Aktuale

Vendet që sot do të mbesin pa rrymë

KEDS në paralajmërimet ditore për ndërprerje të rrymës njofton se në disa vende të Kosovës do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike

Ja cilat janë ato:

 

Më 12.12.2016 në NS 110/35/10 kV Prizreni I do të shkyçet:

·         Dalja 10 kV Podrumi(30000014) prej orës 12:00 deri në orën 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbeten: Nashec, Zym i Hasit ,Gjonaj, Kojush, Mazrek,  Karashengjergj, Ts Krajku III, TS Atmaxha IV-katolike.

 

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje TS-i i ri Qazim Morina “Bio FarmLorena”

                              

 

 

Pejë

 

Mirëmbajte  të planifikuar

 

-Nuk ka

 

 

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

 

1.

Më 10.12.2016 në TS 110/10 kV Burimi (Istog) do të ketë shkyçje totale prej orës 06:00-10:00 dhe prej orës 13:00-16:00.

 

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sine, Mojstir, Cerrcë, Lubozhdë, Vrellë, Stupe, Dubravë, Dobrushë, Carallukë, Lubovë, Banjë, Baicë, Orrobërdë, Kaliqan, Kamenica, Radushë,Istog , Kovragë, Serbobran, Llukac I thatë, Veriq, Kërrninë, Padalishtë, Shushicë, Rakosh, Uqë, Suhogerll, Cerkolez, Qyteti, Dragolevc.

 

 

Arsyeja e ndërprerjes: Kjo ndërprerje bëhet për të mundësuar kushte të sigurisë gjatë përgatitjeve për energjizimin e autotransformatorit të dytë në TS Peja 3.

 

2.

Më 10,11,12,13.12.2016 në NS 35/10 kV Gurakoci do te shkyçet:

 

• NS 10/0.4 kV Trafo Kompres(i cili furnizohet nga dalja 10 kV Zallqi) kodi 50052003003 prej ores 08:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati Prekallë.

 

Arsyeja e ndërprerjes: Punime te KOSTT-it.

 

 

 

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

 

 

1.

 

Më datën 12.12.2016 në NS 110/10(20) kV Istog do të shkyçet:

·         Lp 10 kV Vrella (54000002) prej orës 09:00- 12:00 dhe nga ora 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Cerrcë, Lubozhdë, Vrellë, Stupe, Studenicë.

 

Arsyeja e ndërprerjes: Punime dhe kyçje e TS sipas projektit Lot 11 Peja.

 

2.

 

MMë 11.12.2016  NS 110/10 kV Istog (Burimi) do të shkyçet:

 

Dalja 10 kV Dubrava – Rakoshi (54000006)  prej orës 10:30 deri në ora 14:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dubravë, Rakosh, Kovragë, Serbobran, Llukac i Thatë, Vëriq, Kërrninë, Padalishtë, Shushicë, Uqë, Suhogërll, Cerkolez.

 

Arsyeja e ndërprerjes: Puna në riparimin e pjesës të T.L. ku do të bëhet ndërrimi i përcjellësve katodik, bazat e siguresave dhe siguresat TS-Suhogella.

 

 

Ferizaj

 

Mirëmbajte  të planifikuar

 

-Nuk ka

 

 

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

 

-Nuk ka

 

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

 

1.

 

Më datën 10.12.2016 në NS 35/10kV Ferizaj III do të shkyçet:

·         Dalja 10kV Gaqka ( 40042002) nga ora 13.00 – 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Greme, Gaqke, Burrnik, Kashtanevë, Baincë, Semajë, Sllatinë, Prushaj.

 

Arsyeja e ndërprerjes: Montim i shtyllave në Largpërçues.

 

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

 

2.

Më datën 10.12.2016 në NS-110/35/10kV-Lipjan do të shkyçet:

·         Dalja 10kV Konjuhi ( 41000004) nga ora 08.00 – 08.10 dhe nga ora 15.00 – 15.10

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Konjuhi dhe konsumatorët komercial të kësaj dalje 10kV.

 

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit TU në trafostacionit të reja në fshatin Konjuh.

 

3.

Më 10.12.2016 në NS 35/10 kV Kaçanik do të shkyçet:

 

Dalja 10 kV Voskopoja(40043001) prej orës 08:00 – 08:10 dhe prej orës 15:00 -15:10

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kovaqec, Biqec, Dubrav, Nikaj, Provoli

 

 

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit të TU në fshatin Kovaqec.

 

4.

 

Më 10.12.2016 në NS 35/10 kV Magure do të shkyçet:

TS 10/0.4 kV Resinoc Shkolla (41048001085) prej orës 08:00 – 15:10

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Shkolla ne fshatin Resinoc.

 

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllos bistekë në TS Shkolla Resinoc.

 

5.

 

Më 10.12.2016  në NS 35/10 kV Ferizaj III do të shkyçet:

TS 10/0.4 kV Sllatina e Lepencit (40042002040) prej orës 08:00 – 15:10

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati Sllatinë e Lepencit.