Infermieri

Fakulteti i Infermierisë ka për qëllim përgatitjen e infermierëve të cilët do të implementojnë praktikat e specializuara në fushë të ngushtëtë drejtimeve të infermierisë dhe në këtë mënyrë do t’i kontribuojnë avancimit të shërbimeve shëndetësore në tërësi. Studentët do të përfitojnë bazat e njohurive shkencore për një qasje gjithëpërfshirëse për rolin e infermierisë në promovimin e shëndetësisë për individët, familjet si dhe komunitetin në përgjithësi që ka për qëllim parandalimin dhe kontrollimin e sëmundjeve, për ruajtjen dhe përparimin e shëndetit të popullatës. Programi i Infermierisë është program i kombinuar i mësimit teorik dhe praktik që do të ndikojnë në ngritjen e nivelit të njohurive dhe shkathtësive me qëllim të adresimit të nevojave shëndetësore të popullatës gjatë gjithë ciklit jetësor.

Dekanati

Idriz Sopjani

Dekan

Idriz Sopjani u lind në Prishtinë më 1983. Karrierën e tij profesionale dhe akademike e ka të zhvilluar në fushën e infermierisë. Në vitin 2006 diplomoi në nivelin Bachelor në Departamentin e Infermierisë dhe Mamive në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, në 2010 diplomoi në studimet Master në shkenca shëndetësore dhe infermierore në Universiteti Martin- Luther, Halle-Wittenberg të Fakultetit të Mjekësisë në Gjermani.

Studimet e doktoratës i ka përfunduar në Fakultetin e Mjekësisë pranë Institutit të  Shkencave Shëndetësore dhe Infermierore në Universitetin Martin- Luther, Halle-Wittenberg në Gjermani, me temë “Vlerësimi i implementimit të fushatës globale të OBSH-së “SHPËTONI JETË: Pastroni Duart tuaja” në spitalet e Kosovës me vlerësim pre dhe post.

Në vitin 2009 është certifikuar nga EBM Detusche Netzwerk me titullin trajnues për “Evidence-based Practice” në infermieri. Nga viti 2015 është anëtar i Bordit Etik në Odën e Infermierëve të Kosovës.

Në vitin 2016 ka realizuar trajnimin e akredituar nga Ministria e Shëndetësisë për edukimin e vazhdueshëm profesional të infermierëve me temë “Parandalimi i infeksioneve intraspitalore”. Në vitin 2012 ka botuar librin “Ndërgjegjësimi i infermierëve dhe mamive në fushën e kërkimit shkencor” manual dhe ka përkthyer në gjuhën shqipe udhërrëfyesin e OBSH-së për sigurinë e pacientit në vitin 2015 “Udhërrëfyesit e OBSH-së për Higjienën e Duarve në Kujdesin Shëndetësor“.

Në uebfaqen e Asociacionit Ndërkombëtar të Infermierëve ka publikuar dy punime: “Kujdes efektiv, Kosto efektive” dhe “Përmirësimi i reziliencës së sistemeve shëndetësore”.

Flet rrjedhshëm gjuhën angleze, gjermane dhe ka njohuri bazë të gjuhës serbo-kroate.

 

Ligjëron lëndën:

Edukimi dhe promovimi shëndetësor

CV

Shqipe Tahiri

Prodekane

Shqipe Tahiri karrierën e saj profesionale dhe akademike e ka të zhvilluar në fushën e infermierisë. Në vitin 2007 diplomoi në nivelin Bachelor në Departamentin e Infermierisë dhe Mamive, në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”. Studimet master në shkenca infermierore, i mbaroi në Fakultetin e Shëndetit Publik të Universitetit “Ismail Qemali”, në Vlorë.

Aktualisht është duke bërë studimet e doktoratës në Fakultetin e Kujdesit Shëndetësor dhe

Infermieror në Universitetin “Angela Boskin”, në Slloveni, 

 

Nga viti 2008 deri 2010 ishte e angazhuar si mësimdhënëse në Shkollën e Mesme të Lartë të Mjekësisë “Dr. Xheladin Deda” në Mitrovicë. Nga viti 2010 deri në 2014, punoi si asistente e angazhuar në Departamentin e Infermierisë dhe Mamive në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”. 

Në vitin 2014-2016 ligjëruese në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Gjakovës “Fehmi Agani”. 

Që nga viti 2016 është e angazhuar në Fakultetin e Infermierisë të Kolegjit AAB, ku mban edhe pozitën e prodekanes. 

Deri më tani ka marrë pjesë në disa konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, kryesisht nga fusha profesionale. Vlen të ceket pjesëmarrja në European Nursing Module (ENM) at Bern College of Higher Education in Nursing, Bern Switzerland. 

Mban edhe certifikimin si trajnere në “Train the trainer Ongoing supervision during internships”. 


Ligjëron lëndët:

Bazat e Infermierisë 

Edukimi dhe Promovimi Shëndetësor 

Pratika e Avancuar Infermierore

 

CV

Edona Gara

Koordinatore për sigurimin e cilësisë

CV