Ekonomi

Departamenti i të Hyrave të Afganistanit merr përvoja nga ATK-ja

Drejtori i ATK-së, Sakip Imeri ka pritur në vizitë zyrtare një delegacion të Departamentit të të Hyrave të Afganistanit.

Qëllimi i kësaj vizite është informimi i tyre me progresin dhe zhvillimet e Administratës Tatimore të Kosovës, në të gjitha fushat, në veçanti në fushën e politikave dhe procedurave tatimore, si dhe në fushën e teknologjisë informative, me mundësi të shkëmbimit të përvojave më të mira në fushën e tatimeve, në mes dy institucioneve, thuhet në një komunikatë për media e ATK-së.

Ky delegacion i kryesuar nga Zëvendës Drejtori për Çështje Teknike nga Departamenti i të Hyrave të Afganistanit, Mohammad Saleem Kashaf me bashkëpunëtorë, janë informuar për së afërmi rreth implementimit të Planit Strategjik, për të cilin u tha se është i përqendruar në sigurimin e përmbushjes vullnetare të obligimeve tatimore, duke ofruar shërbime profesionale, transparente dhe efektive, krahas zbatimit të drejtë dhe të njëllojshëm të legjislacionit tatimor.

Temat e takimeve të delegacionit afgan janë të lidhura kryesisht me shërbimet elektronike, si deklarimi dhe pagesa elektronike, vërtetimi tatimor, One-Stop-Shop, pikat e shërbimit, qendra e thirrjeve dhe sistemi tatimor në përgjithësi.