Oraret e ligjeratave – arkiv

File Date
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 17 Nëntor, 2017 15:15
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 17 Nëntor, 2017 15:14
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 17 Nëntor, 2017 15:14
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xlsx 17 Nëntor, 2017 14:36
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xlsx 17 Nëntor, 2017 14:35
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xlsx 17 Nëntor, 2017 14:16
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xlsx 17 Nëntor, 2017 14:16
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xlsx 17 Nëntor, 2017 14:13
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 17 Nëntor, 2017 13:20
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 17 Nëntor, 2017 13:19
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 17 Nëntor, 2017 13:01
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 17 Nëntor, 2017 13:00
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 17 Nëntor, 2017 12:40
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 17 Nëntor, 2017 12:39
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xlsx 17 Nëntor, 2017 10:08
Prishtine-Psikologji-95-Viti II.xlsx 17 Nëntor, 2017 07:52
Prishtine-Psikologji-95-Viti II.xlsx 17 Nëntor, 2017 07:51
Prishtine-Psikologji-95-Viti II.xlsx 17 Nëntor, 2017 07:50
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 17 Nëntor, 2017 07:48
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xlsx 16 Nëntor, 2017 14:15
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2017 13:09
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2017 13:08
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 16 Nëntor, 2017 12:58
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2017 12:41
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 16 Nëntor, 2017 09:31
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 16 Nëntor, 2017 09:18
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 16 Nëntor, 2017 09:17
Prishtine-Arte-93-Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 20:51
Prishtine-Arte-93-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2017 20:50
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 20:21
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2017 20:21
Prishtine-Arte-93-Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 20:21
Prishtine-Arte-93-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2017 20:20
Prishtine-Arte-93-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2017 20:19
Prishtine-Arte-42-Viti III.xlsx 15 Nëntor, 2017 20:18
Prishtine-Arte-42-Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 20:18
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2017 20:18
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 15:31
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2017 15:01
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:50
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:50
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:50
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:50
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:49
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:49
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:47
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:46
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:43
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:28
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:27
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:26
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:25
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:19
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:18
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:17
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:16
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:13
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:13
Prishtine-Shkenca Sociale--Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:10
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2017 14:03
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 13:53
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xlsx 15 Nëntor, 2017 13:42
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2017 13:42
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 15 Nëntor, 2017 10:29
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 14 Nëntor, 2017 14:33
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 14 Nëntor, 2017 11:20
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 14 Nëntor, 2017 11:19
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 14 Nëntor, 2017 11:19
Prishtine-Arte-43-Viti III.xlsx 14 Nëntor, 2017 08:10
Prishtine-Arte-42-Viti III.xlsx 14 Nëntor, 2017 08:09
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 13 Nëntor, 2017 17:49
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 10 Nëntor, 2017 10:13
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 09 Nëntor, 2017 14:07
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 08 Nëntor, 2017 12:45
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 08 Nëntor, 2017 09:40
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 08 Nëntor, 2017 09:40
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 08 Nëntor, 2017 08:53
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 08 Nëntor, 2017 08:53
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 08 Nëntor, 2017 08:13
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 08 Nëntor, 2017 08:13
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 08 Nëntor, 2017 08:11
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 08 Nëntor, 2017 08:11
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 08 Nëntor, 2017 08:09
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 08 Nëntor, 2017 08:09
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 08 Nëntor, 2017 08:05
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 08 Nëntor, 2017 08:05
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 08 Nëntor, 2017 07:51
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 08 Nëntor, 2017 07:50
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 07 Nëntor, 2017 13:37
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 07 Nëntor, 2017 13:37
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 07 Nëntor, 2017 11:16
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 07 Nëntor, 2017 11:15
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 07 Nëntor, 2017 09:32
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 07 Nëntor, 2017 08:35
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 07 Nëntor, 2017 08:35
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 07 Nëntor, 2017 08:33
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 07 Nëntor, 2017 08:32
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 07 Nëntor, 2017 08:31
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 07 Nëntor, 2017 08:31
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 04 Nëntor, 2017 12:55
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 04 Nëntor, 2017 12:54
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 04 Nëntor, 2017 12:00
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 04 Nëntor, 2017 12:00
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 04 Nëntor, 2017 10:37
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 04 Nëntor, 2017 09:39
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 04 Nëntor, 2017 09:38
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 04 Nëntor, 2017 08:39
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 04 Nëntor, 2017 08:30
Prishtine-Infermieri-94-Viti II.xlsx 03 Nëntor, 2017 13:56
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 03 Nëntor, 2017 13:55
Prishtine-Infermieri-92-Viti II.xlsx 03 Nëntor, 2017 13:55
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 03 Nëntor, 2017 13:55
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 03 Nëntor, 2017 12:35
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 03 Nëntor, 2017 09:20
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 02 Nëntor, 2017 16:37
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 02 Nëntor, 2017 13:47
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 02 Nëntor, 2017 12:26
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 02 Nëntor, 2017 12:26
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 02 Nëntor, 2017 12:26
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 02 Nëntor, 2017 12:25
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 02 Nëntor, 2017 12:09
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 02 Nëntor, 2017 08:26
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 01 Nëntor, 2017 17:08
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 01 Nëntor, 2017 16:55
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xls 01 Nëntor, 2017 13:36
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 01 Nëntor, 2017 13:36
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 01 Nëntor, 2017 13:09
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 01 Nëntor, 2017 13:09
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 01 Nëntor, 2017 11:44
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 01 Nëntor, 2017 11:44
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 01 Nëntor, 2017 10:37
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 01 Nëntor, 2017 10:36
Prishtine-Infermieri-94-Viti II.xlsx 01 Nëntor, 2017 10:24
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 01 Nëntor, 2017 10:04
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xls 01 Nëntor, 2017 09:31
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xls 01 Nëntor, 2017 09:31
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 01 Nëntor, 2017 08:42
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 31 Tetor, 2017 13:57
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 31 Tetor, 2017 13:21
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 31 Tetor, 2017 10:27
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 31 Tetor, 2017 09:10
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 31 Tetor, 2017 09:09
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 31 Tetor, 2017 09:08
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 31 Tetor, 2017 09:08
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 31 Tetor, 2017 09:07
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 31 Tetor, 2017 08:49
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 31 Tetor, 2017 08:48
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 31 Tetor, 2017 08:47
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 31 Tetor, 2017 08:47
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 31 Tetor, 2017 08:46
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 30 Tetor, 2017 16:36
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 30 Tetor, 2017 16:08
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 30 Tetor, 2017 16:07
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 30 Tetor, 2017 15:56
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 30 Tetor, 2017 15:40
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 30 Tetor, 2017 15:07
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 30 Tetor, 2017 14:37
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 30 Tetor, 2017 14:36
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 30 Tetor, 2017 14:36
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 30 Tetor, 2017 14:36
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 30 Tetor, 2017 14:33
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 30 Tetor, 2017 13:40
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 30 Tetor, 2017 13:33
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 30 Tetor, 2017 13:33
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 30 Tetor, 2017 13:32
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 30 Tetor, 2017 13:22
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 30 Tetor, 2017 13:22
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 30 Tetor, 2017 13:21
Prishtine-Arte-43-Viti III.xlsx 30 Tetor, 2017 13:21
Prishtine-Arte-43-Viti II.xlsx 30 Tetor, 2017 13:21
Prishtine-Arte-43-Viti I.xlsx 30 Tetor, 2017 13:20
Prishtine-Arte-41-Viti I.xlsx 30 Tetor, 2017 13:20
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xlsx 30 Tetor, 2017 13:20
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xlsx 30 Tetor, 2017 13:19
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xlsx 30 Tetor, 2017 13:19
Ferizaj-Shkenca Sociale--Viti III.xlsx 30 Tetor, 2017 12:36
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 30 Tetor, 2017 12:35
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2017 14:33
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 28 Tetor, 2017 14:04
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2017 08:51
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2017 08:51
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2017 07:56
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2017 07:56
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2017 07:28
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2017 07:28
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2017 07:24
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2017 07:23
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 27 Tetor, 2017 14:59
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 14:49
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 10:37
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xls 27 Tetor, 2017 09:09
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 27 Tetor, 2017 09:09
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xls 27 Tetor, 2017 09:09
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xls 27 Tetor, 2017 09:09
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 27 Tetor, 2017 09:04
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 09:01
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 09:00
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 09:00
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 09:00
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 27 Tetor, 2017 08:52
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 08:51
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 08:51
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 08:08
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 08:07
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 27 Tetor, 2017 07:59
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 27 Tetor, 2017 07:59
Ferizaj-Juridik--Viti III.xlsx 27 Tetor, 2017 07:58
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 07:58
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 07:58
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 07:58
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 27 Tetor, 2017 07:21
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 07:20
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 26 Tetor, 2017 13:42
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 26 Tetor, 2017 13:36
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 26 Tetor, 2017 13:36
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 26 Tetor, 2017 13:23
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 26 Tetor, 2017 13:16
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xls 26 Tetor, 2017 13:11
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xls 26 Tetor, 2017 12:12
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 26 Tetor, 2017 11:38
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 26 Tetor, 2017 09:51
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 26 Tetor, 2017 09:51
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 26 Tetor, 2017 09:50
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 26 Tetor, 2017 09:50
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 26 Tetor, 2017 09:50
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 26 Tetor, 2017 09:49
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 26 Tetor, 2017 09:46
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xls 26 Tetor, 2017 09:46
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 26 Tetor, 2017 08:25
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 25 Tetor, 2017 12:34
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 25 Tetor, 2017 11:54
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2017 09:29
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2017 09:29
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 25 Tetor, 2017 09:27
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 25 Tetor, 2017 09:26
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2017 09:24
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2017 09:23
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 25 Tetor, 2017 09:23
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 25 Tetor, 2017 09:23
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2017 09:16
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xlsx 25 Tetor, 2017 09:08
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2017 09:07
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 25 Tetor, 2017 08:49
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2017 08:49
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 25 Tetor, 2017 08:37
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 25 Tetor, 2017 07:25
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 24 Tetor, 2017 13:58
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 24 Tetor, 2017 13:58
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 24 Tetor, 2017 13:34
Prishtine-Stomatologji-97-Viti I.xlsx 24 Tetor, 2017 12:57
Prishtine-Radiologji-96-Viti I.xlsx 24 Tetor, 2017 12:55
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 24 Tetor, 2017 12:50
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 24 Tetor, 2017 12:50
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 24 Tetor, 2017 12:49
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 24 Tetor, 2017 12:49
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xlsx 24 Tetor, 2017 11:48
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xlsx 24 Tetor, 2017 11:47
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 24 Tetor, 2017 10:26
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 24 Tetor, 2017 10:24
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 24 Tetor, 2017 09:44
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 24 Tetor, 2017 09:41
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 24 Tetor, 2017 09:41
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 24 Tetor, 2017 09:41
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 24 Tetor, 2017 09:40
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 24 Tetor, 2017 09:40
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 24 Tetor, 2017 09:40
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 24 Tetor, 2017 08:36
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 24 Tetor, 2017 08:36
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 24 Tetor, 2017 08:36
Prishtine-Radiologji-96-Viti I.xlsx 24 Tetor, 2017 07:53
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 24 Tetor, 2017 07:51
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 24 Tetor, 2017 07:51
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 23 Tetor, 2017 13:33
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 23 Tetor, 2017 11:52
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 23 Tetor, 2017 11:51
Prishtine-Radiologji-96-Viti I.xlsx 23 Tetor, 2017 11:12
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 23 Tetor, 2017 10:43
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 23 Tetor, 2017 10:41
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 23 Tetor, 2017 09:34
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 23 Tetor, 2017 09:33
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 21 Tetor, 2017 13:20
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 21 Tetor, 2017 13:16
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2017 06:56
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2017 06:56
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 20 Tetor, 2017 16:30
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 20 Tetor, 2017 14:37
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 20 Tetor, 2017 14:24
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2017 14:24
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 20 Tetor, 2017 14:22
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2017 14:21
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2017 14:21
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 20 Tetor, 2017 13:16
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 20 Tetor, 2017 12:22
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2017 12:22
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 20 Tetor, 2017 12:22
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 20 Tetor, 2017 12:02
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2017 12:02
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 20 Tetor, 2017 12:02
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 20 Tetor, 2017 12:02
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2017 12:01
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 20 Tetor, 2017 12:01
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 20 Tetor, 2017 11:23
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 20 Tetor, 2017 10:12
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 20 Tetor, 2017 10:12
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 20 Tetor, 2017 09:21
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 20 Tetor, 2017 08:48
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2017 08:33
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2017 08:33
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2017 08:07
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2017 08:07
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 20 Tetor, 2017 08:04
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 20 Tetor, 2017 08:03
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 19 Tetor, 2017 15:52
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 15:51
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2017 15:51
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 19 Tetor, 2017 15:51
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 19 Tetor, 2017 15:49
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 15:49
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2017 15:49
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 19 Tetor, 2017 15:49
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 19 Tetor, 2017 14:34
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 19 Tetor, 2017 14:34
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 19 Tetor, 2017 14:33
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 14:22
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 19 Tetor, 2017 14:18
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 14:18
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2017 14:18
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 19 Tetor, 2017 14:17
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 19 Tetor, 2017 14:08
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 14:07
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 14:02
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 19 Tetor, 2017 13:54
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 13:54
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2017 13:54
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 19 Tetor, 2017 13:53
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 19 Tetor, 2017 13:53
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 13:40
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2017 13:40
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 19 Tetor, 2017 13:39
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 13:15
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 13:15
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2017 13:15
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2017 13:14
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 19 Tetor, 2017 13:14
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 19 Tetor, 2017 13:14
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 19 Tetor, 2017 12:55
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 19 Tetor, 2017 12:55
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2017 12:13
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2017 12:08
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 12:03
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 19 Tetor, 2017 12:02
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2017 11:38
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2017 11:37
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 10:16
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2017 09:14
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2017 09:13
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 19 Tetor, 2017 09:12
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 19 Tetor, 2017 09:11
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 19 Tetor, 2017 09:02
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 18 Tetor, 2017 13:49
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 18 Tetor, 2017 13:23
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 18 Tetor, 2017 13:21
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 18 Tetor, 2017 13:13
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 18 Tetor, 2017 13:13
