Aktuale

Auditori i përgjithshëm: Qeveria ka keqplanifikuar 23 milionë euro

Besnik Osmani, auditor i përgjithshëm ka prezantuar në Kuvend raportin vjetor të Auditimit të Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2015.

Ai tha se Qeveria e Kosovës ka keqplanifikuar 23 milionë euro, edhe 2 milionë euro tjera si pasojë e gabimeve nga institucionet tjera.

“Disa prej gjetjeve të tjera që kanë të bëjnë me prokurimin publik, ka: mangësi të menaxhimit të prokurimit publik, 11 mijë kontrata janë nënshkruar në vlerë prej 400 milionë euro, kjo vlerë kërkon menaxhim më të mirë me mjetet e taksapaguesve. Nuk janë monitoruar  kontratat tenderuese dhe ka pasur edhe blerje  pa kërkesë të institucioneve. Kemi mbulim të pozitave me ushtrues detyre të stërzgjatura, kemi pasur 1300 të punësuar me kontratë mbi vepër në të gjitha institucionet e Kosovës, shumica prej tyre pas pasur nevojë fare”, tha Osmani.

Për të gjitha këto auditime,  institucionet kanë pranuar raportet./KosovaPress/