Oraret e provimeve – arkiv

File Date
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 17 Nëntor, 2017 15:07
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xls 17 Nëntor, 2017 11:33
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 16 Nëntor, 2017 15:17
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 16 Nëntor, 2017 15:15
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 16 Nëntor, 2017 13:05
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 16 Nëntor, 2017 13:05
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 16 Nëntor, 2017 13:05
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 16 Nëntor, 2017 13:04
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 16 Nëntor, 2017 09:25
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2017 11:54
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 15 Nëntor, 2017 11:31
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 15 Nëntor, 2017 11:29
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 15 Nëntor, 2017 11:26
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 15 Nëntor, 2017 11:26
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 15 Nëntor, 2017 10:02
Gjakove-Ekonomik-84-Viti II.xls 15 Nëntor, 2017 10:02
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xls 15 Nëntor, 2017 10:02
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 14 Nëntor, 2017 15:47
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 14 Nëntor, 2017 15:46
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 14 Nëntor, 2017 15:37
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 14 Nëntor, 2017 15:37
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 14 Nëntor, 2017 10:58
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 14 Nëntor, 2017 09:28
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xls 14 Nëntor, 2017 07:46
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xls 14 Nëntor, 2017 07:45
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 13 Nëntor, 2017 14:47
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 13 Nëntor, 2017 12:38
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 13 Nëntor, 2017 12:38
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 13 Nëntor, 2017 12:37
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 10 Nëntor, 2017 14:16
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 10 Nëntor, 2017 14:15
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 10 Nëntor, 2017 14:15
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 10 Nëntor, 2017 14:15
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 09 Nëntor, 2017 16:13
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 09 Nëntor, 2017 16:12
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xls 09 Nëntor, 2017 10:51
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xls 09 Nëntor, 2017 10:49
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 09 Nëntor, 2017 08:55
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 09 Nëntor, 2017 08:55
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 09 Nëntor, 2017 08:54
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 08 Nëntor, 2017 14:00
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 08 Nëntor, 2017 10:51
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 08 Nëntor, 2017 10:49
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 08 Nëntor, 2017 10:49
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xls 07 Nëntor, 2017 15:24
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 07 Nëntor, 2017 12:02
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 07 Nëntor, 2017 12:02
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 07 Nëntor, 2017 09:02
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Diferencial.xls 07 Nëntor, 2017 09:02
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 07 Nëntor, 2017 09:01
Ferizaj-Ekonomik-78-Viti II.xlsx 06 Nëntor, 2017 13:57
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti II.xlsx 06 Nëntor, 2017 13:57
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti II.xlsx 06 Nëntor, 2017 13:56
Ferizaj-Ekonomik-78-Viti II.xlsx 06 Nëntor, 2017 13:56
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti III.xlsx 06 Nëntor, 2017 13:54
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 06 Nëntor, 2017 10:58
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 06 Nëntor, 2017 10:57
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 06 Nëntor, 2017 10:56
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 06 Nëntor, 2017 09:34
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 06 Nëntor, 2017 09:33
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 06 Nëntor, 2017 09:33
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 06 Nëntor, 2017 09:33
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 06 Nëntor, 2017 09:33
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 06 Nëntor, 2017 09:32
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 06 Nëntor, 2017 08:20
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 06 Nëntor, 2017 08:20
Prishtine-Arte-93-Viti I.xls 04 Nëntor, 2017 11:38
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 04 Nëntor, 2017 09:40
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 03 Nëntor, 2017 11:51
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 02 Nëntor, 2017 13:38
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 02 Nëntor, 2017 09:43
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 02 Nëntor, 2017 09:43
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 02 Nëntor, 2017 09:43
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 02 Nëntor, 2017 09:42
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 02 Nëntor, 2017 09:42
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 02 Nëntor, 2017 09:42
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 02 Nëntor, 2017 09:39
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 02 Nëntor, 2017 09:39
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 02 Nëntor, 2017 09:39
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 02 Nëntor, 2017 09:39
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 02 Nëntor, 2017 09:39
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 02 Nëntor, 2017 09:38
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 02 Nëntor, 2017 08:24
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 02 Nëntor, 2017 08:23
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 02 Nëntor, 2017 08:23
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 01 Nëntor, 2017 18:36
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti II.xls 01 Nëntor, 2017 18:32
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti I.xls 01 Nëntor, 2017 18:32
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 01 Nëntor, 2017 18:27
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 01 Nëntor, 2017 18:26
Prishtine-Arte-41-Viti III.xls 01 Nëntor, 2017 18:19
Prishtine-Arte-41-Viti II.xls 01 Nëntor, 2017 18:18
Prishtine-Arte-41-Viti I.xls 01 Nëntor, 2017 18:18
Prishtine-Arte-43-Viti III.xls 01 Nëntor, 2017 18:12
Prishtine-Arte-43-Viti II.xls 01 Nëntor, 2017 18:12
Prishtine-Arte-43-Viti I.xls 01 Nëntor, 2017 18:12
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xls 01 Nëntor, 2017 18:08
Prishtine-Arte-45-Viti III.xls 01 Nëntor, 2017 18:08
Prishtine-Arte-45-Viti II.xls 01 Nëntor, 2017 18:07
Prishtine-Arte-45-Viti I.xls 01 Nëntor, 2017 18:07
Prishtine-Arte-45-Viti I.xls 01 Nëntor, 2017 18:07
Prishtine-Arte-42-Viti III.xls 01 Nëntor, 2017 17:47
Prishtine-Arte-42-Viti II.xls 01 Nëntor, 2017 17:47
Prishtine-Arte-42-Viti I.xls 01 Nëntor, 2017 17:46
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xls 01 Nëntor, 2017 17:39
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xls 01 Nëntor, 2017 17:39
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xls 01 Nëntor, 2017 17:38
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 01 Nëntor, 2017 13:19
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 01 Nëntor, 2017 13:19
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 01 Nëntor, 2017 13:19
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 01 Nëntor, 2017 13:18
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 01 Nëntor, 2017 08:58
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 01 Nëntor, 2017 08:58
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 01 Nëntor, 2017 08:57
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 01 Nëntor, 2017 08:57
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 31 Tetor, 2017 13:47
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 31 Tetor, 2017 13:47
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti III.xlsx 31 Tetor, 2017 13:10
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 31 Tetor, 2017 09:14
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 31 Tetor, 2017 09:14
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 31 Tetor, 2017 09:13
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 31 Tetor, 2017 09:13
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 30 Tetor, 2017 14:50
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 30 Tetor, 2017 14:49
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 30 Tetor, 2017 14:48
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 30 Tetor, 2017 14:48
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 30 Tetor, 2017 14:29
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 30 Tetor, 2017 14:29
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 30 Tetor, 2017 14:29
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 30 Tetor, 2017 14:15
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 30 Tetor, 2017 14:15
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 30 Tetor, 2017 14:15
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 30 Tetor, 2017 11:39
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 30 Tetor, 2017 11:39
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 30 Tetor, 2017 11:39
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 30 Tetor, 2017 11:39
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 30 Tetor, 2017 10:56
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 30 Tetor, 2017 10:55
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 30 Tetor, 2017 10:51
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 30 Tetor, 2017 08:41
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 30 Tetor, 2017 08:40
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 30 Tetor, 2017 08:40
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 30 Tetor, 2017 08:40
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 30 Tetor, 2017 08:38
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 30 Tetor, 2017 08:38
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 30 Tetor, 2017 08:38
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 30 Tetor, 2017 08:37
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 30 Tetor, 2017 08:37
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 30 Tetor, 2017 08:36
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 30 Tetor, 2017 08:36
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 30 Tetor, 2017 08:36
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 30 Tetor, 2017 08:36
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 30 Tetor, 2017 08:35
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 30 Tetor, 2017 08:35
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 28 Tetor, 2017 14:38
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2017 14:35
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 28 Tetor, 2017 14:35
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xls 28 Tetor, 2017 14:34
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 28 Tetor, 2017 14:34
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 28 Tetor, 2017 14:34
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2017 14:33
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xlsx 28 Tetor, 2017 14:03
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 28 Tetor, 2017 14:03
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 28 Tetor, 2017 14:02
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 28 Tetor, 2017 14:02
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 28 Tetor, 2017 14:02
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 28 Tetor, 2017 14:02
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 28 Tetor, 2017 14:01
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 28 Tetor, 2017 14:01
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 28 Tetor, 2017 14:01