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 18 Tetor, 2017 13:10
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 18 Tetor, 2017 13:10
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 18 Tetor, 2017 12:52
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 18 Tetor, 2017 12:52
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 18 Tetor, 2017 12:52
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 18 Tetor, 2017 12:50
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 18 Tetor, 2017 12:50
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 18 Tetor, 2017 12:50
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 18 Tetor, 2017 12:50
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 18 Tetor, 2017 12:49
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 18 Tetor, 2017 12:27
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 18 Tetor, 2017 12:24
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 18 Tetor, 2017 11:28
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 18 Tetor, 2017 09:24
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 18 Tetor, 2017 09:24
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 18 Tetor, 2017 09:23
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 18 Tetor, 2017 09:16
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 18 Tetor, 2017 09:16
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xls 18 Tetor, 2017 09:03
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 18 Tetor, 2017 09:03
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 18 Tetor, 2017 08:47
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 18 Tetor, 2017 08:30
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 18 Tetor, 2017 08:30
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xlsx 17 Tetor, 2017 23:15
Prishtine-Arte-45-.xlsx 17 Tetor, 2017 23:15
Prishtine-Arte-45-Viti II.xlsx 17 Tetor, 2017 23:14
Prishtine-Arte-45-Viti I.xlsx 17 Tetor, 2017 23:14
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2017 23:13
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 17 Tetor, 2017 23:13
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 17 Tetor, 2017 23:13
Prishtine-Arte-43-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2017 23:12
Prishtine-Arte-43-Viti II.xlsx 17 Tetor, 2017 23:12
Prishtine-Arte-43-Viti I.xlsx 17 Tetor, 2017 23:11
Prishtine-Arte-42-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2017 23:11
Prishtine-Arte-42-Viti II.xlsx 17 Tetor, 2017 23:11
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 17 Tetor, 2017 23:10
Prishtine-Arte-41-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2017 23:10
Prishtine-Arte-41-Viti II.xlsx 17 Tetor, 2017 23:09
Prishtine-Arte-41-Viti I.xlsx 17 Tetor, 2017 23:09
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2017 23:09
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xlsx 17 Tetor, 2017 23:08
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xlsx 17 Tetor, 2017 23:08
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 17 Tetor, 2017 14:35
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 17 Tetor, 2017 12:52
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2017 12:49
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2017 12:48
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2017 12:47
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 17 Tetor, 2017 11:35
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 17 Tetor, 2017 11:35
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2017 11:30
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 17 Tetor, 2017 11:29
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 17 Tetor, 2017 11:27
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xls 17 Tetor, 2017 11:04
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 17 Tetor, 2017 11:00
Prishtine-Infermieri-92-Viti II.xlsx 17 Tetor, 2017 09:05
Prishtine-Radiologji-96-Viti I.xlsx 16 Tetor, 2017 14:49
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 16 Tetor, 2017 14:24
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 16 Tetor, 2017 14:24
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 16 Tetor, 2017 14:24
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 16 Tetor, 2017 13:50
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 16 Tetor, 2017 13:24
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 16 Tetor, 2017 11:16
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 16 Tetor, 2017 11:15
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 16 Tetor, 2017 11:15
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 16 Tetor, 2017 10:24
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 16 Tetor, 2017 09:11
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 16 Tetor, 2017 08:59
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 16 Tetor, 2017 08:58
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 16 Tetor, 2017 07:48
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 16 Tetor, 2017 07:48
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 16 Tetor, 2017 06:55
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 16 Tetor, 2017 06:55
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 14 Tetor, 2017 11:19
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 14 Tetor, 2017 11:18
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 14 Tetor, 2017 10:27
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 14 Tetor, 2017 10:26
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 14 Tetor, 2017 10:26
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xlsx 14 Tetor, 2017 10:20
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 14 Tetor, 2017 08:25
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 14 Tetor, 2017 06:45
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 14 Tetor, 2017 06:45
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 13 Tetor, 2017 12:42
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 13 Tetor, 2017 12:42
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 13 Tetor, 2017 11:55
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 13 Tetor, 2017 11:55
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xls 13 Tetor, 2017 10:05
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xls 13 Tetor, 2017 10:05
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xls 13 Tetor, 2017 10:04
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 13 Tetor, 2017 10:04
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 13 Tetor, 2017 10:04
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xls 13 Tetor, 2017 10:04
Prishtine-Stomatologji-97-Viti I.xlsx 13 Tetor, 2017 10:02
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 13 Tetor, 2017 09:58
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xlsx 13 Tetor, 2017 09:24
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 13 Tetor, 2017 09:23
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 13 Tetor, 2017 09:15
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 13 Tetor, 2017 08:19
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 13 Tetor, 2017 08:11
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2017 13:56
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2017 13:54
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2017 13:53
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 12 Tetor, 2017 13:18
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 12 Tetor, 2017 12:48
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 12 Tetor, 2017 12:48
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 12 Tetor, 2017 12:48
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2017 12:47
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2017 12:17
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2017 12:17
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2017 12:16
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2017 12:16
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2017 12:16
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2017 12:16
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xls 12 Tetor, 2017 11:56
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 12 Tetor, 2017 11:56
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2017 11:38
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2017 11:35
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2017 11:33
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti IV.xlsx 12 Tetor, 2017 11:00
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2017 10:56
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 12 Tetor, 2017 10:20
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 12 Tetor, 2017 09:21
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2017 09:08
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2017 09:08
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2017 09:08
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 12 Tetor, 2017 08:12
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xlsx 12 Tetor, 2017 07:31
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 12 Tetor, 2017 06:31
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2017 06:27
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 14:08
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 14:08
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 14:08
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 14:07
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 13:40
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 13:40
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 13:40
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 13:36
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 13:36
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti IV.xlsx 11 Tetor, 2017 13:25
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 11 Tetor, 2017 12:53
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 12:53
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 12:53
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 12:50
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 12:47
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti IV.xlsx 11 Tetor, 2017 12:44
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti IV.xlsx 11 Tetor, 2017 12:22
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 11 Tetor, 2017 11:47
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 11:47
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 11:47
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 11:47
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 11:42
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 11 Tetor, 2017 11:21
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 10:48
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 10:47
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 10:47
Prishtine-Stomatologji-97-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 10:47
Prishtine-Infermieri-94-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 10:46
Prishtine-Infermieri-92-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 10:46
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 10:37
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 10:35
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 11 Tetor, 2017 10:30
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 11 Tetor, 2017 10:30
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 11 Tetor, 2017 10:29
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 11 Tetor, 2017 10:29
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 11 Tetor, 2017 09:50
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 11 Tetor, 2017 09:50
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 09:45
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 11 Tetor, 2017 09:43
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 11 Tetor, 2017 09:42
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 11 Tetor, 2017 09:42
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 09:35
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 09:34
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 11 Tetor, 2017 09:21
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 11 Tetor, 2017 09:14
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 09:14
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 09:14
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 09:13
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 09:03
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 09:03
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 09:03
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 11 Tetor, 2017 08:56
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 08:56
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 08:55
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 08:55
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 08:54
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 08:52
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 08:51
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 08:51
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 11 Tetor, 2017 08:50
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 11 Tetor, 2017 08:50
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 11 Tetor, 2017 08:50
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 11 Tetor, 2017 08:50
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 11 Tetor, 2017 08:50
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 08:50
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 11 Tetor, 2017 08:50
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 11 Tetor, 2017 08:49
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 08:49
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 11 Tetor, 2017 08:49
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 08:49
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 11 Tetor, 2017 08:49
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 08:49
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 11 Tetor, 2017 08:49
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 08:48
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 08:46
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 08:44
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 08:42
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 07:31
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 07:30
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 07:30
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 07:29
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 07:28
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 07:27
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 07:27
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 07:26
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2017 07:26
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 07:26
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 07:25
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 07:25
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 07:25
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 07:23
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xlsx 10 Tetor, 2017 22:55
Prishtine-Arte-45-Viti III.xlsx 10 Tetor, 2017 22:55
Prishtine-Arte-45-Viti II.xlsx 10 Tetor, 2017 22:53
Prishtine-Arte-45-Viti I.xlsx 10 Tetor, 2017 22:53
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 10 Tetor, 2017 22:53
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 10 Tetor, 2017 22:52
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 10 Tetor, 2017 22:52
Prishtine-Arte-43-Viti III.xlsx 10 Tetor, 2017 22:51
Prishtine-Arte-43-Viti II.xlsx 10 Tetor, 2017 22:51
Prishtine-Arte-43-Viti I.xlsx 10 Tetor, 2017 22:51
Prishtine-Arte-42-Viti III.xlsx 10 Tetor, 2017 22:50
Prishtine-Arte-42-Viti II.xlsx 10 Tetor, 2017 22:50
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 10 Tetor, 2017 22:50
Prishtine-Arte-41-Viti III.xlsx 10 Tetor, 2017 22:49
Prishtine-Arte-41-Viti II.xlsx 10 Tetor, 2017 22:49
Prishtine-Arte-41-Viti I.xlsx 10 Tetor, 2017 22:49
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xlsx 10 Tetor, 2017 22:48
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xlsx 10 Tetor, 2017 22:48
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xlsx 10 Tetor, 2017 22:48
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 10 Tetor, 2017 19:53
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 10 Tetor, 2017 19:53
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 10 Tetor, 2017 14:22
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 10 Tetor, 2017 14:22
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 10 Tetor, 2017 14:19
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 10 Tetor, 2017 14:18
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 10 Tetor, 2017 14:18
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 10 Tetor, 2017 13:19
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 10 Tetor, 2017 12:47
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 10 Tetor, 2017 12:47
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 10 Tetor, 2017 12:47
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 10 Tetor, 2017 12:39
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 10 Tetor, 2017 12:38
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 10 Tetor, 2017 12:33
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 10 Tetor, 2017 10:50
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 10 Tetor, 2017 10:50
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 10 Tetor, 2017 10:02
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 10 Tetor, 2017 10:01
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 10 Tetor, 2017 10:01
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 10 Tetor, 2017 10:00
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 10 Tetor, 2017 09:59
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 10 Tetor, 2017 09:59
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 10 Tetor, 2017 09:59
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 10 Tetor, 2017 09:58
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 10 Tetor, 2017 09:04
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 10 Tetor, 2017 09:03
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 10 Tetor, 2017 09:03
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 10 Tetor, 2017 09:02
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 10 Tetor, 2017 09:02
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xlsx 10 Tetor, 2017 08:54
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xlsx 09 Tetor, 2017 21:47
Prishtine-Arte-45-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2017 21:46
Prishtine-Arte-45-Viti II.xlsx 09 Tetor, 2017 21:46
Prishtine-Arte-45-Viti I.xlsx 09 Tetor, 2017 21:46
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2017 21:45
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 09 Tetor, 2017 21:45
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 09 Tetor, 2017 21:44
Prishtine-Arte-43-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2017 21:44
Prishtine-Arte-43-Viti II.xlsx 09 Tetor, 2017 21:43
Prishtine-Arte-43-Viti I.xlsx 09 Tetor, 2017 21:43
Prishtine-Arte-42-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2017 21:41
Prishtine-Arte-42-Viti II.xlsx 09 Tetor, 2017 21:41
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 09 Tetor, 2017 21:41
Prishtine-Arte-41-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2017 21:40
Prishtine-Arte-41-Viti II.xlsx 09 Tetor, 2017 21:40
Prishtine-Arte-41-Viti I.xlsx 09 Tetor, 2017 21:39
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2017 21:39
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xlsx 09 Tetor, 2017 21:39
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xlsx 09 Tetor, 2017 21:38
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2017 14:26
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2017 13:38
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2017 13:32
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 09 Tetor, 2017 13:32
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 09 Tetor, 2017 13:31
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2017 13:29
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 09 Tetor, 2017 13:29
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 09 Tetor, 2017 13:29
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xls 09 Tetor, 2017 09:34
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 09 Tetor, 2017 09:34
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xls 09 Tetor, 2017 09:33
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 09 Tetor, 2017 09:33
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xls 09 Tetor, 2017 09:33
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xls 09 Tetor, 2017 09:33
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2017 08:23
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 09 Tetor, 2017 08:22
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 09 Tetor, 2017 08:22
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2017 07:54
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 09 Tetor, 2017 07:54
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 09 Tetor, 2017 07:54
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 09 Tetor, 2017 07:53
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2017 07:52
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 09 Tetor, 2017 07:23
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2017 07:23
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 07 Tetor, 2017 13:06
Prishtine-Stomatologji-97-Viti I.xlsx 07 Tetor, 2017 12:53
Prishtine-Infermieri-94-Viti II.xlsx 07 Tetor, 2017 12:49
Prishtine-Infermieri-92-Viti II.xlsx 07 Tetor, 2017 12:48
Prishtine-Radiologji-96-Viti I.xlsx 07 Tetor, 2017 12:33
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2017 08:38
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 07 Tetor, 2017 08:37
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 07 Tetor, 2017 08:37
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 07 Tetor, 2017 08:31
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 07 Tetor, 2017 08:29
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2017 08:26
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2017 08:26
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 07 Tetor, 2017 07:17
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 07 Tetor, 2017 07:16
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 06 Tetor, 2017 16:06
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 06 Tetor, 2017 16:06
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 06 Tetor, 2017 16:06
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2017 16:05
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 06 Tetor, 2017 15:20
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xls 06 Tetor, 2017 15:20
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 06 Tetor, 2017 15:20
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xls 06 Tetor, 2017 15:20
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 06 Tetor, 2017 15:18
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xls 06 Tetor, 2017 15:18
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xls 06 Tetor, 2017 15:18
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 06 Tetor, 2017 15:03
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 06 Tetor, 2017 15:03
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 06 Tetor, 2017 15:02
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2017 15:02
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xlsx 06 Tetor, 2017 15:01
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 06 Tetor, 2017 15:01
Prishtine-Juridik--Viti IV.xlsx 06 Tetor, 2017 14:59
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 06 Tetor, 2017 14:59
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 06 Tetor, 2017 14:58
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2017 14:58
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2017 14:48
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2017 14:40
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 06 Tetor, 2017 14:37
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 06 Tetor, 2017 14:37
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2017 14:37
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 05 Tetor, 2017 14:26
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 05 Tetor, 2017 14:25
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2017 14:25
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2017 14:25
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 05 Tetor, 2017 14:19
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 05 Tetor, 2017 14:19
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2017 14:19
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 05 Tetor, 2017 14:19
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 05 Tetor, 2017 14:18
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2017 14:18
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2017 08:08
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2017 08:08
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 04 Tetor, 2017 13:54
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 04 Tetor, 2017 13:54
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2017 13:06
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2017 13:06
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti IV.xlsx 04 Tetor, 2017 10:14
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xlsx 04 Tetor, 2017 10:14
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 04 Tetor, 2017 10:13
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2017 10:13
