AktualeEkonomi

Ministria e Financave ka një njoftim për ekzekutimin e pagesave

Ministria e Financave, ka njoftuar qytetarët se sot do bëhet pagesa e skemave sociale dhe ato pensionale.

Kjo ministry tha se të gjithë qytetart e Kosovës sot do pranojnë pagesat për skema sociale, dhe pensionale për muajin korrik.

Datat për pagesa sipas këtij njoftimi do jenë si vijon:

Pensionet e rregullta: data 15 e çdo muaji;

Pensionet e veteranëve: data 20 e çdo muaji;

Shtesat për fëmijë: data 25 e çdo muaji;

Shtesat për lehona: data 25 e çdo muaji.