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 28 Tetor, 2017 13:54
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 28 Tetor, 2017 13:54
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 28 Tetor, 2017 13:53
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 28 Tetor, 2017 13:53
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 28 Tetor, 2017 13:53
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 28 Tetor, 2017 13:52
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 28 Tetor, 2017 13:52
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 28 Tetor, 2017 13:52
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 28 Tetor, 2017 13:37
Prishtine-Juridik-67-Viti I.xlsx 28 Tetor, 2017 13:37
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2017 13:36
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 28 Tetor, 2017 13:35
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 28 Tetor, 2017 13:14
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2017 13:13
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 28 Tetor, 2017 13:13
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 28 Tetor, 2017 09:45
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 28 Tetor, 2017 09:44
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 28 Tetor, 2017 09:35
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 28 Tetor, 2017 09:33
Prishtine-Administratë Publike-39-.xlsx 28 Tetor, 2017 09:31
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2017 09:31
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 28 Tetor, 2017 09:31
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 28 Tetor, 2017 09:30
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2017 09:30
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 28 Tetor, 2017 09:30
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xls 28 Tetor, 2017 08:40
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xls 28 Tetor, 2017 08:40
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xls 27 Tetor, 2017 15:21
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 27 Tetor, 2017 15:17
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 27 Tetor, 2017 15:16
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 27 Tetor, 2017 15:14
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 15:14
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 15:13
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xls 27 Tetor, 2017 14:39
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 14:39
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 14:39
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xls 27 Tetor, 2017 14:38
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 14:38
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 14:38
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 27 Tetor, 2017 14:35
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 27 Tetor, 2017 14:35
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 14:35
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 14:34
Gjakove-Ekonomik-84-Viti II.xls 27 Tetor, 2017 14:31
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 27 Tetor, 2017 14:31
Gjakove-Ekonomik-84-Viti III.xls 27 Tetor, 2017 14:31
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 27 Tetor, 2017 14:30
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xls 27 Tetor, 2017 14:30
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 27 Tetor, 2017 14:30
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xls 27 Tetor, 2017 14:29
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xls 27 Tetor, 2017 14:29
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 13:40
Prishtine-Psikologji-95-.xlsx 27 Tetor, 2017 13:39
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 27 Tetor, 2017 13:38
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 13:38
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 13:38
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 27 Tetor, 2017 13:37
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 13:36
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 27 Tetor, 2017 13:36
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 13:36
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 27 Tetor, 2017 13:36
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 27 Tetor, 2017 13:12
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 27 Tetor, 2017 13:11
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xls 27 Tetor, 2017 13:11
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xls 27 Tetor, 2017 13:10
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xls 27 Tetor, 2017 13:10
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xls 27 Tetor, 2017 13:09
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 12:58
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 27 Tetor, 2017 12:54
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 27 Tetor, 2017 12:53
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 27 Tetor, 2017 12:53
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 12:48
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 12:48
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 12:48
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 12:44
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 12:42
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 12:41
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 27 Tetor, 2017 12:40
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 12:39
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 12:39
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 12:35
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 27 Tetor, 2017 11:46
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 11:42
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 27 Tetor, 2017 11:41
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 27 Tetor, 2017 11:41
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 11:41
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 11:41
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 11:40
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 11:40
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 11:40
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xls 27 Tetor, 2017 11:13
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 27 Tetor, 2017 11:13
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 27 Tetor, 2017 11:10
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 27 Tetor, 2017 11:09
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xls 27 Tetor, 2017 11:09
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 27 Tetor, 2017 11:08
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xls 27 Tetor, 2017 11:08
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 27 Tetor, 2017 11:06
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 27 Tetor, 2017 11:06
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 27 Tetor, 2017 11:04
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 27 Tetor, 2017 11:04
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 10:18
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 27 Tetor, 2017 09:36
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 09:36
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 08:58
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 27 Tetor, 2017 08:58
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 27 Tetor, 2017 08:32
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 27 Tetor, 2017 08:31
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2017 08:31
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xls 27 Tetor, 2017 08:31
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 25 Tetor, 2017 13:12
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2017 13:12
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 25 Tetor, 2017 09:44
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 25 Tetor, 2017 08:01
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 25 Tetor, 2017 07:14
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 25 Tetor, 2017 07:06
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 24 Tetor, 2017 11:50
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 23 Tetor, 2017 13:58
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 23 Tetor, 2017 13:58
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 23 Tetor, 2017 13:56
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 23 Tetor, 2017 13:56
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 23 Tetor, 2017 13:45
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 23 Tetor, 2017 13:45
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 20 Tetor, 2017 14:31
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2017 14:31
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xlsx 20 Tetor, 2017 09:16
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xlsx 20 Tetor, 2017 06:52
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 14:21
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 14:19
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 14:18
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 14:17
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 14:17
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 14:16
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 14:15
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 14:14
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2017 13:52
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 19 Tetor, 2017 11:32
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 18 Tetor, 2017 14:10
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2017 13:54
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2017 13:54
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2017 13:54
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2017 10:05
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2017 10:04
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 16 Tetor, 2017 12:58
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 16 Tetor, 2017 12:54
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 16 Tetor, 2017 11:01
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 16 Tetor, 2017 10:09
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 16 Tetor, 2017 10:09
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 16 Tetor, 2017 10:08
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 16 Tetor, 2017 10:08
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 16 Tetor, 2017 10:03
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 16 Tetor, 2017 09:18
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 16 Tetor, 2017 09:14
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 16 Tetor, 2017 08:32
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 16 Tetor, 2017 08:31
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 14 Tetor, 2017 14:28
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 14 Tetor, 2017 14:28
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2017 12:22
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2017 08:16
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2017 08:14
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 11 Tetor, 2017 12:57
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 11 Tetor, 2017 12:29
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 11 Tetor, 2017 12:23
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 11 Tetor, 2017 12:19
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti IV.xlsx 11 Tetor, 2017 12:08
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 11 Tetor, 2017 10:04
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 10 Tetor, 2017 14:10
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 10 Tetor, 2017 11:12
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xlsx 10 Tetor, 2017 09:42
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 10 Tetor, 2017 07:28
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 09 Tetor, 2017 15:39
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2017 09:49
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 09 Tetor, 2017 09:49
Prishtine-Arte-41-Viti II.xls 09 Tetor, 2017 08:54
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 09 Tetor, 2017 08:54
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xls 09 Tetor, 2017 08:26
Prishtine-Arte-45-Viti III.xls 09 Tetor, 2017 08:25
Prishtine-Arte-41-Viti III.xls 09 Tetor, 2017 08:23
Prishtine-Arte-41-Viti II.xls 09 Tetor, 2017 08:23
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2017 08:21