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2017 09:08
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2017 09:02
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2017 09:01
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xlsx 02 Tetor, 2017 07:39
Prishtine-Arte-45-Viti III.xlsx 02 Tetor, 2017 07:39
Prishtine-Arte-45-Viti II.xlsx 02 Tetor, 2017 07:38
Prishtine-Arte-45-Viti I.xlsx 02 Tetor, 2017 07:38
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 02 Tetor, 2017 07:37
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 02 Tetor, 2017 07:37
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 02 Tetor, 2017 07:37
-0--Viti I.xlsx 02 Tetor, 2017 07:36
Prishtine-Arte-43-Viti III.xlsx 02 Tetor, 2017 07:33
Prishtine-Arte-43-Viti II.xlsx 02 Tetor, 2017 07:33
Prishtine-Arte-43-Viti I.xlsx 02 Tetor, 2017 07:32
Prishtine-Arte-42-Viti III.xlsx 02 Tetor, 2017 07:30
Prishtine-Arte-42-Viti II.xlsx 02 Tetor, 2017 07:29
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 02 Tetor, 2017 07:29
Prishtine-Arte-41-Viti III.xlsx 02 Tetor, 2017 07:28
Prishtine-Arte-41-Viti II.xlsx 02 Tetor, 2017 07:27
Prishtine-Arte-41-Viti I.xlsx 02 Tetor, 2017 07:27
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xlsx 02 Tetor, 2017 07:27
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xlsx 02 Tetor, 2017 07:26
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xlsx 02 Tetor, 2017 07:22
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 25 Shtator, 2017 10:16
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 25 Shtator, 2017 10:13
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 12 Shtator, 2017 07:56
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 12 Shtator, 2017 07:54
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 07 Korrik, 2017 11:47
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 07 Korrik, 2017 11:47
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 07 Korrik, 2017 11:47
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 07 Korrik, 2017 10:16
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 07 Korrik, 2017 10:15
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 07 Korrik, 2017 10:14
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 07 Korrik, 2017 10:14
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 20 Maj, 2017 12:17
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 20 Maj, 2017 12:17
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 20 Maj, 2017 12:17
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xlsx 20 Maj, 2017 11:24
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 20 Maj, 2017 11:23
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xlsx 20 Maj, 2017 11:23
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 10 Maj, 2017 13:43
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 10 Maj, 2017 13:26
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 10 Maj, 2017 13:25
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 10 Maj, 2017 13:25
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 06 Maj, 2017 12:06
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 04 Maj, 2017 08:15
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 02 Maj, 2017 14:03
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 02 Maj, 2017 14:01
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 02 Maj, 2017 11:13
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 25 Prill, 2017 14:18
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 25 Prill, 2017 14:18
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 25 Prill, 2017 14:17
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 25 Prill, 2017 08:25
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xlsx 18 Prill, 2017 10:24
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 18 Prill, 2017 08:11
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 15 Prill, 2017 09:13
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti I.xlsx 14 Prill, 2017 13:32
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xlsx 14 Prill, 2017 13:32
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xlsx 14 Prill, 2017 10:09
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xlsx 14 Prill, 2017 10:08
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 13 Prill, 2017 12:25
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 13 Prill, 2017 12:25
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 13 Prill, 2017 09:13
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 13 Prill, 2017 08:21
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 11 Prill, 2017 11:49
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 11 Prill, 2017 07:56
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 08 Prill, 2017 07:57
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 08 Prill, 2017 07:30
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xlsx 07 Prill, 2017 09:26
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xlsx 07 Prill, 2017 09:26
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xlsx 07 Prill, 2017 09:25
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xlsx 07 Prill, 2017 09:24
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xlsx 07 Prill, 2017 09:23
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 04 Prill, 2017 07:31
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 31 Mars, 2017 11:58
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 31 Mars, 2017 11:57
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 31 Mars, 2017 09:37
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 31 Mars, 2017 08:40
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 31 Mars, 2017 08:37
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 31 Mars, 2017 08:23
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 31 Mars, 2017 08:11
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 31 Mars, 2017 08:10
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 30 Mars, 2017 12:32
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 29 Mars, 2017 14:27
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 29 Mars, 2017 13:44
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 25 Mars, 2017 14:56
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 25 Mars, 2017 10:03
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 25 Mars, 2017 10:02
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 25 Mars, 2017 10:00
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 25 Mars, 2017 08:31
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 25 Mars, 2017 08:31
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 24 Mars, 2017 08:26
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 13:44
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 13:44
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 22 Mars, 2017 12:47
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xlsx 22 Mars, 2017 11:30
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 11:19
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 11:18
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 21 Mars, 2017 17:08
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 21 Mars, 2017 13:59
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 21 Mars, 2017 12:33
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 21 Mars, 2017 12:32
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 21 Mars, 2017 12:31
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 21 Mars, 2017 11:47
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 21 Mars, 2017 10:22
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 21 Mars, 2017 09:37
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 21 Mars, 2017 09:37
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 21 Mars, 2017 09:16
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 21 Mars, 2017 09:15
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 21 Mars, 2017 09:15
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 21 Mars, 2017 09:10
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 21 Mars, 2017 09:09
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 21 Mars, 2017 07:59
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xlsx 20 Mars, 2017 21:15
Prishtine-Arte-41-Viti I.xlsx 19 Mars, 2017 22:10
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xlsx 18 Mars, 2017 13:16
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xlsx 18 Mars, 2017 13:16
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 18 Mars, 2017 13:15
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xlsx 18 Mars, 2017 09:02
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 18 Mars, 2017 07:57
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 17 Mars, 2017 15:27
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 17 Mars, 2017 15:24
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 17 Mars, 2017 14:27
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 17 Mars, 2017 14:26
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 17 Mars, 2017 14:24
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 17 Mars, 2017 14:15
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 17 Mars, 2017 13:42
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xlsx 17 Mars, 2017 13:24
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 17 Mars, 2017 13:23
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 17 Mars, 2017 13:23
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 17 Mars, 2017 13:23
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 17 Mars, 2017 13:23
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 17 Mars, 2017 13:10
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 17 Mars, 2017 12:44
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 17 Mars, 2017 08:22
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 16 Mars, 2017 14:09
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 16 Mars, 2017 13:08
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 16 Mars, 2017 12:49
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xlsx 16 Mars, 2017 11:24
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xlsx 16 Mars, 2017 11:22
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xlsx 16 Mars, 2017 11:21
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xlsx 16 Mars, 2017 11:20
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 16 Mars, 2017 10:13
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 16 Mars, 2017 08:18
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 15 Mars, 2017 15:08
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 15 Mars, 2017 15:00
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 15 Mars, 2017 14:59
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 15 Mars, 2017 14:59
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 15 Mars, 2017 14:59
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 15 Mars, 2017 14:40
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 15 Mars, 2017 14:37
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 15 Mars, 2017 14:35
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xlsx 15 Mars, 2017 14:34
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xlsx 15 Mars, 2017 13:30
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xlsx 15 Mars, 2017 13:30
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xlsx 15 Mars, 2017 13:29
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xlsx 15 Mars, 2017 13:10
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 15 Mars, 2017 12:54
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 15 Mars, 2017 12:14
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti III.xlsx 15 Mars, 2017 12:09
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti III.xlsx 15 Mars, 2017 11:32
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 15 Mars, 2017 11:22
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 15 Mars, 2017 10:01
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 15 Mars, 2017 08:28
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xlsx 15 Mars, 2017 08:27
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 14 Mars, 2017 15:26
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 14 Mars, 2017 15:24
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 14 Mars, 2017 13:27
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 14 Mars, 2017 13:27
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 14 Mars, 2017 13:26
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 14 Mars, 2017 13:25
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 14 Mars, 2017 13:20
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 14 Mars, 2017 13:17
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 14 Mars, 2017 13:17
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 14 Mars, 2017 13:16
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xlsx 14 Mars, 2017 12:51
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xlsx 14 Mars, 2017 12:51
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 14 Mars, 2017 12:14
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 14 Mars, 2017 12:05
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xlsx 14 Mars, 2017 12:05
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xlsx 14 Mars, 2017 12:05
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 14 Mars, 2017 10:43
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 14 Mars, 2017 10:40
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 14 Mars, 2017 09:37
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 14 Mars, 2017 09:34
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 14 Mars, 2017 09:33
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 14 Mars, 2017 09:30
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 14 Mars, 2017 09:20
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 14 Mars, 2017 09:13
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xlsx 14 Mars, 2017 09:13
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xlsx 14 Mars, 2017 09:04
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 14 Mars, 2017 09:01
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 14 Mars, 2017 08:59
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 14 Mars, 2017 08:56
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xlsx 14 Mars, 2017 08:55
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xlsx 14 Mars, 2017 08:55
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xlsx 14 Mars, 2017 08:55
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 14 Mars, 2017 08:33
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 14 Mars, 2017 08:31
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 14 Mars, 2017 08:27
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xlsx 14 Mars, 2017 08:26
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 14 Mars, 2017 08:20
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 14 Mars, 2017 08:20
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xlsx 14 Mars, 2017 08:13
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xlsx 14 Mars, 2017 08:13
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xlsx 14 Mars, 2017 08:13
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xlsx 14 Mars, 2017 08:05
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 14 Mars, 2017 08:05
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 14 Mars, 2017 07:48
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 13 Mars, 2017 14:47
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 13 Mars, 2017 13:03
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 13 Mars, 2017 12:43
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xlsx 11 Mars, 2017 13:57
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 11 Mars, 2017 12:33
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 11 Mars, 2017 12:19
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xlsx 11 Mars, 2017 12:05
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xlsx 11 Mars, 2017 08:29
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xlsx 11 Mars, 2017 08:28
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xlsx 11 Mars, 2017 08:28
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xlsx 11 Mars, 2017 08:05
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 11 Mars, 2017 07:08
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 17:23
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 17:23
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 10 Mars, 2017 16:43
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 10 Mars, 2017 15:38
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 10 Mars, 2017 15:30
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 15:30
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 15:30
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 15:16
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 15:07
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 14:59
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 14:52
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 10 Mars, 2017 14:42
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xlsx 10 Mars, 2017 14:30
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 10 Mars, 2017 14:30
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 14:29
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 14:29
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 10 Mars, 2017 14:29
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 14:28
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 14:28
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 14:18
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 14:12
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 14:11
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 13:46
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 13:46
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xlsx 10 Mars, 2017 13:43
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 13:28
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 13:28
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 13:27
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 13:19
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 13:19
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 13:19
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 13:14
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 13:13
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 13:13
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 13:13
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 10 Mars, 2017 13:11
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 10 Mars, 2017 13:11
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 10 Mars, 2017 13:10
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 12:49
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 12:49
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 12:49
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 12:48
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 10 Mars, 2017 12:43
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 10 Mars, 2017 11:50
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 11:30
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 10 Mars, 2017 10:35
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 09:47
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 09:47
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 09:46
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 10 Mars, 2017 09:40
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 09:40
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 09:28
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 09:15
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 08:54
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 08:54
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 08:37
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 08:37
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 08:33
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 08:32
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 08:31
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 08:28
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 08:26
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 08:26
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 08:26
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 08:25
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 08:22
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 08:22
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti II.xlsx 10 Mars, 2017 08:17
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 10 Mars, 2017 08:15
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xlsx 09 Mars, 2017 15:26
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti I.xlsx 09 Mars, 2017 15:20
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti II.xlsx 09 Mars, 2017 15:20
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 09 Mars, 2017 14:51
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 09 Mars, 2017 14:40
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xlsx 09 Mars, 2017 14:32
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xlsx 09 Mars, 2017 14:32
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xlsx 09 Mars, 2017 14:22
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xlsx 09 Mars, 2017 14:22
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xlsx 09 Mars, 2017 14:22
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 09 Mars, 2017 13:53
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 09 Mars, 2017 13:46
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 09 Mars, 2017 13:46
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 09 Mars, 2017 13:44
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 09 Mars, 2017 13:43
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 09 Mars, 2017 13:24
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 09 Mars, 2017 13:03
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 09 Mars, 2017 12:56
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 09 Mars, 2017 12:54
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 09 Mars, 2017 12:54
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 09 Mars, 2017 12:47
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 09 Mars, 2017 12:45
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 09 Mars, 2017 12:45
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 09 Mars, 2017 11:19
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 09 Mars, 2017 11:12
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 09 Mars, 2017 11:11
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xlsx 09 Mars, 2017 11:05
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 09 Mars, 2017 11:03
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 09 Mars, 2017 11:03
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 09 Mars, 2017 10:49
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 09 Mars, 2017 10:49
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 09 Mars, 2017 10:04
Prishtine-Arte-93-Viti I.xlsx 09 Mars, 2017 09:46
Prishtine-Arkitekturë--.xlsx 09 Mars, 2017 09:46
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 09 Mars, 2017 08:11
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 09 Mars, 2017 08:01
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 08 Mars, 2017 16:24
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 08 Mars, 2017 16:24
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 08 Mars, 2017 13:40
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 08 Mars, 2017 11:41
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 08 Mars, 2017 11:40
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 08 Mars, 2017 09:59
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 08 Mars, 2017 09:38
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 08 Mars, 2017 08:33
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 07 Mars, 2017 16:08
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 07 Mars, 2017 16:08
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 07 Mars, 2017 13:06
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 07 Mars, 2017 12:04
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 07 Mars, 2017 10:20
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 07 Mars, 2017 10:11
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 07 Mars, 2017 09:58
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 06 Mars, 2017 10:21
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xlsx 06 Mars, 2017 10:17
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 04 Mars, 2017 15:31
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 04 Mars, 2017 15:19
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 04 Mars, 2017 15:05
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 04 Mars, 2017 09:52
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 04 Mars, 2017 08:33
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 04 Mars, 2017 08:33
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 03 Mars, 2017 15:28
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 03 Mars, 2017 15:28
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 03 Mars, 2017 14:50
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 03 Mars, 2017 14:48
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 03 Mars, 2017 14:48
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 03 Mars, 2017 14:48
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 03 Mars, 2017 14:34
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 03 Mars, 2017 14:28
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 03 Mars, 2017 14:27
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 03 Mars, 2017 14:25
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 03 Mars, 2017 14:11
