Aktuale

Vazhdon afati për ankesa nga partitë në Maqedoni

Prej mbrëmë vijon afati prej 24 orëve për padi nga partitë kundër vendimeve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ) për ankesat për rrethin e parë nga zgjedhjet lokale që u mbajtën ditën e diel.

Partitë mund të parashtrojnë padi deri te Gjykata administrative kundër vendimeve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në afat prej 24 orëve nga pranimi i vendimit të KSHZ-së, ndërsa Gjykata Administrative, ndërkaq, pas pranimit të ankesës, është i obliguar të marrë vendim në afat prej 48 orëve.

KSHZ-ja i miratoi të gjitha ankesat e parashtruara për votim në rrethin e parë më 15 tetor. Deri te Komisioni janë parashtruar gjithsej 46 ankesa nga të cilat 43 ishin nga VMRO-DPMNE-ja. Para fillimit të seancës janë tërhequr tre dhe një gjatë seancës. Nga një ankesë kanë parashtruar edhe TMRO-ja, Aleanca për Shqiptarët dhe E Majta.

Ndërkohë vijon fushata për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale më 29 tetor, ndërsa komisionet komunale zgjedhore tani më ua kanë dorëzuar vendimet kandidatëve të votuar për kryetar komune.