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 09 Tetor, 2017 08:21
Prishtine-Arte-43-Viti III.xls 09 Tetor, 2017 08:19
Prishtine-Arte-43-Viti II.xls 09 Tetor, 2017 08:18
Prishtine-Arte-42-Viti III.xls 09 Tetor, 2017 08:17
Prishtine-Arte-42-Viti II.xls 09 Tetor, 2017 08:17
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xls 09 Tetor, 2017 08:15
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xls 09 Tetor, 2017 08:14
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 09 Tetor, 2017 07:39
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 09 Tetor, 2017 07:06
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2017 07:06
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 09 Tetor, 2017 06:55
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 09 Tetor, 2017 06:54
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 09 Tetor, 2017 06:54
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 09 Tetor, 2017 06:54
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 09 Tetor, 2017 06:53
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 09 Tetor, 2017 06:52
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 09 Tetor, 2017 06:52
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 09 Tetor, 2017 06:52
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2017 06:26
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 09 Tetor, 2017 06:25
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2017 14:21
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 07 Tetor, 2017 14:21
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2017 13:34
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2017 13:33
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xls 07 Tetor, 2017 13:10
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 07 Tetor, 2017 12:56
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 07 Tetor, 2017 12:55
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 07 Tetor, 2017 12:55
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 07 Tetor, 2017 12:55
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 07 Tetor, 2017 12:48
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 07 Tetor, 2017 12:48
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 07 Tetor, 2017 12:48
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 07 Tetor, 2017 12:48
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 07 Tetor, 2017 12:47
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 07 Tetor, 2017 12:47
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2017 12:37
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2017 12:35
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 07 Tetor, 2017 12:35
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xls 07 Tetor, 2017 12:00
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xls 07 Tetor, 2017 11:59
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2017 11:20
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 07 Tetor, 2017 11:20
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 07 Tetor, 2017 10:10
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 07 Tetor, 2017 10:00
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 07 Tetor, 2017 09:20
Gjakove-Ekonomik-84-Viti III.xls 07 Tetor, 2017 09:19
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 07 Tetor, 2017 09:19
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 07 Tetor, 2017 09:14
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 06 Tetor, 2017 18:53
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 06 Tetor, 2017 18:53
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 06 Tetor, 2017 13:57
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 06 Tetor, 2017 13:56
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xls 06 Tetor, 2017 13:03
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 06 Tetor, 2017 11:54
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 06 Tetor, 2017 11:49
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 06 Tetor, 2017 11:38
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 06 Tetor, 2017 11:37
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 06 Tetor, 2017 11:34
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xls 06 Tetor, 2017 11:34
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 06 Tetor, 2017 09:43
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 06 Tetor, 2017 09:43
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 29 Shtator, 2017 08:48
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 28 Shtator, 2017 14:33
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 25 Shtator, 2017 10:17
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 23 Shtator, 2017 11:02
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 23 Shtator, 2017 11:02
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xls 22 Shtator, 2017 10:52
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 21 Shtator, 2017 13:57
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 21 Shtator, 2017 08:36
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 21 Shtator, 2017 08:26
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 20 Shtator, 2017 15:21
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 20 Shtator, 2017 14:08
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 20 Shtator, 2017 07:43
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 20 Shtator, 2017 07:19
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 20 Shtator, 2017 07:17
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 19 Shtator, 2017 07:16
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 19 Shtator, 2017 07:16
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 19 Shtator, 2017 07:03
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 19 Shtator, 2017 07:03
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 18 Shtator, 2017 13:07
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 18 Shtator, 2017 07:38
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 18 Shtator, 2017 07:38
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 18 Shtator, 2017 07:38
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 18 Shtator, 2017 07:38
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 15 Shtator, 2017 14:55
Prishtine-Menaxhim Sektorial--Viti I.xls 15 Shtator, 2017 14:55
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 14 Shtator, 2017 13:10
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 14 Shtator, 2017 08:04
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 13 Shtator, 2017 12:21
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 13 Shtator, 2017 07:52
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 13 Shtator, 2017 07:44
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 12 Shtator, 2017 11:31
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 12 Shtator, 2017 11:19
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 12 Shtator, 2017 11:17
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xlsx 12 Shtator, 2017 11:16
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 12 Shtator, 2017 10:42
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 12 Shtator, 2017 08:40
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 12 Shtator, 2017 08:00
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 12 Shtator, 2017 07:57
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 12 Shtator, 2017 07:53
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 12 Shtator, 2017 07:50
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 11 Shtator, 2017 11:40
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 11 Shtator, 2017 11:33
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 11 Shtator, 2017 10:08
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 11 Shtator, 2017 10:08
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 11 Shtator, 2017 10:08
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 11 Shtator, 2017 10:07
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 11 Shtator, 2017 10:07
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 11 Shtator, 2017 09:59
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 11 Shtator, 2017 09:56
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 11 Shtator, 2017 08:02
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 11 Shtator, 2017 07:17
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xlsx 09 Shtator, 2017 14:32
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 09 Shtator, 2017 14:23
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 09 Shtator, 2017 14:23
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 09 Shtator, 2017 13:58
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 09 Shtator, 2017 10:47
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 09 Shtator, 2017 06:56
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 09 Shtator, 2017 06:53
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 09 Shtator, 2017 06:52
Prishtine-Psikologji--Viti I.xlsx 09 Shtator, 2017 06:51
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 08 Shtator, 2017 14:35
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 08 Shtator, 2017 14:35
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 08 Shtator, 2017 14:35
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 08 Shtator, 2017 14:35
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 08 Shtator, 2017 14:06
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 08 Shtator, 2017 14:06
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 08 Shtator, 2017 13:23
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 08 Shtator, 2017 12:31
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 08 Shtator, 2017 12:04
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 08 Shtator, 2017 08:00
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 08 Shtator, 2017 07:02
Prishtine-Arte-42-Viti III.xls 07 Shtator, 2017 19:01
Prishtine-Arte-42-Viti II.xls 07 Shtator, 2017 19:00
Prishtine-Arte-42-Viti I.xls 07 Shtator, 2017 19:00
Prishtine-Arte-41-Viti I.xls 07 Shtator, 2017 18:57
Prishtine-Arte-43-Viti II.xls 07 Shtator, 2017 18:56
Prishtine-Arte-43-Viti I.xls 07 Shtator, 2017 18:55
Prishtine-Arte-45-Viti II.xls 07 Shtator, 2017 18:53
Prishtine-Arte-45-Viti I.xls 07 Shtator, 2017 18:53
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 07 Shtator, 2017 18:49
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti II.xls 07 Shtator, 2017 18:48
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti I.xls 07 Shtator, 2017 18:48
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xls 07 Shtator, 2017 18:44
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xls 07 Shtator, 2017 18:44
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xls 07 Shtator, 2017 18:43
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 07 Shtator, 2017 13:21
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 07 Shtator, 2017 13:21
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 07 Shtator, 2017 13:19
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 07 Shtator, 2017 12:59
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 07 Shtator, 2017 11:40
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 06 Shtator, 2017 11:12
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 06 Shtator, 2017 07:35
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 06 Shtator, 2017 07:35
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 06 Shtator, 2017 07:35
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 05 Shtator, 2017 09:59
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 05 Shtator, 2017 06:58
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 05 Shtator, 2017 06:58
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 05 Shtator, 2017 06:57
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 04 Shtator, 2017 09:32
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xlsx 31 Gusht, 2017 08:20
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 30 Gusht, 2017 12:30
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 28 Gusht, 2017 11:55
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 28 Gusht, 2017 11:55
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 28 Gusht, 2017 08:54
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 28 Gusht, 2017 08:51
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 28 Gusht, 2017 08:51
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 28 Gusht, 2017 08:51
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xls 28 Gusht, 2017 08:50