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 03 Mars, 2017 14:04
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 03 Mars, 2017 14:04
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 03 Mars, 2017 14:04
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 03 Mars, 2017 14:03
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 03 Mars, 2017 14:03
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 03 Mars, 2017 13:35
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 03 Mars, 2017 12:30
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 03 Mars, 2017 12:30
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 03 Mars, 2017 12:30
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 03 Mars, 2017 10:37
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 03 Mars, 2017 10:34
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 03 Mars, 2017 10:33
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 03 Mars, 2017 10:15
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 03 Mars, 2017 10:14
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 03 Mars, 2017 10:12
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 03 Mars, 2017 10:12
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 03 Mars, 2017 10:11
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 03 Mars, 2017 10:10
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 03 Mars, 2017 10:10
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 03 Mars, 2017 10:09
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 03 Mars, 2017 10:09
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 03 Mars, 2017 09:16
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 03 Mars, 2017 09:15
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 03 Mars, 2017 09:13
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 03 Mars, 2017 09:13
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 03 Mars, 2017 09:10
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 03 Mars, 2017 09:10
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 03 Mars, 2017 09:10
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 03 Mars, 2017 09:10
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 03 Mars, 2017 09:09
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 03 Mars, 2017 09:09
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 03 Mars, 2017 08:54
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 03 Mars, 2017 08:53
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 03 Mars, 2017 08:53
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 03 Mars, 2017 08:53
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 03 Mars, 2017 08:53
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 02 Mars, 2017 15:28
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 02 Mars, 2017 15:08
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 02 Mars, 2017 14:36
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 02 Mars, 2017 14:22
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 02 Mars, 2017 14:10
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 02 Mars, 2017 14:08
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 02 Mars, 2017 14:06
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 02 Mars, 2017 14:05
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 02 Mars, 2017 14:05
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 02 Mars, 2017 13:30
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 02 Mars, 2017 13:04
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 02 Mars, 2017 11:28
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 02 Mars, 2017 11:28
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 02 Mars, 2017 11:27
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 02 Mars, 2017 11:27
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 02 Mars, 2017 11:27
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 02 Mars, 2017 11:19
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 02 Mars, 2017 11:04
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 02 Mars, 2017 11:02
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 02 Mars, 2017 09:31
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 02 Mars, 2017 09:22
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 02 Mars, 2017 08:16
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 02 Mars, 2017 08:06
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 02 Mars, 2017 08:05
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 02 Mars, 2017 08:05
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 02 Mars, 2017 08:05
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 02 Mars, 2017 08:03
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 01 Mars, 2017 15:36
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xlsx 01 Mars, 2017 14:52
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xlsx 01 Mars, 2017 14:52
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xlsx 01 Mars, 2017 14:52
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 01 Mars, 2017 14:41
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 01 Mars, 2017 14:27
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 01 Mars, 2017 14:23
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 01 Mars, 2017 14:15
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xlsx 01 Mars, 2017 14:14
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xlsx 01 Mars, 2017 14:14
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xlsx 01 Mars, 2017 14:14
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xlsx 01 Mars, 2017 13:44
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xlsx 01 Mars, 2017 13:44
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 01 Mars, 2017 13:17
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 01 Mars, 2017 12:50
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 01 Mars, 2017 12:50
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 01 Mars, 2017 12:50
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 01 Mars, 2017 12:50
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 01 Mars, 2017 12:47
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 01 Mars, 2017 12:47
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 01 Mars, 2017 12:47
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 01 Mars, 2017 12:46
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 01 Mars, 2017 12:44
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 01 Mars, 2017 12:12
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 01 Mars, 2017 11:01
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xlsx 01 Mars, 2017 10:49
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 01 Mars, 2017 10:42
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 01 Mars, 2017 10:39
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 01 Mars, 2017 10:38
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 01 Mars, 2017 10:37
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xlsx 01 Mars, 2017 10:19
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 01 Mars, 2017 08:52
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 01 Mars, 2017 08:31
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 28 Shkurt, 2017 17:30
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 28 Shkurt, 2017 17:18
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 28 Shkurt, 2017 15:31
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 28 Shkurt, 2017 15:29
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 28 Shkurt, 2017 15:28
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 28 Shkurt, 2017 15:28
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 28 Shkurt, 2017 14:48
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 28 Shkurt, 2017 14:47
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 28 Shkurt, 2017 14:44
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 28 Shkurt, 2017 14:42
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 28 Shkurt, 2017 14:38
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 28 Shkurt, 2017 14:17
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 28 Shkurt, 2017 14:07
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 28 Shkurt, 2017 14:05
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 28 Shkurt, 2017 14:03
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 28 Shkurt, 2017 13:31
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 28 Shkurt, 2017 13:28
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 28 Shkurt, 2017 13:04
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 28 Shkurt, 2017 12:09
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 28 Shkurt, 2017 11:38
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 28 Shkurt, 2017 11:11
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 28 Shkurt, 2017 10:33
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 28 Shkurt, 2017 10:32
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 28 Shkurt, 2017 10:32
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 28 Shkurt, 2017 10:30
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 28 Shkurt, 2017 10:29
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 28 Shkurt, 2017 10:29
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 28 Shkurt, 2017 10:29
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 28 Shkurt, 2017 10:28
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xlsx 28 Shkurt, 2017 10:28
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 28 Shkurt, 2017 10:28
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 28 Shkurt, 2017 10:28
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 28 Shkurt, 2017 10:27
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 28 Shkurt, 2017 10:27
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 28 Shkurt, 2017 10:27
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 28 Shkurt, 2017 10:27
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 28 Shkurt, 2017 09:02
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 28 Shkurt, 2017 08:48
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 28 Shkurt, 2017 08:48
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 28 Shkurt, 2017 08:46
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xlsx 28 Shkurt, 2017 08:16
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xlsx 28 Shkurt, 2017 08:15
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 28 Shkurt, 2017 07:50
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 28 Shkurt, 2017 07:49
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 28 Shkurt, 2017 07:45
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 27 Shkurt, 2017 15:07
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 27 Shkurt, 2017 15:07
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 27 Shkurt, 2017 13:37
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 27 Shkurt, 2017 13:37
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 27 Shkurt, 2017 13:02
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xlsx 27 Shkurt, 2017 12:51
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xlsx 27 Shkurt, 2017 12:51
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xlsx 27 Shkurt, 2017 12:51
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 27 Shkurt, 2017 12:46
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 27 Shkurt, 2017 12:36
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 27 Shkurt, 2017 12:36
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 27 Shkurt, 2017 10:26
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 27 Shkurt, 2017 09:44
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 27 Shkurt, 2017 09:18
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 27 Shkurt, 2017 08:48
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 27 Shkurt, 2017 08:37
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 27 Shkurt, 2017 08:32
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 27 Shkurt, 2017 08:32
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 27 Shkurt, 2017 08:26
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 27 Shkurt, 2017 08:18
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 27 Shkurt, 2017 08:16
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 27 Shkurt, 2017 08:16
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 27 Shkurt, 2017 08:16
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 27 Shkurt, 2017 08:16
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 27 Shkurt, 2017 08:13
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 27 Shkurt, 2017 08:06
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 27 Shkurt, 2017 08:06
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 27 Shkurt, 2017 08:04
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 27 Shkurt, 2017 08:04
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 27 Shkurt, 2017 07:56
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 27 Shkurt, 2017 07:56
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 27 Shkurt, 2017 07:55
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 27 Shkurt, 2017 07:55
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 27 Shkurt, 2017 07:39
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 26 Shkurt, 2017 16:08
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 26 Shkurt, 2017 16:08
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 26 Shkurt, 2017 16:08
Prishtine-Arte-43-Viti II.xlsx 26 Shkurt, 2017 16:07
Prishtine-Arte-43-Viti II.xlsx 26 Shkurt, 2017 16:07
Prishtine-Arte-43-Viti I.xlsx 26 Shkurt, 2017 16:07
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xlsx 26 Shkurt, 2017 16:06
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 25 Shkurt, 2017 15:25
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 25 Shkurt, 2017 15:24
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 25 Shkurt, 2017 15:19
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 25 Shkurt, 2017 14:34
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 25 Shkurt, 2017 14:34
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 25 Shkurt, 2017 13:40
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 25 Shkurt, 2017 13:12
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 25 Shkurt, 2017 13:12
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 25 Shkurt, 2017 13:12
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 25 Shkurt, 2017 13:12
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 25 Shkurt, 2017 12:30
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 25 Shkurt, 2017 12:30
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 25 Shkurt, 2017 11:17
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 25 Shkurt, 2017 11:14
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 25 Shkurt, 2017 11:13
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 25 Shkurt, 2017 11:12
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 25 Shkurt, 2017 11:11
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 25 Shkurt, 2017 11:10
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 25 Shkurt, 2017 11:09
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 25 Shkurt, 2017 11:09
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 25 Shkurt, 2017 11:05
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 25 Shkurt, 2017 11:04
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 25 Shkurt, 2017 11:03
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 25 Shkurt, 2017 11:03
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 25 Shkurt, 2017 11:02
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 25 Shkurt, 2017 11:02
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 25 Shkurt, 2017 11:02
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 25 Shkurt, 2017 10:46
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 25 Shkurt, 2017 10:46
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 25 Shkurt, 2017 10:45
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 25 Shkurt, 2017 10:45
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xlsx 25 Shkurt, 2017 09:57
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xlsx 25 Shkurt, 2017 09:35
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 25 Shkurt, 2017 09:35
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 25 Shkurt, 2017 09:34
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 25 Shkurt, 2017 09:34
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 25 Shkurt, 2017 09:33
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 25 Shkurt, 2017 09:32
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 25 Shkurt, 2017 09:01
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 25 Shkurt, 2017 08:59
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 25 Shkurt, 2017 08:54
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 25 Shkurt, 2017 08:53
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 25 Shkurt, 2017 08:49
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:55
Prishtine-Arte-45-Viti III.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:55
Prishtine-Arte-45-Viti II.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:54
Prishtine-Arte-45-Viti I.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:54
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:53
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:53
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:53
Prishtine-Arte-43-Viti III.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:52
Prishtine-Arte-43-Viti II.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:52
Prishtine-Arte-43-Viti I.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:52
Prishtine-Arte-42-Viti III.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:47
Prishtine-Arte-42-Viti II.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:47
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:47
Prishtine-Arte-41-Viti III.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:46
Prishtine-Arte-41-Viti II.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:46
Prishtine-Arte-41-Viti I.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:45
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:45
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:45
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:44
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:41
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:07
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:07
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xlsx 25 Shkurt, 2017 07:07
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 16:16
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 16:14
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 16:04
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 16:03
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 16:02
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 16:02
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 16:01
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 16:00
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 15:41
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 15:41
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 15:41
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 15:36
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 15:35
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 15:34
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 24 Shkurt, 2017 15:30
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 15:30
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 15:30
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 15:30
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 24 Shkurt, 2017 15:28
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 24 Shkurt, 2017 15:26
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 14:57
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 14:57
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 14:57
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 14:56
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 14:30
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 14:29
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 14:29
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 14:10
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 14:09
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 14:09
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 14:09
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 14:09
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 14:09
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 14:08
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 14:08
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 14:08
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 13:55
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 24 Shkurt, 2017 13:31
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 13:31
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 13:30
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 13:30
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 13:15
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 13:15
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 13:09
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:56
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:48
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:46
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:46
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:46
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:45
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:45
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:45
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:42
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:41
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:41
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:41
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:41
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:40
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:40
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:39
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:39
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:39
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:39
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:38
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:38
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:38
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:36
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:36
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:35
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:32
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:32
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:32
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:32
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:32
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:10
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:10
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:09
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:08
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:08
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 12:07
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:55
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:55
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:55
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:54
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:54
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:54
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:53
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:53
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:53
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:48
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:43
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:42
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:42
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:41
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:41
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:40
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:40
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:40
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:40
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:39
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:39
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:39
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:39
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:39
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:38
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:38
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:38
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:38
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:38
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:38
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:37
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:37
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:36
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:13
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:13
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:13
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:13
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:12
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:12
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:12
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:12
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:07
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:07
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:02
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 24 Shkurt, 2017 11:02
