Arsim & Kulturë

“Duhet të zgjedhësh edhe ti një shkollë si British School of Kosova”

“Duhet të zgjedhësh edhe ti një shkollë si British School of Kosova” The British School of Kosova është shkollë 12 vjeçare e licencuar nga MASHT, dhe siguron edukim nga niveli fillor, i mesëm i ulët deri tek niveli i mesëm i lartë Gjimnaz: Shkenca Natyrore; Shkenca Shoqërore si dhe drejtimet e Ekonomisë: Informatikë, Menaxhim Biznesi, Banka dhe Financa.

Poashtu, ofrohet mundësia e përzgjedhjes së mësimit në gjuhën shqipe ose në gjuhën angleze (klasa ndërkombëtare). BSK përkujdeset që të ju mundëson prindërve pagesë deri me 10 këste për shkollimin e fëmijeve të tyre. Si një mundësi tjetër për përfitimin e zbritjeve të shkollimit, shkolla organizon bursa në dy afate ku varësisht nga rezultati i testimit, nxënësit mund të fitojnë bursa në vlerë prej 10% deri në 100% të kostos së shkollimit.

Pasiqë, The British School of Kosova është e përkushtuar në edukim cilësor, shkolla ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Institutin Ndërkombëtar për Inteligjence të Jashtëzakonshme ATOMI.

Përmes kësaj marrëveshjeje ofrohen bursa për nxënësit atomistë. Gjithashtu, përveç arsimimit BSK primare ka edhe shëndetin dhe mirëqenien e nxënësve, duke ju mundësuar zbritje në konsulta mjekësore në Spitalin Amerikan dhe Klinikën Gjermane të Syrit, ku përmes këtij bashkëpunimi përfitues janë edhe prindërit e nxënësve. Që të mësuarit te jetë sa më i efektshëm BSK ofron pajisjen moderne elektronike E-service, ku mund të kenë qasje nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit.

Përmes aktiviteteve kurrikulare dhe ekstra kurrikulare nxënësit motivohen vazhdimisht që ta shprehin talentin dhe intelektin e tyre. Për t’iu shmangur lodhjes së përditshme të mësimit, shkolla ofron klube relaksuese, të cilat mbahen dy herë në javë, siç janë: Klubi i Yoga’s, Klubi i Dramës, Klubi i Basketbollit, Klubi Taekwondo, Klubi Punëdore (Pikturë), Klubi i Kitarës, Klubi i Muzikës, Klubi i Shkencës, Klubi i Robotikës, Klubi i Matematikës, Klubi i Fotografisë, dhe Klubi i Mjedisit.

Në mënyrë të vazhdueshme, shkolla përkushtohet që të krijojë ambient të ngrohtë akademik në mënyrë që nxënësit të ndjehen si në shtëpinë e tyre. Këtë vit në testin e Maturës Shtetërore gjenerata e parë e “The British School of Kosova” ka arritur rezultate të larta, me një kalueshmëri prej mbi 91% pra, (mbi 20% në mesataren e përgjithshme të Kosovës).

The British School of Kosova është shkollë 12 vjeçare e licencuar nga MASHT, dhe siguron edukim nga niveli fillor, i mesëm i ulët deri tek niveli i mesëm i lartë Gjimnaz: Shkenca Natyrore; Shkenca Shoqërore si dhe drejtimet e Ekonomisë: Informatikë, Menaxhim Biznesi, Banka dhe Financa.

Po ashtu, ofrohet mundësia e përzgjedhjes së mësimit në gjuhën shqipe ose në gjuhën angleze (klasa ndërkombëtare).

BSK përkujdeset që të ju mundëson prindërve pagesë deri me 10 këste për shkollimin e fëmijeve të tyre.

Si një mundësi tjetër për përfitimin e zbritjeve të shkollimit, shkolla organizon bursa në dy afate ku varësisht nga rezultati i testimit, nxënësit mund të fitojnë bursa në vlerë prej 10% deri në 100% të kostos së shkollimit.

Pasiqë, The British School of Kosova është e përkushtuar në edukim cilësor, shkolla ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Institutin Ndërkombëtar për Inteligjence të Jashtëzakonshme ATOMI. Përmes kësaj marrëveshjeje ofrohen bursa për nxënësit atomistë. Gjithashtu, përveç arsimimit BSK primare ka edhe shëndetin dhe mirëqenien e nxënësve, duke ju mundësuar zbritje në konsulta mjekësore në Spitalin Amerikan dhe Klinikën Gjermane të Syrit, ku përmes këtij bashkëpunimi përfitues janë edhe prindërit e nxënësve.

Që të mësuarit te jetë sa më i efektshëm BSK ofron pajisjen moderne elektronike E-service, ku mund të kenë qasje nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit.

Përmes aktiviteteve kurrikulare dhe ekstra kurrikulare nxënësit motivohen vazhdimisht që ta shprehin talentin dhe intelektin e tyre.

Për t’iu shmangur lodhjes së përditshme të mësimit, shkolla ofron klube relaksuese, të cilat mbahen dy herë në javë, siç janë: Klubi i Yoga’s, Klubi i Dramës, Klubi i Basketbollit, Klubi Taekwondo, Klubi Punëdore (Pikturë), Klubi i Kitarës, Klubi i Muzikës, Klubi i Shkencës, Klubi i Robotikës, Klubi i Matematikës, Klubi i Fotografisë, dhe Klubi i Mjedisit.
Në mënyrë të vazhdueshme, shkolla përkushtohet që të krijojë ambient të ngrohtë akademik në mënyrë që nxënësit të ndjehen si në shtëpinë e tyre.

Këtë vit në testin e Maturës Shtetërore gjenerata e parë e “The British School of Kosova” ka arritur rezultate të larta, me një kalueshmëri prej mbi 91% pra, (mbi 20% në mesataren e përgjithshme të Kosovës).

the authorSamir Dalipi