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 28 Gusht, 2017 08:50
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 28 Gusht, 2017 08:50
Prishtine-Arte-93-Viti I.xls 28 Gusht, 2017 01:33
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti II.xls 28 Gusht, 2017 01:32
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti I.xls 28 Gusht, 2017 01:32
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 28 Gusht, 2017 01:30
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 28 Gusht, 2017 01:29
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 28 Gusht, 2017 01:29
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xls 28 Gusht, 2017 01:24
Prishtine-Arte-45-Viti III.xls 28 Gusht, 2017 01:23
Prishtine-Arte-45-Viti II.xls 28 Gusht, 2017 01:23
Prishtine-Arte-45-Viti I.xls 28 Gusht, 2017 01:23
Prishtine-Arte-43-Viti III.xls 28 Gusht, 2017 01:19
Prishtine-Arte-43-Viti II.xls 28 Gusht, 2017 01:19
Prishtine-Arte-43-Viti I.xls 28 Gusht, 2017 01:18
Prishtine-Arte-41-Viti III.xls 28 Gusht, 2017 01:12
Prishtine-Arte-41-Viti II.xls 28 Gusht, 2017 01:11
Prishtine-Arte-41-Viti I.xls 28 Gusht, 2017 01:11
Prishtine-Arte-42-Viti III.xls 28 Gusht, 2017 01:09
Prishtine-Arte-42-Viti II.xls 28 Gusht, 2017 01:08
Prishtine-Arte-42-Viti I.xls 28 Gusht, 2017 01:08
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xls 28 Gusht, 2017 01:03
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xls 28 Gusht, 2017 01:03
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xls 28 Gusht, 2017 01:02
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 25 Gusht, 2017 12:26
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 25 Gusht, 2017 12:25
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 25 Gusht, 2017 12:25
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 25 Gusht, 2017 12:25
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xls 25 Gusht, 2017 12:24
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 25 Gusht, 2017 12:23
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 25 Gusht, 2017 12:21
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 25 Gusht, 2017 12:21
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 25 Gusht, 2017 12:20
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 25 Gusht, 2017 12:20
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 25 Gusht, 2017 12:20
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xls 25 Gusht, 2017 12:20
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 25 Gusht, 2017 12:19
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 25 Gusht, 2017 12:18
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 25 Gusht, 2017 12:18
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 25 Gusht, 2017 12:17
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 25 Gusht, 2017 12:17
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xls 25 Gusht, 2017 12:16
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 25 Gusht, 2017 12:16
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti III.xlsx 22 Gusht, 2017 10:32
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 22 Gusht, 2017 09:47
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 22 Gusht, 2017 09:46
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 22 Gusht, 2017 09:46
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 22 Gusht, 2017 09:06
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 22 Gusht, 2017 09:06
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 22 Gusht, 2017 09:06
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 09:03
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 22 Gusht, 2017 09:03
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 09:01
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 09:01
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 22 Gusht, 2017 09:00
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 22 Gusht, 2017 09:00
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xls 22 Gusht, 2017 09:00
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 09:00
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 22 Gusht, 2017 08:59
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xlsx 22 Gusht, 2017 08:55
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 08:55
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 22 Gusht, 2017 08:54
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 22 Gusht, 2017 08:54
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 08:53
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 22 Gusht, 2017 08:53
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 22 Gusht, 2017 08:53
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 08:52
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 22 Gusht, 2017 08:52
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 22 Gusht, 2017 08:47
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 22 Gusht, 2017 08:44
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 22 Gusht, 2017 08:42
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 22 Gusht, 2017 08:41
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 22 Gusht, 2017 08:37
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 22 Gusht, 2017 08:36
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xls 22 Gusht, 2017 08:33
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 22 Gusht, 2017 08:02
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 22 Gusht, 2017 08:02
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 22 Gusht, 2017 08:02
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 07:51
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 07:48
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xls 22 Gusht, 2017 07:48
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 22 Gusht, 2017 07:47
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 22 Gusht, 2017 07:46
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 07:46
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 22 Gusht, 2017 07:46
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 22 Gusht, 2017 07:45
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 07:45
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 22 Gusht, 2017 07:45
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 22 Gusht, 2017 07:45
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 07:45
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 22 Gusht, 2017 07:44
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 07:37
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 22 Gusht, 2017 07:37
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xlsx 22 Gusht, 2017 07:25
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 22 Gusht, 2017 07:25
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 07:25
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 22 Gusht, 2017 07:24
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 22 Gusht, 2017 07:23
Prishtine-Juridik-67-Viti I.xlsx 22 Gusht, 2017 07:23
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 07:23
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 22 Gusht, 2017 07:22
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 22 Gusht, 2017 07:22
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 07:21
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 07:21
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 07:20
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 22 Gusht, 2017 07:20
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 22 Gusht, 2017 07:20
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 22 Gusht, 2017 07:04
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 22 Gusht, 2017 07:04
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 07:03
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 22 Gusht, 2017 07:03
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 22 Gusht, 2017 07:03
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 22 Gusht, 2017 07:02
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 22 Gusht, 2017 07:02
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 22 Gusht, 2017 07:02
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 21 Gusht, 2017 13:47
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 21 Gusht, 2017 13:46
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 21 Gusht, 2017 13:46
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 21 Gusht, 2017 13:46
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 21 Gusht, 2017 13:45
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 21 Gusht, 2017 13:45
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 21 Gusht, 2017 13:44
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 21 Gusht, 2017 13:42
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 21 Gusht, 2017 13:41
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 21 Gusht, 2017 13:41
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 21 Gusht, 2017 13:41
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 21 Gusht, 2017 13:40
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xls 10 Gusht, 2017 11:58
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 10 Gusht, 2017 11:58
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 10 Gusht, 2017 11:58
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 07 Gusht, 2017 12:06
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xls 07 Gusht, 2017 12:06
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 01 Gusht, 2017 07:28
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 01 Gusht, 2017 07:27
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xls 01 Gusht, 2017 07:26
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 01 Gusht, 2017 07:19
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 01 Gusht, 2017 07:18
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 26 Korrik, 2017 07:22
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 21 Korrik, 2017 11:26
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xls 17 Korrik, 2017 08:12
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xls 17 Korrik, 2017 08:11
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xls 17 Korrik, 2017 08:11
Prishtine-Juridik-49-Diferencial.xls 13 Korrik, 2017 09:19
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 12 Korrik, 2017 15:53
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 12 Korrik, 2017 15:53
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 11 Korrik, 2017 08:30
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 11 Korrik, 2017 08:30
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 11 Korrik, 2017 08:30
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 11 Korrik, 2017 08:30
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 11 Korrik, 2017 08:29
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 11 Korrik, 2017 08:29
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 10 Korrik, 2017 08:38
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 10 Korrik, 2017 08:36
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 10 Korrik, 2017 08:35
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 10 Korrik, 2017 08:35
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xls 10 Korrik, 2017 07:36
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 08 Korrik, 2017 13:50
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 08 Korrik, 2017 13:35
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 08 Korrik, 2017 13:34
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 08 Korrik, 2017 13:34
Prishtine-Juridik-67-Viti I.xlsx 08 Korrik, 2017 13:33
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xlsx 08 Korrik, 2017 08:07
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 08 Korrik, 2017 08:07
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 08 Korrik, 2017 08:06
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 08 Korrik, 2017 08:06
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 08 Korrik, 2017 08:06
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 08 Korrik, 2017 08:06
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 08 Korrik, 2017 08:05
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 08 Korrik, 2017 08:05
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 08 Korrik, 2017 08:05
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 07 Korrik, 2017 15:28
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 07 Korrik, 2017 15:28
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 07 Korrik, 2017 15:28
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 07 Korrik, 2017 13:01
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 07 Korrik, 2017 13:00
