Kandidatja Flora Ahmeti mbron temen e masterit në Fakultetin Ekonomik

6 Shtator 2019

Njoftohen të gjithë të interesuarit se më datën: 13.09.2019 (E Premte) në  ora: 12:00 në Kolegjin AAB, kandidatja Flora Ahmeti mbron temën e masterit me titull: ” NDIKIMI I TRAJNIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE NË PERFORMANCËN E ORGANIZATËS -Rast studimi: Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

      Mbrojtja bëhet para komisionit në përbërje prej:

         Dr.Sc.Lulzim Shabani,, kryetar

        Dr.Sc. Naim Ismajli, mentor

        Dr.Sc. Albulenë Kastrati, anëtar

Share: