Aktuale

Hasani pretendon se kufiri u ndryshua nga ai i vitit 1974

Ish- kryetari i Gjykatës Kushtetuese Enver Hasani, duke folur për debatin për Demarkacionin tha se Komisioni qeveritar ka tejkaluar mandatin e vet, që ka qenë administrim dhe teknik.

“Komisioni ka përcak“Komisioni ka përcaktuar kuota të reja dhe përshkrim të ri të kufirit me Malin e Zi. Kjo nuk ka qenë në mandatin e tij. Se komisioni ka tejkaluar duke përkufizuar kufij të ri shihet qartë dhe në raportin e tij zyrtar. Kosova ka ushtruar kontroll edhe në kohen e UNMIK ut e cila ka suspenduar sovranitetin sot, ka pasur në Çakorr arrestime të një boshnjaku, i cili është konsideruar si pjesë e territorit këndej”, ka thënë Hasani.

Sipas tij Komisioni duke u mbështetur vetëm në gjendjen e kadastrave ka caktuar një kufi të ri duke e ndryshuar atë të vitit 1974, gjë që e cila nuk ka qenë në mandatin e komisionittuar kuota të reja dhe përshkrim të ri të kufirit me Malin e Zi. Kjo nuk ka qenë në mandatin e tij. Se komisioni ka tejkaluar duke përkufizuar kufij të ri shihet qartë dhe në raportin e tij zyrtar. Kosova ka ushtruar kontroll edhe në kohen e UNMIK ut e cila ka suspenduar sovranitetin sot, ka pasur në Çakorr arrestime të një boshnjaku, i cili është konsideruar si pjesë e territorit këndej”, ka thënë Hasani.

Sipas tij Komisioni duke u mbështetur vetëm në gjendjen e kadastrave ka caktuar një kufi të ri duke e ndryshuar atë të vitit 1974, gjë që e cila nuk ka qenë në mandatin e komisionit.
folur për debatin për Demarkacionin tha se Komisioni qeveritar ka tejkaluar mandatin e vet, që ka qenë administrim dhe teknik.

Ish- kryetari i Gjykatës Kushtetuese Enver Hasani, duke folur për debatin për Demarkacionin tha se Komisioni qeveritar ka tejkaluar mandatin e vet, që ka qenë administrim dhe teknik.

“Komisioni ka përcaktuar kuota të reja dhe përshkrim të ri të kufirit me Malin e Zi. Kjo nuk ka qenë në mandatin e tij. Se komisioni ka tejkaluar duke përkufizuar kufij të ri shihet qartë dhe në raportin e tij zyrtar. Kosova ka ushtruar kontroll edhe në kohen e UNMIK ut e cila ka suspenduar sovranitetin sot, ka pasur në Çakorr arrestime të një boshnjaku, i cili është konsideruar si pjesë e territorit këndej”, ka thënë Hasani.

Sipas tij Komisioni duke u mbështetur vetëm në gjendjen e kadastrave ka caktuar një kufi të ri duke e ndryshuar atë të vitit 1974, gjë që e cila nuk ka qenë në mandatin e komisionit.
“Komisioni ka përcaktuar kuota të reja dhe përshkrim të ri të kufirit me Malin e Zi. Kjo nuk ka qenë në mandatin e tij. Se komisioni ka tejkaluar duke përkufizuar kufij të ri shihet qartë dhe në raportin e tij zyrtar. Kosova ka ushtruar kontroll edhe në kohen e UNMIK ut e cila ka suspenduar sovranitetin sot, ka pasur në Çakorr arrestime të një boshnjaku, i cili është konsideruar si pjesë e territorit këndej”, ka thënë Hasani.

Sipas tij Komisioni duke u mbështetur vetëm në gjendjen e kadastrave ka caktuar një kufi të ri duke e ndryshuar atë të vitit 1974, gjë që e cila nuk ka qenë në mandatin e komisionit.
enë administrim dhe teknik.

Ish- kryetari i Gjykatës Kushtetuese Enver Hasani, duke folur për debatin për Demarkacionin tha se Komisioni qeveritar ka tejkaluar mandatin e vet, që ka qenë administrim dhe teknik.

“Komisioni ka përcaktuar kuota të reja dhe përshkrim të ri të kufirit me Malin e Zi. Kjo nuk ka qenë në mandatin e tij. Se komisioni ka tejkaluar duke përkufizuar kufij të ri shihet qartë dhe në raportin e tij zyrtar. Kosova ka ushtruar kontroll edhe në kohen e UNMIK ut e cila ka suspenduar sovranitetin sot, ka pasur në Çakorr arrestime të një boshnjaku, i cili është konsideruar si pjesë e territorit këndej”, ka thënë Hasani.

Sipas tij Komisioni duke u mbështetur vetëm në gjendjen e kadastrave ka caktuar një kufi të ri duke e ndryshuar atë të vitit 1974, gjë që e cila nuk ka qenë në mandatin e komisionit.
“Komisioni ka përcaktuar kuota të reja dhe përshkrim të ri të kufirit me Malin e Zi. Kjo nuk ka qenë në mandatin e tij. Se komisioni ka tejkaluar duke përkufizuar kufij të ri shihet qartë dhe në raportin e tij zyrtar. Kosova ka ushtruar kontroll edhe në kohen e UNMIK ut e cila ka suspenduar sovranitetin sot, ka pasur në Çakorr arrestime të një boshnjaku, i cili është konsideruar si pjesë e territorit këndej”, ka thënë Hasani.

Sipas tij Komisioni duke u mbështetur vetëm në gjendjen e kadastrave ka caktuar një kufi të ri duke e ndryshuar atë të vitit 1974, gjë që e cila nuk ka qenë në mandatin e komisionit.