Aktuale

140 milionë euro nga letrat me vlerë

Shuma bruto e synuar nga Letrat me Vlerë, për tu ngritur përgjatë kuartalit të parë të 2017, përfshirë edhe ri financimin, do të jetë 140 milionë euro.

Këtë vit do të jenë disa ankande të institucioneve të Kosovës, për letrat me vlerë, raporton RTKlive.

Emetimi i letrave me vlerë nga ana e qeverisë së Kosovës, krijoi mundësi të reja qytetarët e vendit dhe të gjithë të interesuarit.