Tech

Artisti holandez krijon NFT për çdo person në botë

Si pjesë e eksperimentit të tij të ri social, Daniel Rozenberg, i quajtur me dashuri si Dadara në komunitetin e artit, ka krijuar 7.9 miliardë NFT identike, një për çdo numër të njerëzve në planet.

Sidoqoftë, NFT-të identike kanë numrat e tyre serialë, duke u dhënë atyre një emër ose identitet të ndryshëm.

NFT-të mund të blihen përmes Polygonit (MATIC) që kushtojnë një MATIC secila, që është afërsisht rreth 1,5 dollarë ose 115 Rs. Karakteristika e vetme unike e NFT është numri serial, i cili jepet në rend të prerë vijues.

Asnjë NFT specifik nuk është më i mirë se një tjetër dhe për shkak se çmimi i prerjes është gjerësisht i arritshëm, do të jetë interesante të shihet se çfarë vlere sjell çdo mbajtës individual i CryptoGreyman, shtoi ai.

NFT-të shfaqin personazhin Greyman, i krijuar fillimisht nga Dadara në vitet 1990, por i është dhënë një ndryshim i pikseluar në ueb3. RAIRtech po vendos 2222 nga NFT-të me numër më të lakmuar në një thesar.