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 24 Shkurt, 2017 11:02
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:02
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:01
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 24 Shkurt, 2017 11:01
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 11:01
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 24 Shkurt, 2017 11:01
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 10:29
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xlsx 24 Shkurt, 2017 10:27
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 24 Shkurt, 2017 10:27
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 10:26
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 10:26
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 10:26
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 10:25
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 10:25
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 10:25
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 10:11
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 10:11
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 10:11
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 09:03
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 08:41
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 08:40
Prishtine-Gjuhë Angleze--Viti III.xlsx 24 Shkurt, 2017 08:40
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 08:39
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 08:35
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 08:33
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 24 Shkurt, 2017 08:31
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 08:17
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 08:17
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 07:54
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 07:53
Prishtine-Infermieri--Viti I.xlsx 24 Shkurt, 2017 07:52
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 23 Shkurt, 2017 15:35
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 23 Shkurt, 2017 15:33
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 23 Shkurt, 2017 15:20
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 23 Shkurt, 2017 15:18
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 23 Shkurt, 2017 15:07
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 23 Shkurt, 2017 15:06
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 23 Shkurt, 2017 15:06
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 23 Shkurt, 2017 15:06
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 23 Shkurt, 2017 13:48
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xlsx 23 Shkurt, 2017 12:44
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 23 Shkurt, 2017 12:44
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 23 Shkurt, 2017 12:44
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 23 Shkurt, 2017 12:36
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 23 Shkurt, 2017 12:34
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 23 Shkurt, 2017 12:34
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 23 Shkurt, 2017 12:33
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 23 Shkurt, 2017 12:33
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 23 Shkurt, 2017 12:33
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 23 Shkurt, 2017 12:32
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:22
Prishtine-Arte-45-Viti III.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:22
Prishtine-Arte-45-Viti II.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:21
Prishtine-Arte-45-Viti I.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:21
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:21
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:20
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:20
Prishtine-Arte-93-Viti I.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:19
Prishtine-Arte-43-Viti II.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:19
Prishtine-Arte-43-Viti I.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:18
Prishtine-Arte-42-Viti III.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:18
Prishtine-Arte-42-Viti II.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:17
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:17
Prishtine-Arte-41-Viti III.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:16
Prishtine-Arte-41-Viti II.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:16
Prishtine-Arte-41-Viti I.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:16
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti I.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:15
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:15
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:14
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xlsx 22 Shkurt, 2017 00:14
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 20 Janar, 2017 13:49
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 17 Janar, 2017 09:22
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 17 Janar, 2017 09:20
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 06 Janar, 2017 13:00
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 06 Janar, 2017 13:00
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Diferencial.xls 22 Dhjetor, 2016 11:02
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Diferencial.xls 22 Dhjetor, 2016 11:02
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xlsx 08 Dhjetor, 2016 08:18
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xlsx 07 Dhjetor, 2016 14:17
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 07 Dhjetor, 2016 13:38
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xlsx 05 Dhjetor, 2016 09:49
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 03 Dhjetor, 2016 13:12
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 03 Dhjetor, 2016 08:20
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xlsx 02 Dhjetor, 2016 14:59
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti II.xlsx 02 Dhjetor, 2016 09:33
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xlsx 01 Dhjetor, 2016 11:22
Prishtine-Arte-93-Viti I.xlsx 30 Nëntor, 2016 20:25
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti II.xlsx 30 Nëntor, 2016 20:25
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti I.xlsx 30 Nëntor, 2016 20:25
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 30 Nëntor, 2016 14:36
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 30 Nëntor, 2016 14:15
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 30 Nëntor, 2016 14:15
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 30 Nëntor, 2016 14:14
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 30 Nëntor, 2016 13:36
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 30 Nëntor, 2016 13:35
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 30 Nëntor, 2016 13:35
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 30 Nëntor, 2016 09:29
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 29 Nëntor, 2016 14:28
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 29 Nëntor, 2016 09:44
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 29 Nëntor, 2016 09:44
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 29 Nëntor, 2016 09:43
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 29 Nëntor, 2016 09:43
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 26 Nëntor, 2016 12:17
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 26 Nëntor, 2016 12:15
Prishtine-Juridik-67-Viti I.xlsx 26 Nëntor, 2016 12:15
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xlsx 26 Nëntor, 2016 07:39
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xlsx 26 Nëntor, 2016 07:39
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xlsx 26 Nëntor, 2016 07:39
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 25 Nëntor, 2016 13:44
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 24 Nëntor, 2016 11:10
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 24 Nëntor, 2016 11:08
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 24 Nëntor, 2016 11:06
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 24 Nëntor, 2016 11:04
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 24 Nëntor, 2016 10:51
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 23 Nëntor, 2016 12:29
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xlsx 23 Nëntor, 2016 10:25
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 22 Nëntor, 2016 10:21
Prishtine-Arte-42-Viti II.xlsx 22 Nëntor, 2016 10:16
Prishtine-Arte-43-Viti III.xlsx 22 Nëntor, 2016 10:15
Prishtine-Arte-43-Viti II.xlsx 22 Nëntor, 2016 10:15
Prishtine-Arte-93-Viti I.xlsx 22 Nëntor, 2016 10:15
Prishtine-Arte-42-Viti III.xlsx 22 Nëntor, 2016 10:14
Prishtine-Arte-42-Viti II.xlsx 22 Nëntor, 2016 10:13
Prishtine-Arte--Viti I.xlsx 22 Nëntor, 2016 10:13
Prishtine-Arte-42-Viti II.xlsx 22 Nëntor, 2016 10:12
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti II.xlsx 22 Nëntor, 2016 10:11
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti I.xlsx 22 Nëntor, 2016 10:11
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xlsx 22 Nëntor, 2016 08:49
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 19 Nëntor, 2016 09:51
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 19 Nëntor, 2016 09:51
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xlsx 19 Nëntor, 2016 08:17
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xlsx 18 Nëntor, 2016 14:42
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 18 Nëntor, 2016 14:25
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 18 Nëntor, 2016 14:25
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 18 Nëntor, 2016 14:24
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xlsx 18 Nëntor, 2016 13:09
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti III.xlsx 18 Nëntor, 2016 12:02
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xlsx 18 Nëntor, 2016 11:33
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xlsx 18 Nëntor, 2016 11:33
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xlsx 18 Nëntor, 2016 11:33
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 18 Nëntor, 2016 11:32
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 18 Nëntor, 2016 08:07
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 17 Nëntor, 2016 16:30
Prishtine-Arte-42-Viti III.xlsx 17 Nëntor, 2016 16:29
Prishtine-Arte-42-Viti II.xlsx 17 Nëntor, 2016 16:29
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti II.xlsx 17 Nëntor, 2016 14:15
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti I.xlsx 17 Nëntor, 2016 14:15
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti III.xlsx 17 Nëntor, 2016 14:11
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 17 Nëntor, 2016 13:51
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 17 Nëntor, 2016 12:23
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xlsx 17 Nëntor, 2016 09:07
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xlsx 17 Nëntor, 2016 08:40
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 17 Nëntor, 2016 08:18
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 17 Nëntor, 2016 08:17
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 17 Nëntor, 2016 08:15
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 17 Nëntor, 2016 08:15
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 17 Nëntor, 2016 08:14
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 17 Nëntor, 2016 08:12
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 17 Nëntor, 2016 08:09
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 14:50
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 14:08
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 14:08
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 12:10
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 11:56
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 11:55
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 11:53
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 11:51
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti III.xlsx 16 Nëntor, 2016 11:30
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 16 Nëntor, 2016 11:19
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 09:55
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 09:02
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 09:01
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 09:01
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 08:57
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 08:57
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 08:56
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 08:56
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 08:55
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2016 14:14
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2016 14:12
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2016 13:26
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2016 12:53
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2016 10:59
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2016 10:51
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2016 09:37
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2016 09:35
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 14 Nëntor, 2016 08:12
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 14 Nëntor, 2016 08:11
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 14 Nëntor, 2016 08:10
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 14 Nëntor, 2016 08:08
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 12 Nëntor, 2016 14:37
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 12 Nëntor, 2016 14:37
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 12 Nëntor, 2016 14:30
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 12 Nëntor, 2016 14:29
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 12 Nëntor, 2016 09:14
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 11 Nëntor, 2016 09:54
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 11 Nëntor, 2016 09:53
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 11 Nëntor, 2016 09:53
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 11 Nëntor, 2016 09:53
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 10 Nëntor, 2016 15:06
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 09 Nëntor, 2016 14:40
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 09 Nëntor, 2016 14:00
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 09 Nëntor, 2016 10:20
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 09 Nëntor, 2016 08:50
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 08 Nëntor, 2016 09:28
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 08 Nëntor, 2016 09:27
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 08 Nëntor, 2016 09:27
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 08 Nëntor, 2016 08:25
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 08 Nëntor, 2016 08:25
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 07 Nëntor, 2016 16:51
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xlsx 07 Nëntor, 2016 14:13
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 05 Nëntor, 2016 13:30
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 05 Nëntor, 2016 13:30
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 05 Nëntor, 2016 13:29
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 05 Nëntor, 2016 10:00
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 05 Nëntor, 2016 09:19
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xlsx 04 Nëntor, 2016 15:33
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xlsx 04 Nëntor, 2016 15:33
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 03 Nëntor, 2016 12:50
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 03 Nëntor, 2016 11:57
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 03 Nëntor, 2016 11:57
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 03 Nëntor, 2016 11:57
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 03 Nëntor, 2016 11:57
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 03 Nëntor, 2016 10:16
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 03 Nëntor, 2016 10:16
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 03 Nëntor, 2016 10:16
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 02 Nëntor, 2016 12:08
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 02 Nëntor, 2016 12:07
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 02 Nëntor, 2016 11:03
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 02 Nëntor, 2016 10:10
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 02 Nëntor, 2016 10:09
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 02 Nëntor, 2016 10:08
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 01 Nëntor, 2016 14:59
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 01 Nëntor, 2016 14:59
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xls 01 Nëntor, 2016 10:46
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xls 01 Nëntor, 2016 10:46
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xls 01 Nëntor, 2016 10:46
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 01 Nëntor, 2016 10:46
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 01 Nëntor, 2016 10:45
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xls 01 Nëntor, 2016 10:45
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 01 Nëntor, 2016 10:45
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 01 Nëntor, 2016 10:43
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 01 Nëntor, 2016 10:43
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 01 Nëntor, 2016 10:42
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 01 Nëntor, 2016 10:42
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xlsx 30 Tetor, 2016 23:29
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 30 Tetor, 2016 23:28
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 30 Tetor, 2016 23:28
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 30 Tetor, 2016 23:27
Prishtine-Arte-43-Viti III.xlsx 30 Tetor, 2016 23:27
Prishtine-Arte-43-Viti II.xlsx 30 Tetor, 2016 23:26
Prishtine-Arte-43-Viti I.xlsx 30 Tetor, 2016 23:26
Prishtine-Arte-42-Viti III.xlsx 30 Tetor, 2016 23:25
Prishtine-Arte-42-Viti II.xlsx 30 Tetor, 2016 23:25
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 30 Tetor, 2016 23:25
Prishtine-Arte-41-Viti III.xlsx 30 Tetor, 2016 23:24
Prishtine-Arte-41-Viti II.xlsx 30 Tetor, 2016 23:24
Prishtine-Arte-41-Viti I.xlsx 30 Tetor, 2016 23:24
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xlsx 30 Tetor, 2016 23:23
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xlsx 30 Tetor, 2016 23:23
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xlsx 30 Tetor, 2016 23:22
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 29 Tetor, 2016 13:15
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 29 Tetor, 2016 13:15
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 29 Tetor, 2016 13:15
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 29 Tetor, 2016 10:47
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 29 Tetor, 2016 10:46
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xlsx 29 Tetor, 2016 07:06
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 28 Tetor, 2016 13:31
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2016 13:05
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 28 Tetor, 2016 13:04
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2016 13:04
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 28 Tetor, 2016 13:01
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 28 Tetor, 2016 11:42
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 28 Tetor, 2016 11:41
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2016 11:41
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 28 Tetor, 2016 11:23
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xlsx 28 Tetor, 2016 11:23
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xlsx 28 Tetor, 2016 11:23
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 28 Tetor, 2016 10:44
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 28 Tetor, 2016 10:44
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 28 Tetor, 2016 10:44
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 28 Tetor, 2016 10:43
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 28 Tetor, 2016 10:43
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 28 Tetor, 2016 10:43
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 28 Tetor, 2016 09:31
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 28 Tetor, 2016 09:30
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 28 Tetor, 2016 09:30
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 28 Tetor, 2016 08:23
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 28 Tetor, 2016 08:20
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 28 Tetor, 2016 08:13
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 28 Tetor, 2016 08:11
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 28 Tetor, 2016 08:09
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2016 08:09
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2016 07:52
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 28 Tetor, 2016 07:09
---.pdf 27 Tetor, 2016 18:21
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 27 Tetor, 2016 14:06
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2016 14:06
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2016 14:06
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 27 Tetor, 2016 13:48
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 27 Tetor, 2016 13:47
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 27 Tetor, 2016 13:47
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2016 13:41
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2016 13:40
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 27 Tetor, 2016 13:22
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 27 Tetor, 2016 13:22
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 27 Tetor, 2016 12:39
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2016 12:39
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2016 12:22
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2016 12:21
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xls 27 Tetor, 2016 10:58
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xls 27 Tetor, 2016 10:58
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xls 27 Tetor, 2016 10:58
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 27 Tetor, 2016 10:57
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 27 Tetor, 2016 10:57
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xls 27 Tetor, 2016 10:57
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 27 Tetor, 2016 09:22
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2016 09:21
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xlsx 26 Tetor, 2016 16:08
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xlsx 26 Tetor, 2016 14:35
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 26 Tetor, 2016 14:34
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 26 Tetor, 2016 14:34
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 26 Tetor, 2016 14:15
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 26 Tetor, 2016 14:15
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 26 Tetor, 2016 14:14
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 26 Tetor, 2016 14:14
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 26 Tetor, 2016 14:14
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 26 Tetor, 2016 14:14
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 26 Tetor, 2016 13:32
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 26 Tetor, 2016 13:31
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 26 Tetor, 2016 13:20
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 26 Tetor, 2016 13:18
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 26 Tetor, 2016 13:07
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 26 Tetor, 2016 13:04
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 26 Tetor, 2016 12:00
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 26 Tetor, 2016 11:53
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 26 Tetor, 2016 11:49
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 26 Tetor, 2016 11:49
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 26 Tetor, 2016 11:36
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 26 Tetor, 2016 10:08
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 26 Tetor, 2016 10:08
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 26 Tetor, 2016 10:07
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 26 Tetor, 2016 09:58
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 26 Tetor, 2016 09:58
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 26 Tetor, 2016 09:58
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 26 Tetor, 2016 09:19
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 26 Tetor, 2016 09:19
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 26 Tetor, 2016 09:19
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 26 Tetor, 2016 09:19
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 26 Tetor, 2016 08:50
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 26 Tetor, 2016 07:06
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 25 Tetor, 2016 15:15
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 25 Tetor, 2016 14:40
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2016 14:39
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 25 Tetor, 2016 14:39
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 25 Tetor, 2016 12:46
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 25 Tetor, 2016 12:45