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xls 07 Korrik, 2017 12:57
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 07 Korrik, 2017 12:57
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 07 Korrik, 2017 12:54
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 07 Korrik, 2017 12:54
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 07 Korrik, 2017 12:02
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 07 Korrik, 2017 12:02
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 07 Korrik, 2017 12:02
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 07 Korrik, 2017 12:02
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 07 Korrik, 2017 12:00
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xls 07 Korrik, 2017 11:59
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 07 Korrik, 2017 11:59
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 07 Korrik, 2017 11:59
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 07 Korrik, 2017 11:43
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 07 Korrik, 2017 11:43
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 07 Korrik, 2017 11:43
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 07 Korrik, 2017 09:13
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 07 Korrik, 2017 09:13
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 07 Korrik, 2017 09:13
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 07 Korrik, 2017 09:13
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 07 Korrik, 2017 09:12
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 07 Korrik, 2017 09:12
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 07 Korrik, 2017 09:02
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 07 Korrik, 2017 09:01
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 07 Korrik, 2017 09:01
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 07 Korrik, 2017 09:01
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 07 Korrik, 2017 09:01
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 07 Korrik, 2017 09:00
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 07 Korrik, 2017 08:58
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 07 Korrik, 2017 08:57
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 07 Korrik, 2017 08:57
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 07 Korrik, 2017 08:57
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 07 Korrik, 2017 08:57
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 07 Korrik, 2017 08:56
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xls 07 Korrik, 2017 08:55
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xls 07 Korrik, 2017 08:53
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xls 07 Korrik, 2017 08:53
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xls 07 Korrik, 2017 08:52
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xls 07 Korrik, 2017 08:52
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti III.xlsx 07 Korrik, 2017 08:35
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 07 Korrik, 2017 07:55
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 07 Korrik, 2017 07:48
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 07 Korrik, 2017 07:48
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 07 Korrik, 2017 07:48
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 07 Korrik, 2017 07:47
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 07 Korrik, 2017 07:47
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 07 Korrik, 2017 07:47
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 07 Korrik, 2017 07:47
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 07 Korrik, 2017 07:46
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 07 Korrik, 2017 06:38
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 07 Korrik, 2017 06:38
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 07 Korrik, 2017 06:36
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 07 Korrik, 2017 06:35
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 07 Korrik, 2017 06:35
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 07 Korrik, 2017 06:35
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 07 Korrik, 2017 06:31
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 07 Korrik, 2017 06:31
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 06 Korrik, 2017 13:58
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 06 Korrik, 2017 13:57
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 06 Korrik, 2017 13:21
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 06 Korrik, 2017 13:21
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 06 Korrik, 2017 13:19
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 06 Korrik, 2017 13:19
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 06 Korrik, 2017 13:19
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 06 Korrik, 2017 13:16
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 06 Korrik, 2017 13:15
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 06 Korrik, 2017 13:15
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 06 Korrik, 2017 13:15
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 06 Korrik, 2017 13:12
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 06 Korrik, 2017 13:11
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 06 Korrik, 2017 13:11
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 06 Korrik, 2017 13:11
---.xlsx 06 Korrik, 2017 13:11
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xls 06 Korrik, 2017 13:11
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 06 Korrik, 2017 13:11
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 06 Korrik, 2017 13:09
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 06 Korrik, 2017 13:09
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 06 Korrik, 2017 13:09
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 06 Korrik, 2017 12:37
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 06 Korrik, 2017 12:37
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 06 Korrik, 2017 12:34
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 06 Korrik, 2017 12:33
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 06 Korrik, 2017 12:33
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 06 Korrik, 2017 11:48
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xls 06 Korrik, 2017 10:36
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xls 06 Korrik, 2017 10:36
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xls 06 Korrik, 2017 10:35
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xls 06 Korrik, 2017 10:35
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti II.xlsx 06 Korrik, 2017 10:25
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 06 Korrik, 2017 09:56
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 06 Korrik, 2017 09:55
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 06 Korrik, 2017 09:55
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 06 Korrik, 2017 09:55
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xls 06 Korrik, 2017 09:48
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xls 06 Korrik, 2017 09:48
Gjakove-Ekonomik-84-Viti I.xls 06 Korrik, 2017 09:47
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xls 06 Korrik, 2017 09:47
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xls 06 Korrik, 2017 09:46
Gjakove-Ekonomik-84-Viti I.xls 06 Korrik, 2017 09:46
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xls 06 Korrik, 2017 09:46
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 06 Korrik, 2017 09:45
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xls 06 Korrik, 2017 09:45
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 06 Korrik, 2017 09:45
Gjakove-Ekonomik-84-Viti III.xls 06 Korrik, 2017 09:44
Gjakove-Ekonomik-84-Viti II.xls 06 Korrik, 2017 09:44
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 06 Korrik, 2017 09:43
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xls 06 Korrik, 2017 09:43
Gjakove-Ekonomik--Viti I.xls 06 Korrik, 2017 09:42
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xls 06 Korrik, 2017 09:39
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xls 06 Korrik, 2017 09:37
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xls 06 Korrik, 2017 09:37
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xls 06 Korrik, 2017 09:36
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xls 06 Korrik, 2017 09:35
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 06 Korrik, 2017 09:33
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 06 Korrik, 2017 09:33
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 06 Korrik, 2017 09:33
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 06 Korrik, 2017 09:28
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 06 Korrik, 2017 09:27
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 06 Korrik, 2017 09:27
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 06 Korrik, 2017 09:27
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 06 Korrik, 2017 09:26
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 06 Korrik, 2017 09:26
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xls 06 Korrik, 2017 09:24
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 06 Korrik, 2017 09:24
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 06 Korrik, 2017 09:24
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xls 06 Korrik, 2017 09:24
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 06 Korrik, 2017 09:23
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 06 Korrik, 2017 09:23
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 06 Korrik, 2017 09:15
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 06 Korrik, 2017 09:14
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 06 Korrik, 2017 09:14
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xls 06 Korrik, 2017 09:14
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 06 Korrik, 2017 09:14
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 06 Korrik, 2017 09:14
Ferizaj-Ekonomik-78-Viti II.xlsx 06 Korrik, 2017 09:13
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 06 Korrik, 2017 09:13
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti II.xlsx 06 Korrik, 2017 09:13
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 06 Korrik, 2017 09:13
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 06 Korrik, 2017 09:13
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xls 06 Korrik, 2017 09:12
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 05 Korrik, 2017 06:30
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 03 Korrik, 2017 08:57
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 03 Korrik, 2017 08:54
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 03 Korrik, 2017 08:13
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 01 Korrik, 2017 12:44
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 30 Qershor, 2017 13:27
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 29 Qershor, 2017 12:09
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 29 Qershor, 2017 08:06
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 29 Qershor, 2017 08:06
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 29 Qershor, 2017 08:06
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 29 Qershor, 2017 08:06
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 29 Qershor, 2017 08:05
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 29 Qershor, 2017 08:05
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 28 Qershor, 2017 12:28
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 28 Qershor, 2017 12:26
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 28 Qershor, 2017 12:25
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 28 Qershor, 2017 12:25
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 28 Qershor, 2017 12:24
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 27 Qershor, 2017 07:44
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 27 Qershor, 2017 07:01
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 24 Qershor, 2017 10:16
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 24 Qershor, 2017 10:15
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 24 Qershor, 2017 09:39
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 24 Qershor, 2017 09:38
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 24 Qershor, 2017 09:18
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 24 Qershor, 2017 09:18
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 24 Qershor, 2017 09:16
