Aktuale

Edhe një kosovar merr post te rëndësishëm në Shqipëri

Këshilli i Ministrave në mbledhjen e ditës së djeshme ka miratuar emrin e ri të drejtorit ë Galerisë Kombëtare të Arteve.Sipas vendimit, mësohet se drejtori i ri do të jetë Erzen Shkololli.

Erzen Shkololli

Vendimi

EMËRIMIN NË DETYRË TË DREJTORIT TË GALERISË KOMBËTARE TË ARTEVEë mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikave 1 e 3, të nenit 9, të ligjit nr.10352, datë 18.11.2010, “Për artin dhe kulturën”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Kulturës, Këshilli i MinistraveV E N D O S I:Erzen Shkololli emërohet drejtor i Galerisë Kombëtare të Arteve.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.