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2016 09:22
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2016 09:22
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2016 09:21
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xlsx 25 Tetor, 2016 06:46
Prishtine-Arte-45-Viti III.xlsx 25 Tetor, 2016 06:45
Prishtine-Arte-45-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2016 06:45
Prishtine-Arte-45-Viti I.xlsx 25 Tetor, 2016 06:45
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 25 Tetor, 2016 06:44
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2016 06:44
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 25 Tetor, 2016 06:44
Prishtine-Arte-43-Viti III.xlsx 25 Tetor, 2016 06:43
Prishtine-Arte-43-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2016 06:43
Prishtine-Arte-43-Viti I.xlsx 25 Tetor, 2016 06:42
Prishtine-Arte-42-Viti III.xlsx 25 Tetor, 2016 06:42
Prishtine-Arte-42-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2016 06:42
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 25 Tetor, 2016 06:41
Prishtine-Arte-41-Viti III.xlsx 25 Tetor, 2016 06:41
Prishtine-Arte-41-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2016 06:40
Prishtine-Arte-41-Viti I.xlsx 25 Tetor, 2016 06:40
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xlsx 25 Tetor, 2016 06:39
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2016 06:39
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xlsx 25 Tetor, 2016 06:39
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xls 24 Tetor, 2016 10:24
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 24 Tetor, 2016 10:24
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 24 Tetor, 2016 09:10
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 24 Tetor, 2016 09:10
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 24 Tetor, 2016 09:10
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 24 Tetor, 2016 09:10
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 24 Tetor, 2016 09:10
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 24 Tetor, 2016 09:06
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 24 Tetor, 2016 09:06
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 24 Tetor, 2016 09:06
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 24 Tetor, 2016 09:06
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 24 Tetor, 2016 09:05
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 24 Tetor, 2016 09:05
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 24 Tetor, 2016 09:05
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 24 Tetor, 2016 09:05
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 24 Tetor, 2016 09:04
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 24 Tetor, 2016 08:55
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 24 Tetor, 2016 08:53
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 22 Tetor, 2016 15:23
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 15:23
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 15:23
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 22 Tetor, 2016 15:22
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 15:22
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 15:22
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 22 Tetor, 2016 15:21
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 15:21
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 14:00
Prishtine-Gjuhë Angleze--Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 13:59
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 13:59
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 22 Tetor, 2016 12:56
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 12:18
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 12:17
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 12:14
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 22 Tetor, 2016 11:32
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 07:24
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 07:24
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 07:24
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 07:17
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 07:17
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 21 Tetor, 2016 14:52
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 13:41
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 21 Tetor, 2016 11:03
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 09:55
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 09:55
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 21 Tetor, 2016 09:34
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 21 Tetor, 2016 09:31
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 21 Tetor, 2016 09:30
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 09:17
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 09:17
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 09:14
Prishtine-Juridik-51-Viti III.xlsx 21 Tetor, 2016 07:29
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 21 Tetor, 2016 07:28
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 21 Tetor, 2016 07:28
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 07:25
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 07:25
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2016 16:07
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 20 Tetor, 2016 13:39
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 20 Tetor, 2016 13:37
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 20 Tetor, 2016 13:07
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 20 Tetor, 2016 11:54
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 20 Tetor, 2016 11:52
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2016 11:24
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xls 20 Tetor, 2016 11:06
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2016 10:24
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2016 10:22
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 20 Tetor, 2016 10:11
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 20 Tetor, 2016 10:06
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 20 Tetor, 2016 09:37
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2016 09:36
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 20 Tetor, 2016 09:36
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 20 Tetor, 2016 08:38
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2016 08:38
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2016 08:37
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2016 08:37
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2016 07:53
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2016 07:52
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 20 Tetor, 2016 07:42
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 20 Tetor, 2016 07:40
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 20 Tetor, 2016 07:33
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 20 Tetor, 2016 06:54
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 19 Tetor, 2016 13:46
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2016 13:46
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2016 13:45
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2016 13:13
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2016 13:13
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2016 12:10
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2016 12:10
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2016 11:31
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2016 11:31
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2016 11:22
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2016 11:21
Prishtine-Juridik--Viti II.xlsx 19 Tetor, 2016 11:21
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 19 Tetor, 2016 11:06
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 19 Tetor, 2016 09:24
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2016 09:24
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2016 09:24
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2016 09:05
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2016 08:55
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2016 07:13
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2016 07:11
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 19 Tetor, 2016 07:11
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 19 Tetor, 2016 06:53
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 18 Tetor, 2016 16:26
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 18 Tetor, 2016 15:22
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 18 Tetor, 2016 15:22
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 18 Tetor, 2016 15:22
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 18 Tetor, 2016 14:23
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 18 Tetor, 2016 14:15
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 18 Tetor, 2016 14:14
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 18 Tetor, 2016 14:14
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 18 Tetor, 2016 14:13
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 18 Tetor, 2016 14:13
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 18 Tetor, 2016 14:12
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 18 Tetor, 2016 14:12
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 18 Tetor, 2016 14:12
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 18 Tetor, 2016 14:09
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 18 Tetor, 2016 14:09
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 18 Tetor, 2016 14:09
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 18 Tetor, 2016 14:08
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 18 Tetor, 2016 14:08
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 18 Tetor, 2016 14:08
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 18 Tetor, 2016 13:59
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 18 Tetor, 2016 12:24
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 18 Tetor, 2016 11:55
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 18 Tetor, 2016 11:55
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 18 Tetor, 2016 11:54
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 18 Tetor, 2016 11:54
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 18 Tetor, 2016 11:54
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 18 Tetor, 2016 08:40
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 18 Tetor, 2016 08:05
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 18 Tetor, 2016 06:54
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 18 Tetor, 2016 06:54
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 18 Tetor, 2016 06:54
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 18 Tetor, 2016 06:54
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 18 Tetor, 2016 06:53
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 18 Tetor, 2016 06:53
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2016 14:34
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 17 Tetor, 2016 14:34
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 17 Tetor, 2016 14:33
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2016 14:23
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 17 Tetor, 2016 14:23
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 17 Tetor, 2016 14:22
Prishtine-Juridik-51-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2016 14:18
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2016 14:18
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2016 14:17
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 17 Tetor, 2016 14:17
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 17 Tetor, 2016 14:17
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 17 Tetor, 2016 14:17
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 17 Tetor, 2016 14:16
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xlsx 17 Tetor, 2016 13:57
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xlsx 17 Tetor, 2016 12:07
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 17 Tetor, 2016 07:27
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 15 Tetor, 2016 12:56
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti III.xlsx 15 Tetor, 2016 10:53
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti III.xlsx 15 Tetor, 2016 10:52
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 15 Tetor, 2016 10:14
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 15 Tetor, 2016 10:13
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 15 Tetor, 2016 10:12
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 15 Tetor, 2016 10:11
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 15 Tetor, 2016 09:20
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 15 Tetor, 2016 09:19
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 14 Tetor, 2016 14:39
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 14 Tetor, 2016 14:31
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 14 Tetor, 2016 14:17
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 14 Tetor, 2016 12:58
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 14 Tetor, 2016 12:58
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 14 Tetor, 2016 12:26
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 14 Tetor, 2016 11:57
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 14 Tetor, 2016 11:57
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 14 Tetor, 2016 11:56
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 14 Tetor, 2016 11:56
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 14 Tetor, 2016 11:56
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 14 Tetor, 2016 11:52
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 14 Tetor, 2016 11:49
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 14 Tetor, 2016 11:48
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 14 Tetor, 2016 11:37
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 14 Tetor, 2016 11:37
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 14 Tetor, 2016 11:37
Prishtine-Shkenca Kompjuterike--Viti III.xls 14 Tetor, 2016 11:36
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 14 Tetor, 2016 11:36
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 14 Tetor, 2016 11:36
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xlsx 14 Tetor, 2016 11:13
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 14 Tetor, 2016 10:25
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 14 Tetor, 2016 10:25
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 14 Tetor, 2016 10:25
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 14 Tetor, 2016 10:25
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 14 Tetor, 2016 10:04
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xls 14 Tetor, 2016 10:04
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xls 14 Tetor, 2016 10:04
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xls 14 Tetor, 2016 10:03
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 14 Tetor, 2016 10:03
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 14 Tetor, 2016 10:03
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xls 14 Tetor, 2016 10:03
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 14 Tetor, 2016 09:41
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 14 Tetor, 2016 07:44
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 13 Tetor, 2016 14:20
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 13 Tetor, 2016 13:17
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 13 Tetor, 2016 13:17
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 13 Tetor, 2016 12:29
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 13 Tetor, 2016 09:50
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xlsx 13 Tetor, 2016 08:53
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 13 Tetor, 2016 08:53
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 13 Tetor, 2016 08:52
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xlsx 13 Tetor, 2016 08:52
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 13 Tetor, 2016 08:51
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 13 Tetor, 2016 08:51
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xlsx 13 Tetor, 2016 08:31
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 13 Tetor, 2016 08:31
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 13 Tetor, 2016 08:20
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 13 Tetor, 2016 08:20
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 13 Tetor, 2016 08:19
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 13 Tetor, 2016 08:18
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 13 Tetor, 2016 08:18
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 13 Tetor, 2016 08:17
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 13 Tetor, 2016 07:32
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 15:31
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 15:15
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 12 Tetor, 2016 14:24
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 12 Tetor, 2016 14:08
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 14:07
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 14:01
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 13:57
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 13:57
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 13:57
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 13:11
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 13:11
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 13:09
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 12:58
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 12:58
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 12:58
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 12 Tetor, 2016 12:15
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 11:41
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 12 Tetor, 2016 11:21
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 11:21
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 12 Tetor, 2016 11:20
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 11:19
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 11:19
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 11:19
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xls 12 Tetor, 2016 11:17
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 10:59
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 10:50
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 10:49
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 10:49
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 10:49
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 10:49
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 10:49
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 10:40
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 10:40
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 10:40
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 12 Tetor, 2016 10:14
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 12 Tetor, 2016 10:13
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 12 Tetor, 2016 10:13
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 12 Tetor, 2016 10:00
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 12 Tetor, 2016 09:53
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 12 Tetor, 2016 09:53
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 12 Tetor, 2016 09:53
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 12 Tetor, 2016 09:50
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 12 Tetor, 2016 09:50
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 12 Tetor, 2016 09:49
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 12 Tetor, 2016 09:48
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 12 Tetor, 2016 09:48
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 12 Tetor, 2016 09:48
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 12 Tetor, 2016 09:38
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xls 12 Tetor, 2016 09:26
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xls 12 Tetor, 2016 09:25
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xls 12 Tetor, 2016 09:25
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 12 Tetor, 2016 09:25
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 12 Tetor, 2016 09:25
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xls 12 Tetor, 2016 09:25
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 12 Tetor, 2016 09:15
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 09:15
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 09:15
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 09:15
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 09:14
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 09:14
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 08:33
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 08:20
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 08:20
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 08:19
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 08:19
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 08:19
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 08:19
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 12 Tetor, 2016 08:09
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 08:08
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 08:08
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 08:08
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 12 Tetor, 2016 08:07
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 08:06
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 08:06
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 08:06
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 12 Tetor, 2016 08:06
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xlsx 12 Tetor, 2016 08:04
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 12 Tetor, 2016 08:04
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 08:03
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 08:03
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 12 Tetor, 2016 08:03
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 12 Tetor, 2016 08:03
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 12 Tetor, 2016 08:02
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 12 Tetor, 2016 08:02
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 12 Tetor, 2016 08:02
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 08:01
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 08:01
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 08:01
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 08:00
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 12 Tetor, 2016 07:58
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 07:57
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 07:57
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 07:56
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 07:53
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 12 Tetor, 2016 07:51
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 07:51
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 07:51
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 12 Tetor, 2016 07:51
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xls 12 Tetor, 2016 07:45
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 12 Tetor, 2016 07:38
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 12 Tetor, 2016 07:30
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 12 Tetor, 2016 07:30
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 12 Tetor, 2016 07:30
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 12 Tetor, 2016 07:30
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 12 Tetor, 2016 07:29
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 12 Tetor, 2016 07:29
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 07:27
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 07:14
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2016 14:26
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 11 Tetor, 2016 14:11
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 11 Tetor, 2016 14:11
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 11 Tetor, 2016 14:11
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2016 14:09
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2016 14:01
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2016 14:01
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2016 14:01
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xls 11 Tetor, 2016 13:58
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xls 11 Tetor, 2016 13:57
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xls 11 Tetor, 2016 13:53
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xls 11 Tetor, 2016 13:53
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xls 11 Tetor, 2016 13:48
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xls 11 Tetor, 2016 13:48
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xls 11 Tetor, 2016 13:38
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 11 Tetor, 2016 13:38
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2016 10:25
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2016 10:22
Prishtine-Pravni Fakultet--Viti III.xlsx 11 Tetor, 2016 10:09
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 11 Tetor, 2016 10:04
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 11 Tetor, 2016 10:04
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 11 Tetor, 2016 10:04
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 11 Tetor, 2016 10:04
