Aktuale

11 vjet burgim për të akuzuarin S.G.

Gjykata e Apelit e Kosovës, i ka aprovuar pjesshëm me 15.11.2016, ankesat e mbrojtësve të akuzuarit S.G., njofton kumtesa nga Gjykata e Apelit, transmeton Koha.net.

Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, i datës 29.06.2016, është ndryshuar vetëm sa i përket vendimit mbi dënim.

S.G është dënuar me 11 vjet burgim, për veprën penale: Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, nga 13 sa ishte dënuar në shkallë të parë. Pjesa tjetër e aktgjykimit ka mbetur e pa ndryshuar.

Gjykata e Apelit, i ka pranuar vlerësimet e rrethanave relevante për matjen e dënimit, të gjykatës se shkallës se parë, por ka gjetur se në pranimin e rrethanave lehtësuese të aplikuara, ka vend për shqiptimin e dënimit më të butë, duke pasur parasysh faktin se i akuzuari me pranimin e veprimeve inkriminuese, ka kuptuar pasojat e veprimit të tij.

Pretendimet tjera të mbrojtjes janë refuzuar si të pa bazuara.