Aktuale

Në Pejë ngritet aktakuzë për veprën penale “Dëmtim i varreve apo kufomave”

Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën kundër M.A. dhe F.H. për veprën penale “Dëmtim i varreve apo kufomave” nga neni 421 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.
Kjo është bërë e ditur përmes një komunikate për media, raporton lajmi.net.

Sipas aktakuzës, i pandehuri M.A. si kryetar i KBI-Pejë, në kundërshtim me rregulloren komunale mbi varrezat, i jep urdhër dëshmitarit I.A. për zhvarrimin dhe rivarrimin e të ndjerit T.G. ashtu që i njëjti në prezencën e të pandehurit F.H. sekretar i KBI-së në Pejë, bënë zhvarrosjen dhe rivarrosjen e të lartcekurit pa i përfillur procedurat përkatëse administrative.

Të pandehurit duke vepruar si bashkëkryerës me këto veprime përkatësisht duke dhënë urdhër për zhvarrosje dhe rivarrosje, kanë përmbushur elementet e veprës penale të përshkruar sikur më lart.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar Gjykatës që të pandehurit t’i shpall fajtoj dhe t’i dënoj sipas ligjit për veprën penale të cilat i’u vihen në barë. /Lajmi.net/