Aktuale

Mbi 7.000 vende të lira pune në Maqedoni

Në kuartalin e dytë të këtij viti të dhënat statistikore tregojnë se shkalla e vendeve të lira të punës në Maqedoni ishte 1,44 për qind, gjegjësisht se ka pasur 7.199 vende të lira të punës.

Shkallë më të lartë të vendeve të lira të punës ka sektori objekte për banim dhe veprimtari servisuese me ushqim 2,59 për qind ose 858 vende të lira të punës, ndërsa më e vogël është shkalla në sektorin furnizim me energji elektrike, gaz, avull dhe kondicioner, në të cilin është 0,24 ose 20 vende të lira të punës.

Subjektet afariste me numër të të punësuarve nga tre deri në nëntë kanë shkallë më të lartë të vendeve të lira të punës, e cila 1,93 për qind, gjegjësisht kanë 1.795 vende të lira të punës. Rajoni i Pellagonisë ka shkallë më të lartë të vendeve të punës, e cila është 2,05 për qind, por numër më i madh i punëtorëve kërkohen në rajonin e Shkupit 3.581.

Numër më të madh të vendeve të lira të punës, gjegjësisht 2.794, ka në grupin e pestë të profesioneve – punëtorë në veprimtaritë shërbyese dhe shitje.