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 11 Tetor, 2016 10:03
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2016 10:00
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2016 09:52
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2016 09:36
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2016 09:36
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2016 09:32
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2016 09:32
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2016 09:31
Prishtine-Juridik-51-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2016 09:09
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2016 09:09
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2016 09:09
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2016 09:08
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2016 09:03
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xls 11 Tetor, 2016 08:53
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2016 07:38
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 10 Tetor, 2016 14:23
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 10 Tetor, 2016 14:22
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 10 Tetor, 2016 14:22
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 10 Tetor, 2016 14:22
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 10 Tetor, 2016 14:22
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 10 Tetor, 2016 14:22
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 10 Tetor, 2016 13:30
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 10 Tetor, 2016 12:59
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 10 Tetor, 2016 12:57
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 10 Tetor, 2016 11:29
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 10 Tetor, 2016 09:52
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 10 Tetor, 2016 09:51
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 10 Tetor, 2016 09:16
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xlsx 09 Tetor, 2016 18:23
Prishtine-Arte-45-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2016 18:22
Prishtine-Arte-45-Viti II.xlsx 09 Tetor, 2016 18:22
Prishtine-Arte-45-Viti I.xlsx 09 Tetor, 2016 18:21
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2016 18:21
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 09 Tetor, 2016 18:20
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 09 Tetor, 2016 18:20
Prishtine-Arte-43-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2016 18:18
Prishtine-Arte-43-Viti II.xlsx 09 Tetor, 2016 18:15
Prishtine-Arte-43-Viti I.xlsx 09 Tetor, 2016 18:14
Prishtine-Arte-42-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2016 18:14
Prishtine-Arte-42-Viti II.xlsx 09 Tetor, 2016 18:13
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 09 Tetor, 2016 18:13
Prishtine-Arte-41-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2016 18:12
Prishtine-Arte-41-Viti II.xlsx 09 Tetor, 2016 18:12
Prishtine-Arte-41-Viti I.xlsx 09 Tetor, 2016 18:11
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2016 18:11
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xlsx 09 Tetor, 2016 18:11
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xlsx 09 Tetor, 2016 18:10
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 08 Tetor, 2016 14:04
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 08 Tetor, 2016 13:28
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 08 Tetor, 2016 13:28
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 08 Tetor, 2016 13:27
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 08 Tetor, 2016 13:27
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 08 Tetor, 2016 13:27
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 08 Tetor, 2016 13:14
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 08 Tetor, 2016 13:14
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 08 Tetor, 2016 13:13
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 08 Tetor, 2016 13:13
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 08 Tetor, 2016 13:12
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xlsx 08 Tetor, 2016 12:54
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xlsx 08 Tetor, 2016 11:17
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xlsx 08 Tetor, 2016 11:16
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xlsx 08 Tetor, 2016 11:16
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xlsx 08 Tetor, 2016 08:59
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xlsx 08 Tetor, 2016 08:55
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xlsx 08 Tetor, 2016 08:55
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2016 14:53
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 07 Tetor, 2016 14:53
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 07 Tetor, 2016 14:53
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 07 Tetor, 2016 14:40
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xls 07 Tetor, 2016 14:33
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 07 Tetor, 2016 14:33
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 07 Tetor, 2016 13:46
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 07 Tetor, 2016 13:39
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2016 13:38
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 07 Tetor, 2016 13:38
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 07 Tetor, 2016 13:37
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2016 13:34
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 07 Tetor, 2016 13:34
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 07 Tetor, 2016 13:31
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2016 13:31
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 07 Tetor, 2016 13:30
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 07 Tetor, 2016 13:30
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2016 11:34
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 07 Tetor, 2016 11:34
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 07 Tetor, 2016 11:34
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 07 Tetor, 2016 10:28
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2016 10:28
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 07 Tetor, 2016 10:28
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 07 Tetor, 2016 10:27
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2016 10:02
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 07 Tetor, 2016 10:01
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2016 09:28
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xlsx 07 Tetor, 2016 09:25
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 07 Tetor, 2016 09:25
Prishtine-Juridik-51-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2016 09:25
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2016 09:24
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2016 09:24
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 07 Tetor, 2016 09:24
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 07 Tetor, 2016 09:23
Prishtine-Juridik-51-Viti I.xlsx 07 Tetor, 2016 09:23
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 07 Tetor, 2016 09:23
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 07 Tetor, 2016 09:23
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2016 09:13
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 07 Tetor, 2016 09:13
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 07 Tetor, 2016 09:13
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2016 09:13
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 07 Tetor, 2016 09:12
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 07 Tetor, 2016 09:12
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2016 09:05
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 07 Tetor, 2016 06:54
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2016 06:54
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 07 Tetor, 2016 06:53
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 07 Tetor, 2016 06:52
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xls 06 Tetor, 2016 14:28
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xls 06 Tetor, 2016 14:28
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xls 06 Tetor, 2016 14:28
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 06 Tetor, 2016 14:28
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 06 Tetor, 2016 14:28
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 06 Tetor, 2016 14:27
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xls 06 Tetor, 2016 14:27
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2016 14:18
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2016 14:01
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2016 14:00
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 06 Tetor, 2016 13:29
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 06 Tetor, 2016 13:28
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2016 13:28
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 06 Tetor, 2016 13:27
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 06 Tetor, 2016 13:27
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2016 13:26
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xls 06 Tetor, 2016 12:04
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 06 Tetor, 2016 12:03
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 06 Tetor, 2016 12:03
Ferizaj-Shkenca Sociale--Viti IV.xlsx 06 Tetor, 2016 11:59
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2016 11:59
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 06 Tetor, 2016 11:22
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 06 Tetor, 2016 09:54
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xlsx 06 Tetor, 2016 09:51
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2016 09:51
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2016 09:18
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2016 09:07
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 06 Tetor, 2016 09:05
Prishtine-Juridik-51-Viti II.xlsx 06 Tetor, 2016 09:04
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 06 Tetor, 2016 09:04
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2016 09:04
Prishtine-Juridik-51-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2016 08:52
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2016 08:52
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2016 08:49
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 06 Tetor, 2016 08:00
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 06 Tetor, 2016 08:00
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 06 Tetor, 2016 07:54
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2016 16:37
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2016 16:37
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 05 Tetor, 2016 15:06
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2016 15:06
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2016 15:06
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2016 14:18
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2016 14:11
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 05 Tetor, 2016 12:47
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 05 Tetor, 2016 12:47
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2016 12:46
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 05 Tetor, 2016 11:24
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 05 Tetor, 2016 11:10
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2016 11:10
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 05 Tetor, 2016 11:10
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2016 10:06
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2016 10:05
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 05 Tetor, 2016 08:24
Prishtine-Juridik-51-Viti III.xlsx 05 Tetor, 2016 08:21
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 05 Tetor, 2016 08:20
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 05 Tetor, 2016 08:20
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 05 Tetor, 2016 08:20
Prishtine-Juridik-51-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2016 08:19
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2016 08:19
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2016 08:19
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 05 Tetor, 2016 08:17
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 05 Tetor, 2016 07:26
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 05 Tetor, 2016 07:26
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 05 Tetor, 2016 07:25
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2016 07:25
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 04 Tetor, 2016 14:12
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 04 Tetor, 2016 14:11
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2016 14:11
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 04 Tetor, 2016 14:10
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 04 Tetor, 2016 14:10
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 04 Tetor, 2016 14:10
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2016 14:10
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2016 13:33
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2016 13:33
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 04 Tetor, 2016 13:22
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 04 Tetor, 2016 12:50
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 04 Tetor, 2016 12:24
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 04 Tetor, 2016 12:24
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2016 12:24
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2016 12:23
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 04 Tetor, 2016 12:11
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 04 Tetor, 2016 12:10
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xls 04 Tetor, 2016 11:59
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xls 04 Tetor, 2016 10:45
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xlsx 04 Tetor, 2016 10:42
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 04 Tetor, 2016 10:42
Prishtine-Juridik-51-Viti III.xlsx 04 Tetor, 2016 10:42
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 04 Tetor, 2016 10:42
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2016 10:41
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 04 Tetor, 2016 10:41
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 04 Tetor, 2016 10:41
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2016 10:40
Prishtine-Juridik-49-.xlsx 04 Tetor, 2016 10:40
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 04 Tetor, 2016 09:39
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2016 09:39
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 04 Tetor, 2016 09:25
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xls 04 Tetor, 2016 08:42
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2016 08:29
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2016 08:29
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 04 Tetor, 2016 08:26
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 04 Tetor, 2016 08:26
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2016 08:20
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2016 07:50
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2016 07:49
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 04 Tetor, 2016 07:31
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 04 Tetor, 2016 07:31
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 04 Tetor, 2016 07:22
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 03 Tetor, 2016 16:59
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 03 Tetor, 2016 16:59
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 03 Tetor, 2016 16:59
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 03 Tetor, 2016 16:58
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 03 Tetor, 2016 16:58
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 03 Tetor, 2016 16:58
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 03 Tetor, 2016 14:01
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 03 Tetor, 2016 14:00
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 03 Tetor, 2016 13:54
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 03 Tetor, 2016 13:54
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 03 Tetor, 2016 13:53
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 03 Tetor, 2016 13:53
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 03 Tetor, 2016 13:53
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xlsx 03 Tetor, 2016 13:51
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 03 Tetor, 2016 13:20
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 03 Tetor, 2016 13:20
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 03 Tetor, 2016 13:20
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 03 Tetor, 2016 13:20
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 03 Tetor, 2016 12:33
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 03 Tetor, 2016 12:33
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 03 Tetor, 2016 12:33
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xls 03 Tetor, 2016 11:48
Prishtine-Infermieri--Viti I.xls 03 Tetor, 2016 11:47
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 03 Tetor, 2016 11:40
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 03 Tetor, 2016 11:40
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xls 03 Tetor, 2016 11:38
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xls 03 Tetor, 2016 11:38
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 03 Tetor, 2016 10:26
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 03 Tetor, 2016 09:58
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 03 Tetor, 2016 09:58
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 03 Tetor, 2016 09:58
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 03 Tetor, 2016 07:10
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 03 Tetor, 2016 06:57
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 03 Tetor, 2016 06:42
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 03 Tetor, 2016 06:42
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 03 Tetor, 2016 06:34
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 03 Tetor, 2016 06:34
Prishtine-Arte-45-Viti I.xlsx 02 Tetor, 2016 20:08
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 02 Tetor, 2016 20:08
Prishtine-Arte-43-Viti I.xlsx 02 Tetor, 2016 20:08
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 02 Tetor, 2016 20:05
Prishtine-Arte-41-Viti I.xlsx 02 Tetor, 2016 20:05
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xlsx 02 Tetor, 2016 20:04
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 02 Tetor, 2016 19:13
Prishtine-Arte--Viti III.xlsx 02 Tetor, 2016 19:10
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 02 Tetor, 2016 19:09
Prishtine-Arte-43-Viti III.xlsx 02 Tetor, 2016 19:09
Prishtine-Arte-43-Viti II.xlsx 02 Tetor, 2016 19:08
Prishtine-Arte-42-Viti III.xlsx 02 Tetor, 2016 19:08
Prishtine-Arte-42-Viti II.xlsx 02 Tetor, 2016 19:08
Prishtine-Arte-41-Viti III.xlsx 02 Tetor, 2016 19:07
Prishtine-Arte-41-Viti II.xlsx 02 Tetor, 2016 19:07
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xlsx 02 Tetor, 2016 19:06
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xlsx 02 Tetor, 2016 19:06
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 14:39
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 14:37
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 01 Tetor, 2016 14:37
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 14:37
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 14:36
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 14:35
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 01 Tetor, 2016 14:35
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 14:34
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 14:08
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 01 Tetor, 2016 14:08
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 14:08
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 01 Tetor, 2016 14:01
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 01 Tetor, 2016 13:56
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 01 Tetor, 2016 13:56
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 01 Tetor, 2016 13:56
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 01 Tetor, 2016 13:56
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 01 Tetor, 2016 13:55
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 01 Tetor, 2016 13:51
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 01 Tetor, 2016 13:51
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 01 Tetor, 2016 13:50
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 01 Tetor, 2016 13:50
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 01 Tetor, 2016 13:50
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 01 Tetor, 2016 13:50
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 01 Tetor, 2016 13:50
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 01 Tetor, 2016 13:49
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 01 Tetor, 2016 13:49
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 01 Tetor, 2016 13:42
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 01 Tetor, 2016 13:42
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 01 Tetor, 2016 13:42
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 01 Tetor, 2016 13:42
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 01 Tetor, 2016 13:41
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 12:26
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 12:26
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 11:46
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 11:33
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 01 Tetor, 2016 11:33
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 11:33
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 11:30
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 01 Tetor, 2016 11:30
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 11:30
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 11:29
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 01 Tetor, 2016 11:29
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 11:29
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xlsx 01 Tetor, 2016 11:26
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 11:26
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xlsx 01 Tetor, 2016 11:26
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 11:25
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 01 Tetor, 2016 11:25
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 11:24
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xlsx 01 Tetor, 2016 11:24
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 11:24
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 01 Tetor, 2016 11:15
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 10:14
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 01 Tetor, 2016 10:14
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 10:14
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 10:14
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 01 Tetor, 2016 10:13
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 10:13
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 10:12
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 01 Tetor, 2016 09:41
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 01 Tetor, 2016 09:39
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 01 Tetor, 2016 09:39
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 01 Tetor, 2016 09:37
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 01 Tetor, 2016 09:37
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 09:37
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 01 Tetor, 2016 09:37
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 09:37
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 01 Tetor, 2016 09:37
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 01 Tetor, 2016 09:36
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 01 Tetor, 2016 09:36
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 01 Tetor, 2016 09:36
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 01 Tetor, 2016 09:36
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 01 Tetor, 2016 09:35
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 01 Tetor, 2016 09:34
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 01 Tetor, 2016 09:34
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 09:26
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 01 Tetor, 2016 09:26
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 09:26
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 09:00
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 01 Tetor, 2016 09:00
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 08:59
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 08:56
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 01 Tetor, 2016 08:55
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 08:55
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 01 Tetor, 2016 08:34
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 01 Tetor, 2016 08:28
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 08:28
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 01 Tetor, 2016 08:28
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 08:27
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 01 Tetor, 2016 08:23
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xlsx 01 Tetor, 2016 08:22
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xlsx 01 Tetor, 2016 08:22
