Arsim & Kulturë

Universiteti i Liège nga Belgjika fton studentët e Kolegjit AAB të aplikojnë në Erasmus+

Në kuadër të bashkëpunimit dhe partneritetit me Kolegjin AAB, Universiteti i Liège në Belgjikë shpall thirrjen për pranimin e studentëve nga Kolegji AAB në programin e shkëmbimit Erasmus+, 2019/20.

Nëse jeni të interesuar të aplikoni, ju lutemi lexoni me kujdes udhëzimet e mëposhtme para se të aplikoni.

Afati i aplikimit:
deri më 31 maj 2019, për aplikim për semestrin e parë (shtator 2019–janar 2020) apo një vit akademik (shtator 2019-qershor2020)
deri më 15 nëntor 2019, për aplikim për semestrin e dytë (shkurt 2010-qershor2020)

Aplikimi online: Plotësoni formën e aplikimit online dhe bashkëngjitni dokumentet e kërkuara (foton e ID kartelës, dokumentin identifikues apo pasaportën, certifikatën e notave, vërtetimin për nivelin e njohjes së gjuhës angleze, vërtetimin për nominim nga Kolegji AAB).

Informacionet e detajizuara për procedurën e aplikimit i gjeni në: www.enseignement.uliege.be/en/erasmus-in-application

Studentët të cilët plotësojnë kriteret do të intervistohen paraprakisht nga komisioni përkatës në Kolegjin AAB.

Pas pranimit të aplikacionit nga koordinatori i departamentit përkatës në U Liège, studenti pranon letrën e pranimit në email.