Tech

AI super inteligjent po vjen në telefona, edhe pa lidhje të internetit

Aktualisht, softueri i përdorur për të drejtuar inteligjencën artificiale nga telefonat, të tilla si kontrollimi i zërit, kërkimin e qasjes në internet në mënyrë që komandat të mund të përpunohen në re (origjinal – cloud).

Tani, një ekip në Universitetin e Waterloo në Kanada kanë bërë softuer që mburret me një zvogëlim prej 200 herë në madhësi krahasuar me format e tjera të softuerit AI të thellë të të mësuarit.

Kjo i lejon AI-së të çlirohet nga interneti dhe cloud-computing dhe të veprojë në mënyrë të pavarur duke përdorur AI që kryen pothuajse ashtu sikurse rrjetet nervore.

“Ne mendojmë se kjo ka potencial të madh”, tha Alexander Wong, profesor në Waterloo dhe bashkë-krijues i teknologjisë. “Kjo mund të jetë një mundësues në shumë fusha ku njerëzit po luftojnë për të pasur AI të thellë të të mësuarit në një formë operacionale”.

Përdorimi i një AI të thellë për mësim të vetëm mund të çojë në kosto më të ulët të përpunimit të të dhënave dhe kostot e transmetimit, më shumë privatësi dhe përdorim në fushat ku teknologjia ekzistuese është jopraktike për shkak të shpenzimeve ose faktorëve të tjerë.

the authorE B