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 01 Tetor, 2016 08:22
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 08:22
Gjakove-Ekonomik-84-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 08:21
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xlsx 01 Tetor, 2016 08:21
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xlsx 01 Tetor, 2016 06:52
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 30 Shtator, 2016 14:49
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 30 Shtator, 2016 14:48
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 30 Shtator, 2016 14:47
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 30 Shtator, 2016 14:46
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 30 Shtator, 2016 14:46
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 30 Shtator, 2016 14:46
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 30 Shtator, 2016 14:46
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 30 Shtator, 2016 14:46
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 30 Shtator, 2016 14:23
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 30 Shtator, 2016 14:23
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 30 Shtator, 2016 14:23
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 30 Shtator, 2016 14:23
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xls 30 Shtator, 2016 14:07
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xls 30 Shtator, 2016 14:07
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xls 30 Shtator, 2016 14:07
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 30 Shtator, 2016 14:07
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 30 Shtator, 2016 14:07
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xls 30 Shtator, 2016 14:06
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xlsx 30 Shtator, 2016 14:06
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 30 Shtator, 2016 13:50
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xls 30 Shtator, 2016 13:19
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 30 Shtator, 2016 13:19
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xls 30 Shtator, 2016 11:51
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xls 30 Shtator, 2016 11:51
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xls 30 Shtator, 2016 11:51
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 30 Shtator, 2016 11:50
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 30 Shtator, 2016 11:50
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xls 30 Shtator, 2016 11:50
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xls 30 Shtator, 2016 10:11
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xls 30 Shtator, 2016 10:11
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xls 30 Shtator, 2016 10:10
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 30 Shtator, 2016 10:10
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xls 30 Shtator, 2016 10:10
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xls 30 Shtator, 2016 10:10
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 30 Shtator, 2016 09:31
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 30 Shtator, 2016 09:31
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 29 Shtator, 2016 14:32
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 29 Shtator, 2016 14:32
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 29 Shtator, 2016 14:22
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 29 Shtator, 2016 14:21
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 29 Shtator, 2016 14:21
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 29 Shtator, 2016 14:21
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 29 Shtator, 2016 14:01
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 29 Shtator, 2016 13:59
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 29 Shtator, 2016 13:57
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 29 Shtator, 2016 13:56
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 29 Shtator, 2016 13:56
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 29 Shtator, 2016 13:48
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 27 Shtator, 2016 12:03
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xlsx 24 Shtator, 2016 09:57
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xlsx 23 Shtator, 2016 11:11
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 23 Shtator, 2016 10:08
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 23 Shtator, 2016 10:08
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 15 Shtator, 2016 09:52
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xlsx 13 Shtator, 2016 13:20
Ferizaj-Ekonomik-78-Viti II.xlsx 13 Shtator, 2016 09:13
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti II.xlsx 13 Shtator, 2016 09:12
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 10 Shtator, 2016 10:00
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xlsx 09 Shtator, 2016 13:22
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xlsx 09 Shtator, 2016 10:09
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 09 Shtator, 2016 08:32
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 09 Shtator, 2016 08:31
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xlsx 08 Shtator, 2016 12:26
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xlsx 08 Shtator, 2016 08:18
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 07 Shtator, 2016 07:22
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 07 Shtator, 2016 06:59
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 06 Shtator, 2016 08:08
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 06 Shtator, 2016 08:07
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xlsx 06 Shtator, 2016 07:42
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xlsx 05 Shtator, 2016 14:29
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xlsx 05 Shtator, 2016 14:29
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xlsx 05 Shtator, 2016 14:29
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xlsx 05 Shtator, 2016 14:02
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xlsx 05 Shtator, 2016 13:52
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 05 Shtator, 2016 13:19
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 05 Shtator, 2016 13:06
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xlsx 05 Shtator, 2016 12:19
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xlsx 05 Shtator, 2016 12:19
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xlsx 05 Shtator, 2016 12:19
Ferizaj-Ekonomik-78-Viti II.xlsx 05 Shtator, 2016 11:12
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti II.xlsx 05 Shtator, 2016 11:12
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xlsx 05 Shtator, 2016 09:33
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xlsx 05 Shtator, 2016 09:32
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xlsx 05 Shtator, 2016 09:32
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xls 02 Shtator, 2016 12:53
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xlsx 30 Gusht, 2016 13:07
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xlsx 26 Gusht, 2016 11:28
Ferizaj-Ekonomik-78-Viti II.xlsx 23 Gusht, 2016 08:38
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti II.xlsx 23 Gusht, 2016 08:38
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 23 Gusht, 2016 08:33
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 22 Gusht, 2016 12:59
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 22 Gusht, 2016 12:58
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xlsx 22 Gusht, 2016 12:57
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xlsx 22 Gusht, 2016 12:57
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xlsx 22 Gusht, 2016 12:57
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 22 Gusht, 2016 12:57
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xlsx 22 Gusht, 2016 12:56
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xlsx 22 Gusht, 2016 12:56
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xlsx 22 Gusht, 2016 12:56
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 12 Korrik, 2016 15:10
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 06 Korrik, 2016 08:19
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 06 Korrik, 2016 08:18
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 18 Maj, 2016 09:32
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 18 Maj, 2016 09:31
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 18 Maj, 2016 08:49
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 18 Maj, 2016 08:49
Prishtine-Arte-45-Viti II.xlsx 13 Maj, 2016 11:57
Prishtine-Arte-45-Viti I.xlsx 13 Maj, 2016 11:57
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 04 Maj, 2016 12:57
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 04 Maj, 2016 12:57
Prishtine-Arte-42-Viti II.xlsx 04 Maj, 2016 07:59
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 04 Maj, 2016 07:59
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xlsx 26 Prill, 2016 14:33
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xlsx 23 Prill, 2016 10:53
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xlsx 23 Prill, 2016 10:53
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xlsx 23 Prill, 2016 10:53
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 15 Prill, 2016 09:18
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 15 Prill, 2016 09:14
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 14 Prill, 2016 12:10
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 14 Prill, 2016 12:09
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 14 Prill, 2016 12:09
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 14 Prill, 2016 11:38
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 14 Prill, 2016 11:38
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 14 Prill, 2016 11:37
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 14 Prill, 2016 11:07
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 14 Prill, 2016 11:06
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 14 Prill, 2016 11:06
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 14 Prill, 2016 11:06
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 14 Prill, 2016 11:05
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 14 Prill, 2016 11:05
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xlsx 14 Prill, 2016 11:04
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xlsx 14 Prill, 2016 11:03
Ferizaj-Shkenca Sociale--Viti II.xlsx 14 Prill, 2016 11:02
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 14 Prill, 2016 11:02
Ferizaj-Ekonomik-78-Viti I.xlsx 06 Prill, 2016 15:03
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 04 Prill, 2016 11:40
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 04 Prill, 2016 10:47
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xlsx 31 Mars, 2016 14:34
Gjakove-Ekonomik-84-Viti III.xlsx 31 Mars, 2016 14:34
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xlsx 31 Mars, 2016 14:34
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 31 Mars, 2016 09:28
Prishtine-Arte-42-Viti I.xls 31 Mars, 2016 09:25
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xlsx 30 Mars, 2016 12:46
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xlsx 30 Mars, 2016 12:46
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xlsx 30 Mars, 2016 12:45
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xlsx 30 Mars, 2016 12:44
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 30 Mars, 2016 10:32
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 30 Mars, 2016 10:31
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 30 Mars, 2016 07:37
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 26 Mars, 2016 09:41
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 26 Mars, 2016 09:41
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 26 Mars, 2016 08:17
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 26 Mars, 2016 08:04
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 25 Mars, 2016 15:44
Prishtine-Arte-41-Viti I.xlsx 25 Mars, 2016 13:36
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 24 Mars, 2016 11:40
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 24 Mars, 2016 11:39
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xlsx 23 Mars, 2016 12:29
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 23 Mars, 2016 11:42
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xlsx 23 Mars, 2016 10:59
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xlsx 23 Mars, 2016 10:18
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 22 Mars, 2016 17:25
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 22 Mars, 2016 11:44
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 21 Mars, 2016 17:42
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 21 Mars, 2016 17:41
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 21 Mars, 2016 13:46
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 21 Mars, 2016 12:18
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xlsx 21 Mars, 2016 11:52
---.xlsx 21 Mars, 2016 11:51
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xlsx 21 Mars, 2016 11:49
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-.xlsx 21 Mars, 2016 11:49
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xlsx 21 Mars, 2016 11:49
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xlsx 21 Mars, 2016 11:49
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xlsx 21 Mars, 2016 11:48
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 21 Mars, 2016 10:43
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xlsx 21 Mars, 2016 10:09
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 20 Mars, 2016 22:16
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 20 Mars, 2016 22:15
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 20 Mars, 2016 22:15
Prishtine-Arte-41-Viti II.xlsx 20 Mars, 2016 22:14
Prishtine-Arte-41-Viti I.xlsx 20 Mars, 2016 22:13
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xlsx 20 Mars, 2016 22:12
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xlsx 20 Mars, 2016 22:12
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xlsx 19 Mars, 2016 13:57
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xlsx 19 Mars, 2016 13:55
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xlsx 19 Mars, 2016 07:51
Prishtine-Arte-45-Viti III.xlsx 19 Mars, 2016 07:50
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 18 Mars, 2016 13:00
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 18 Mars, 2016 12:59
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 18 Mars, 2016 12:58
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 18 Mars, 2016 12:57
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 18 Mars, 2016 12:56
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 18 Mars, 2016 12:56
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xlsx 18 Mars, 2016 09:09
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xlsx 18 Mars, 2016 09:08
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 18 Mars, 2016 08:13
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xlsx 17 Mars, 2016 15:24
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xlsx 17 Mars, 2016 15:24
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xlsx 17 Mars, 2016 15:24
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xlsx 17 Mars, 2016 15:22
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 17 Mars, 2016 14:57
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 17 Mars, 2016 14:57
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xlsx 17 Mars, 2016 14:48
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 17 Mars, 2016 14:45
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xlsx 17 Mars, 2016 14:45
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 17 Mars, 2016 14:36
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 17 Mars, 2016 14:36
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 17 Mars, 2016 13:40
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xlsx 17 Mars, 2016 12:09
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xlsx 17 Mars, 2016 11:51
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xlsx 17 Mars, 2016 11:38
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xlsx 17 Mars, 2016 11:09
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 16 Mars, 2016 16:08
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 16 Mars, 2016 16:08
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xlsx 16 Mars, 2016 16:06
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xlsx 16 Mars, 2016 16:06
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xlsx 16 Mars, 2016 14:47
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xlsx 16 Mars, 2016 14:47
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xlsx 16 Mars, 2016 14:47
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xlsx 16 Mars, 2016 14:46
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 16 Mars, 2016 14:45
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 16 Mars, 2016 13:42
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xlsx 16 Mars, 2016 13:13
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 16 Mars, 2016 11:49
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 16 Mars, 2016 11:33
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 16 Mars, 2016 11:30
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 16 Mars, 2016 10:23
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 16 Mars, 2016 10:23
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 16 Mars, 2016 10:22
Prishtine-Arte-45-Viti III.xlsx 16 Mars, 2016 06:45
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xlsx 16 Mars, 2016 05:47
Prishtine-Arte-45-Viti III.xlsx 16 Mars, 2016 05:46
Prishtine-Arte-45-Viti III.xlsx 16 Mars, 2016 05:46
Prishtine-Arte-45-Viti II.xlsx 16 Mars, 2016 05:45
Prishtine-Arte-45-Viti I.xlsx 16 Mars, 2016 05:45
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 15 Mars, 2016 15:02
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xlsx 15 Mars, 2016 14:54
Gjakove-Ekonomik-84-Viti III.xlsx 15 Mars, 2016 14:53
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xlsx 15 Mars, 2016 14:53
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xlsx 15 Mars, 2016 14:53
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 15 Mars, 2016 14:53
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 15 Mars, 2016 13:36
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 15 Mars, 2016 13:13
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 15 Mars, 2016 12:06
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 15 Mars, 2016 11:05
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 15 Mars, 2016 08:49
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 15 Mars, 2016 08:27
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 15 Mars, 2016 07:58
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 14 Mars, 2016 16:02
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 14 Mars, 2016 16:01
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 14 Mars, 2016 15:06
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti I.xlsx 14 Mars, 2016 14:08
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 14 Mars, 2016 13:50
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xlsx 14 Mars, 2016 10:35
Prishtine-Arte-45-Viti III.xlsx 12 Mars, 2016 21:42
Prishtine-Arte-45-Viti II.xlsx 12 Mars, 2016 21:42
Prishtine-Arte-45-Viti I.xlsx 12 Mars, 2016 21:41
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xlsx 12 Mars, 2016 14:37
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 12 Mars, 2016 14:30
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xlsx 12 Mars, 2016 14:23
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xlsx 12 Mars, 2016 14:23
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xlsx 12 Mars, 2016 14:21
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xlsx 12 Mars, 2016 14:20
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 12 Mars, 2016 14:04
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 12 Mars, 2016 14:04
---.xlsx 12 Mars, 2016 14:04
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xlsx 12 Mars, 2016 12:49
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xlsx 12 Mars, 2016 12:49
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xlsx 12 Mars, 2016 12:49
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 12 Mars, 2016 12:14
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 12 Mars, 2016 12:14
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 12 Mars, 2016 12:11
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 12 Mars, 2016 12:11
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 12 Mars, 2016 12:10
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 12 Mars, 2016 12:10
Prishtine-Administratë Publike--Viti I.xlsx 12 Mars, 2016 12:10
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 12 Mars, 2016 10:54
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xlsx 12 Mars, 2016 08:46
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xlsx 11 Mars, 2016 17:45
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xlsx 11 Mars, 2016 17:45
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xlsx 11 Mars, 2016 17:45
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xlsx 11 Mars, 2016 16:25
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 11 Mars, 2016 15:40
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 11 Mars, 2016 15:40
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 11 Mars, 2016 15:34
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 11 Mars, 2016 15:32
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 11 Mars, 2016 15:32
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 11 Mars, 2016 15:12
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xlsx 11 Mars, 2016 13:50
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xlsx 11 Mars, 2016 13:13
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xlsx 11 Mars, 2016 13:12
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xlsx 11 Mars, 2016 13:00
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xlsx 11 Mars, 2016 13:00
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xlsx 11 Mars, 2016 12:59
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xlsx 11 Mars, 2016 12:56
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xlsx 11 Mars, 2016 12:52
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xlsx 11 Mars, 2016 12:50
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xlsx 11 Mars, 2016 12:38
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xlsx 11 Mars, 2016 11:50
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 11 Mars, 2016 11:50
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xlsx 11 Mars, 2016 08:54
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xlsx 10 Mars, 2016 15:17
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xlsx 10 Mars, 2016 15:17
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xlsx 10 Mars, 2016 14:56
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 10 Mars, 2016 13:59
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xlsx 10 Mars, 2016 11:31
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xlsx 10 Mars, 2016 11:14
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xlsx 10 Mars, 2016 11:14
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xlsx 10 Mars, 2016 11:14
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xlsx 10 Mars, 2016 09:41
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 10 Mars, 2016 09:23
Prishtine-Arte-41-Viti I.xlsx 10 Mars, 2016 09:05
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xlsx 09 Mars, 2016 16:43
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xlsx 09 Mars, 2016 15:34
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xlsx 09 Mars, 2016 15:34
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xlsx 09 Mars, 2016 15:34
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 09 Mars, 2016 12:51
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 09 Mars, 2016 12:51
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti I.xlsx 09 Mars, 2016 11:38
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 09 Mars, 2016 09:48
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 09 Mars, 2016 09:00
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 09 Mars, 2016 08:47
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 09 Mars, 2016 08:47
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 08 Mars, 2016 16:11
Prishtine-Arte-42-Viti I.xlsx 08 Mars, 2016 13:11
Prishtine-Arte-41-Viti II.xlsx 08 Mars, 2016 13:11
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xlsx 08 Mars, 2016 13:10
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 08 Mars, 2016 12:28
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 08 Mars, 2016 12:27
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 08 Mars, 2016 12:12
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 08 Mars, 2016 11:49
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 08 Mars, 2016 11:49
Ferizaj-Ekonomik-78-Viti I.xlsx 08 Mars, 2016 11:46
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 08 Mars, 2016 11:43
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xlsx 08 Mars, 2016 09:20
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xlsx 08 Mars, 2016 09:19
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xlsx 08 Mars, 2016 09:17
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xlsx 08 Mars, 2016 09:17
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xlsx 08 Mars, 2016 09:17
Ferizaj-Ekonomik-78-Viti I.xlsx 07 Mars, 2016 16:09
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti I.xlsx 07 Mars, 2016 16:07
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 07 Mars, 2016 13:57