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 23 Qershor, 2017 07:10
Ferizaj-Ekonomik-78-Viti II.xlsx 22 Qershor, 2017 09:22
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti II.xlsx 22 Qershor, 2017 09:22
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 21 Qershor, 2017 14:06
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 21 Qershor, 2017 08:46
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 21 Qershor, 2017 08:45
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 21 Qershor, 2017 06:51
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 20 Qershor, 2017 13:59
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 20 Qershor, 2017 13:59
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 20 Qershor, 2017 13:56
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 20 Qershor, 2017 13:56
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 20 Qershor, 2017 13:56
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 20 Qershor, 2017 13:55
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 20 Qershor, 2017 13:55
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 20 Qershor, 2017 13:47
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 20 Qershor, 2017 13:25
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 20 Qershor, 2017 12:06
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 20 Qershor, 2017 12:05
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 20 Qershor, 2017 11:27
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 20 Qershor, 2017 07:11
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 20 Qershor, 2017 07:11
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 19 Qershor, 2017 12:15
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 19 Qershor, 2017 12:15
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 19 Qershor, 2017 12:14
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 19 Qershor, 2017 12:13
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 19 Qershor, 2017 12:12
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 19 Qershor, 2017 12:12
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 16 Qershor, 2017 12:50
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 16 Qershor, 2017 12:49
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 16 Qershor, 2017 12:48
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 16 Qershor, 2017 12:47
Prishtine-Administratë Publike-38-.xlsx 16 Qershor, 2017 12:47
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 16 Qershor, 2017 12:46
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.docx 16 Qershor, 2017 12:45
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 16 Qershor, 2017 12:44
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 16 Qershor, 2017 08:34
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 16 Qershor, 2017 08:34
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 16 Qershor, 2017 08:18
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 16 Qershor, 2017 08:17
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 16 Qershor, 2017 08:09
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 16 Qershor, 2017 08:08
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 16 Qershor, 2017 08:08
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 16 Qershor, 2017 08:08
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 15 Qershor, 2017 14:11
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 15 Qershor, 2017 14:10
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 15 Qershor, 2017 14:10
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 15 Qershor, 2017 14:10
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 15 Qershor, 2017 12:38
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 15 Qershor, 2017 12:18
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 15 Qershor, 2017 12:18
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 15 Qershor, 2017 12:02
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 15 Qershor, 2017 12:02
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 15 Qershor, 2017 11:59
Prishtine-Ekonomik--Viti II.xls 15 Qershor, 2017 11:57
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 15 Qershor, 2017 11:01
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 15 Qershor, 2017 10:31
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 15 Qershor, 2017 09:42
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 15 Qershor, 2017 09:29
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 15 Qershor, 2017 09:29
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 15 Qershor, 2017 08:37
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 15 Qershor, 2017 08:36
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 15 Qershor, 2017 08:35
Prishtine-Juridik-67-Viti I.xlsx 15 Qershor, 2017 08:19
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 14 Qershor, 2017 12:22
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 14 Qershor, 2017 12:22
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 14 Qershor, 2017 12:22
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 14 Qershor, 2017 12:20
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 14 Qershor, 2017 10:23
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 14 Qershor, 2017 10:23
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 13 Qershor, 2017 09:37
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 13 Qershor, 2017 09:27
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 13 Qershor, 2017 09:26
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 13 Qershor, 2017 09:06
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 13 Qershor, 2017 09:05
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xls 13 Qershor, 2017 07:31
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 13 Qershor, 2017 07:09
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 12 Qershor, 2017 13:41
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 12 Qershor, 2017 13:32
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 10 Qershor, 2017 10:08
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 10 Qershor, 2017 08:32
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 10 Qershor, 2017 08:32
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 09 Qershor, 2017 14:52
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 09 Qershor, 2017 13:37
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 09 Qershor, 2017 13:37
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 09 Qershor, 2017 13:21
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 09 Qershor, 2017 13:05
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 09 Qershor, 2017 10:29
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 09 Qershor, 2017 08:17
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 09 Qershor, 2017 08:16
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 09 Qershor, 2017 08:15
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 09 Qershor, 2017 07:22
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 09 Qershor, 2017 07:22
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 09 Qershor, 2017 07:21
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xls 09 Qershor, 2017 07:03
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 09 Qershor, 2017 07:02
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 08 Qershor, 2017 08:09
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 08 Qershor, 2017 07:52
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 08 Qershor, 2017 07:52
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 08 Qershor, 2017 07:41
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 08 Qershor, 2017 07:40
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 08 Qershor, 2017 07:37
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 08 Qershor, 2017 07:36
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 08 Qershor, 2017 07:35
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 07 Qershor, 2017 14:19
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 07 Qershor, 2017 07:22
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 07 Qershor, 2017 07:22
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 06 Qershor, 2017 08:39
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 06 Qershor, 2017 08:39
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 02 Qershor, 2017 13:31
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 01 Qershor, 2017 12:11
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 01 Qershor, 2017 11:10
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 01 Qershor, 2017 11:09
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 01 Qershor, 2017 11:09
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 01 Qershor, 2017 11:09
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 01 Qershor, 2017 11:09
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 01 Qershor, 2017 11:09
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 01 Qershor, 2017 07:13
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 01 Qershor, 2017 07:13
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 01 Qershor, 2017 07:13
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 01 Qershor, 2017 07:12
Gjakove-Ekonomik-84-Viti III.xls 31 Maj, 2017 12:54
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 31 Maj, 2017 12:54
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 31 Maj, 2017 12:53
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 31 Maj, 2017 09:14
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 31 Maj, 2017 09:14
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 30 Maj, 2017 13:55
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 30 Maj, 2017 13:55
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 30 Maj, 2017 09:47
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xls 30 Maj, 2017 09:47
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 30 Maj, 2017 09:47
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 30 Maj, 2017 09:05
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 30 Maj, 2017 08:39
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 30 Maj, 2017 08:39
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 30 Maj, 2017 08:38
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xls 30 Maj, 2017 08:38
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 30 Maj, 2017 08:38
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 30 Maj, 2017 08:38
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 27 Maj, 2017 14:07
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 25 Maj, 2017 14:04
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 25 Maj, 2017 12:06
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 25 Maj, 2017 08:36
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 24 Maj, 2017 12:59
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 24 Maj, 2017 12:59
Prishtine-Administratë Publike-60-Diferencial.xlsx 24 Maj, 2017 11:28
Prishtine-Administratë Publike-60-Diferencial.xlsx 24 Maj, 2017 11:22
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 24 Maj, 2017 10:58
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 24 Maj, 2017 10:57
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 23 Maj, 2017 10:18
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 23 Maj, 2017 06:37
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xls 23 Maj, 2017 06:37
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 22 Maj, 2017 09:25
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 22 Maj, 2017 09:25
Prishtine-Arte-45-Viti III.xls 22 Maj, 2017 08:24
Prishtine-Arte-45-Viti III.xls 22 Maj, 2017 08:21
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xls 21 Maj, 2017 22:31
Prishtine-Arte-45-Viti III.xls 21 Maj, 2017 22:30
Prishtine-Arte-45-Viti II.xls 21 Maj, 2017 22:30
Prishtine-Arte-45-Viti I.xls 21 Maj, 2017 22:29
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 21 Maj, 2017 22:23
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 21 Maj, 2017 22:23
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 21 Maj, 2017 22:22
Prishtine-Arte-43-Viti III.xls 21 Maj, 2017 22:18
Prishtine-Arte-43-Viti II.xls 21 Maj, 2017 22:18
Prishtine-Arte-43-Viti I.xls 21 Maj, 2017 22:17
Prishtine-Arte-41-Viti III.xls 21 Maj, 2017 22:13
Prishtine-Arte-41-Viti II.xls 21 Maj, 2017 22:13
Prishtine-Arte-41-Viti I.xls 21 Maj, 2017 22:12
Prishtine-Arte-93-Viti I.xls 21 Maj, 2017 22:09
Prishtine-Arte-93-Viti I.xls 21 Maj, 2017 22:09
Prishtine-Arte-42-Viti III.xls 21 Maj, 2017 22:08
Prishtine-Arte-42-Viti II.xls 21 Maj, 2017 22:08
Prishtine-Arte-42-Viti I.xls 21 Maj, 2017 22:07
