Kolegji AAB shpall konkurs për regjistrimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2017/18, në nivelin Master

Këshilli Drejtues në bazë të Nenit 33 pika 11 të Statutit të Kolegjit AAB,  shpall konkurs për regjistrimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2017/18, në nivelin Master.

Të gjithë të interesuarit, të cilët e kanë përfunduar  studimet themelore në institucione të akredituara,  mund të regjistrohen në programet e akredituara në nivelit Master, si më poshtë:

 • Banka Financa dhe Kontabilitet (MSC)
 • Marketing dhe Administrim Biznesi (MA)
 • Menaxhment dhe Informatikë (MA)
 • Gjuhë Angleze (MA)
 • Psikologji Organizative dhe Sociale (MA)
 • Komunikim Masiv dhe Gazetari (MA)
 • Kulturë Fizike dhe Sport (MA)
 • Shkenca Kompjuterike (MSC)
 • Administratë Publike dhe Diplomaci (MA)
 • Arkitekturë (MA)
 • Dizajn Grafik (MA)

 

KAMPUSI NË PRISHTINË

Rr. ”Elez Berisha”, nr. 56
Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+381 38 600 005
+377 45 284 797
+386 49 603 666

INSTITUTI AAB
APLIKO