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti II.xls 21 Maj, 2017 22:02
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti I.xls 21 Maj, 2017 22:02
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xls 21 Maj, 2017 22:00
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xls 21 Maj, 2017 22:00
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xls 21 Maj, 2017 21:59
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 20 Maj, 2017 14:11
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 20 Maj, 2017 07:55
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 20 Maj, 2017 07:54
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 19 Maj, 2017 14:16
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 19 Maj, 2017 14:16
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 19 Maj, 2017 14:16
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 19 Maj, 2017 14:16
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 19 Maj, 2017 14:16
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 19 Maj, 2017 14:15
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 19 Maj, 2017 14:15
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 19 Maj, 2017 14:15
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 19 Maj, 2017 14:15
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 19 Maj, 2017 14:15
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 19 Maj, 2017 14:13
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 19 Maj, 2017 14:13
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 19 Maj, 2017 14:12
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 19 Maj, 2017 14:12
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 19 Maj, 2017 14:12
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 19 Maj, 2017 14:11
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xls 19 Maj, 2017 13:23
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 19 Maj, 2017 12:55
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 19 Maj, 2017 08:35
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 18 Maj, 2017 15:25
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xls 18 Maj, 2017 15:19
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 18 Maj, 2017 15:17
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 18 Maj, 2017 15:17
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 18 Maj, 2017 14:46
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xls 18 Maj, 2017 14:22
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xls 18 Maj, 2017 14:20
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xls 18 Maj, 2017 12:58
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xls 18 Maj, 2017 12:48
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xls 18 Maj, 2017 12:47
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 18 Maj, 2017 12:29
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 18 Maj, 2017 12:29
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 18 Maj, 2017 12:20
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 18 Maj, 2017 12:20
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 18 Maj, 2017 12:17
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xls 18 Maj, 2017 12:16
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xls 18 Maj, 2017 12:16
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xls 18 Maj, 2017 12:09
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xls 18 Maj, 2017 12:09
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 18 Maj, 2017 12:07
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 18 Maj, 2017 12:05
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 18 Maj, 2017 12:05
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 18 Maj, 2017 12:05
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 18 Maj, 2017 12:04
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 18 Maj, 2017 11:48
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 18 Maj, 2017 11:48
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 18 Maj, 2017 11:48
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 18 Maj, 2017 10:48
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 18 Maj, 2017 10:48
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 18 Maj, 2017 10:47
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 18 Maj, 2017 10:46
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 18 Maj, 2017 10:45
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 18 Maj, 2017 10:45
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 18 Maj, 2017 10:45
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 18 Maj, 2017 10:44
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 18 Maj, 2017 10:44
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 18 Maj, 2017 10:33
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 18 Maj, 2017 10:33
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 18 Maj, 2017 10:33
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 18 Maj, 2017 10:32
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 18 Maj, 2017 10:32
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 18 Maj, 2017 10:31
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 18 Maj, 2017 10:31
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 18 Maj, 2017 10:31
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 18 Maj, 2017 10:30
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xls 18 Maj, 2017 10:29
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 18 Maj, 2017 10:29
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xls 18 Maj, 2017 10:27
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 18 Maj, 2017 10:27
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 18 Maj, 2017 10:27
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 18 Maj, 2017 10:26
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xls 18 Maj, 2017 10:26
Gjakove-Ekonomik-84-Viti III.xls 18 Maj, 2017 10:26
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 18 Maj, 2017 10:26
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 18 Maj, 2017 10:26
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 18 Maj, 2017 10:25
Gjakove-Ekonomik-84-Viti II.xls 18 Maj, 2017 10:25
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 18 Maj, 2017 10:25
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xls 18 Maj, 2017 10:25
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xls 18 Maj, 2017 10:25
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xls 18 Maj, 2017 10:25
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 18 Maj, 2017 09:53
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 18 Maj, 2017 09:45
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 18 Maj, 2017 09:44
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 18 Maj, 2017 09:44
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 18 Maj, 2017 09:32
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 18 Maj, 2017 09:31
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 18 Maj, 2017 09:31
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 18 Maj, 2017 08:30
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 18 Maj, 2017 08:28
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 18 Maj, 2017 08:26
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 18 Maj, 2017 08:26
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 18 Maj, 2017 08:26
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 18 Maj, 2017 08:26
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 18 Maj, 2017 07:49
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 18 Maj, 2017 07:49
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 18 Maj, 2017 07:48
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 18 Maj, 2017 07:48
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 18 Maj, 2017 07:48
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 18 Maj, 2017 07:48
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 18 Maj, 2017 07:47
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 18 Maj, 2017 07:15
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 17 Maj, 2017 14:05
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 17 Maj, 2017 14:05
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 17 Maj, 2017 14:05
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 17 Maj, 2017 14:05
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 17 Maj, 2017 14:05
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 17 Maj, 2017 14:05
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xlsx 17 Maj, 2017 13:17
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 17 Maj, 2017 13:16
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 17 Maj, 2017 13:15
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 17 Maj, 2017 13:15
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 17 Maj, 2017 13:11
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 17 Maj, 2017 13:10
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 17 Maj, 2017 13:10
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 17 Maj, 2017 13:10
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xlsx 17 Maj, 2017 13:09
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 17 Maj, 2017 13:09
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 17 Maj, 2017 13:08
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 17 Maj, 2017 13:08
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 17 Maj, 2017 13:08
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 17 Maj, 2017 13:08
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 17 Maj, 2017 13:07
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 17 Maj, 2017 13:07
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 17 Maj, 2017 13:07
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 17 Maj, 2017 06:56
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 16 Maj, 2017 14:03
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 16 Maj, 2017 14:03
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 16 Maj, 2017 14:01
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xls 16 Maj, 2017 13:40
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xls 16 Maj, 2017 13:40
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 16 Maj, 2017 13:04
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 16 Maj, 2017 13:04
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 16 Maj, 2017 13:04
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 16 Maj, 2017 13:04
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 16 Maj, 2017 12:47
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 16 Maj, 2017 12:47
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 16 Maj, 2017 12:47
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 16 Maj, 2017 12:46
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 16 Maj, 2017 12:37
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 16 Maj, 2017 12:37
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 16 Maj, 2017 12:37
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 16 Maj, 2017 12:36
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 16 Maj, 2017 12:36
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 16 Maj, 2017 12:36
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xls 16 Maj, 2017 12:13
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 16 Maj, 2017 11:59
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 16 Maj, 2017 11:58
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 16 Maj, 2017 11:58
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 16 Maj, 2017 11:26
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 16 Maj, 2017 10:12
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti III.xlsx 16 Maj, 2017 10:11
Prishtine-Juridik-49-Diferencial.xls 16 Maj, 2017 10:10
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 16 Maj, 2017 10:08
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 16 Maj, 2017 10:08
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 16 Maj, 2017 10:08
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 16 Maj, 2017 10:07
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 16 Maj, 2017 10:07
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 16 Maj, 2017 10:07
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 16 Maj, 2017 10:07
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 16 Maj, 2017 10:06
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 16 Maj, 2017 09:58
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 16 Maj, 2017 09:58
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 16 Maj, 2017 09:58
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 16 Maj, 2017 09:57
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 16 Maj, 2017 09:57
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 16 Maj, 2017 09:57
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xls 16 Maj, 2017 09:28
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xls 16 Maj, 2017 09:28
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xls 16 Maj, 2017 09:27
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xls 16 Maj, 2017 09:27
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 16 Maj, 2017 08:43
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 16 Maj, 2017 08:42
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 16 Maj, 2017 08:34
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 16 Maj, 2017 08:34
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 16 Maj, 2017 08:34
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 16 Maj, 2017 08:32
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 16 Maj, 2017 08:32
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 16 Maj, 2017 08:32
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 16 Maj, 2017 08:32
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 16 Maj, 2017 08:30
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 16 Maj, 2017 08:29
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 16 Maj, 2017 08:29
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 16 Maj, 2017 08:29
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xls 16 Maj, 2017 08:28
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 16 Maj, 2017 08:25
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 16 Maj, 2017 08:19
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 16 Maj, 2017 08:19
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 16 Maj, 2017 08:18
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 16 Maj, 2017 08:17
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 16 Maj, 2017 08:16
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 16 Maj, 2017 08:16
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 16 Maj, 2017 08:15
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 16 Maj, 2017 08:15
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 16 Maj, 2017 08:15
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Diferencial.xls 13 Maj, 2017 14:39
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 13 Maj, 2017 13:58
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 13 Maj, 2017 13:32
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 13 Maj, 2017 13:31
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 13 Maj, 2017 13:31
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 13 Maj, 2017 07:53
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xls 13 Maj, 2017 07:53
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 12 Maj, 2017 14:10
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 12 Maj, 2017 14:10
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xls 12 Maj, 2017 14:04
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 12 Maj, 2017 14:04
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 12 Maj, 2017 14:00
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 12 Maj, 2017 14:00
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 12 Maj, 2017 13:21
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 12 Maj, 2017 13:20
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 12 Maj, 2017 13:20
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 12 Maj, 2017 12:12
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 12 Maj, 2017 12:12
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 12 Maj, 2017 12:11
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 12 Maj, 2017 12:11
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xls 12 Maj, 2017 12:10
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 12 Maj, 2017 12:10
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 12 Maj, 2017 11:21
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 12 Maj, 2017 11:13
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 12 Maj, 2017 11:13
Prishtine-Ekonomik-63-Diferencial.xls 12 Maj, 2017 11:13
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Diferencial.xlsx 12 Maj, 2017 11:12
Prishtine-Ekonomik-62-Diferencial.xls 12 Maj, 2017 11:12
Prishtine-Ekonomik-61-Diferencial.xls 12 Maj, 2017 11:12
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 12 Maj, 2017 11:12
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 12 Maj, 2017 11:11
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 12 Maj, 2017 11:11
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 12 Maj, 2017 11:11
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 12 Maj, 2017 11:11
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 12 Maj, 2017 11:11
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 12 Maj, 2017 11:11
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 12 Maj, 2017 11:11
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 12 Maj, 2017 11:11
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Diferencial.xlsx 12 Maj, 2017 11:10
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 12 Maj, 2017 11:10
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 12 Maj, 2017 11:10
Prishtine-Juridik-67-Viti I.xlsx 12 Maj, 2017 11:10
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 12 Maj, 2017 11:10
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 12 Maj, 2017 11:09
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 12 Maj, 2017 11:08
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Diferencial.xlsx 12 Maj, 2017 11:08
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 12 Maj, 2017 11:06
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 12 Maj, 2017 11:06
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Diferencial.xls 12 Maj, 2017 11:06
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 12 Maj, 2017 11:02
Prishtine-Psikologji-95-Diferencial.xlsx 12 Maj, 2017 11:01
Ferizaj-Ekonomik-78-Viti II.xlsx 12 Maj, 2017 08:02
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti II.xlsx 12 Maj, 2017 08:02
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 27 Prill, 2017 13:03
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 27 Prill, 2017 13:02
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xlsx 27 Prill, 2017 12:58
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 27 Prill, 2017 07:09
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 26 Prill, 2017 12:35
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 26 Prill, 2017 09:07
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 26 Prill, 2017 09:07
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 26 Prill, 2017 07:02
Prishtine-Pravni Fakultet--Viti III.xlsx 25 Prill, 2017 13:46
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 25 Prill, 2017 12:51
Prishtine-Gjuhë Angleze--Viti III.xlsx 25 Prill, 2017 12:41
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 25 Prill, 2017 12:41
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 25 Prill, 2017 12:41
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 25 Prill, 2017 08:15
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 25 Prill, 2017 08:14
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 25 Prill, 2017 08:14
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 25 Prill, 2017 08:14
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 25 Prill, 2017 08:14
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 25 Prill, 2017 08:07
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 25 Prill, 2017 07:13
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 24 Prill, 2017 15:27
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 24 Prill, 2017 15:26
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 24 Prill, 2017 15:26
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 24 Prill, 2017 15:26
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 24 Prill, 2017 15:26
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 24 Prill, 2017 15:25
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 24 Prill, 2017 13:31
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 24 Prill, 2017 12:09
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 24 Prill, 2017 09:20
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 24 Prill, 2017 09:20
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 24 Prill, 2017 09:20
Prishtine-Juridik--Viti II.xls 24 Prill, 2017 09:19
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 24 Prill, 2017 09:15
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xlsx 24 Prill, 2017 08:31
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 24 Prill, 2017 08:31
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 24 Prill, 2017 08:29
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 24 Prill, 2017 08:29
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 24 Prill, 2017 08:29
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 24 Prill, 2017 08:28
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 24 Prill, 2017 08:28
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 24 Prill, 2017 08:28
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 24 Prill, 2017 08:28
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 24 Prill, 2017 08:15
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 24 Prill, 2017 08:15
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 22 Prill, 2017 09:20
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 21 Prill, 2017 15:17
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 21 Prill, 2017 15:17
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 21 Prill, 2017 11:54
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 21 Prill, 2017 10:55
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 21 Prill, 2017 10:32
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 21 Prill, 2017 07:35
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 21 Prill, 2017 07:33
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 21 Prill, 2017 07:31
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 21 Prill, 2017 07:30
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 20 Prill, 2017 13:52
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 20 Prill, 2017 08:28
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 20 Prill, 2017 08:27
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 20 Prill, 2017 08:24
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 20 Prill, 2017 07:23
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 20 Prill, 2017 07:23
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 20 Prill, 2017 07:23
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 20 Prill, 2017 07:22
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 20 Prill, 2017 07:21
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 20 Prill, 2017 07:21
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 20 Prill, 2017 07:18
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 20 Prill, 2017 07:18
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 20 Prill, 2017 07:18
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 20 Prill, 2017 07:18
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 20 Prill, 2017 07:09
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 20 Prill, 2017 07:08
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 19 Prill, 2017 13:35
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 19 Prill, 2017 11:31
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 19 Prill, 2017 11:09
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 19 Prill, 2017 10:32
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 19 Prill, 2017 10:32
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 18 Prill, 2017 12:19
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 18 Prill, 2017 07:59
Gjakove-Ekonomik-84-Viti II.xls 18 Prill, 2017 07:21
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 18 Prill, 2017 07:20
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 15 Prill, 2017 14:36
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 15 Prill, 2017 14:36
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 15 Prill, 2017 14:36
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 15 Prill, 2017 14:36
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 15 Prill, 2017 14:35
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 15 Prill, 2017 14:35
Prishtine-Juridik-67-Viti I.xlsx 15 Prill, 2017 13:15
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 14 Prill, 2017 14:16
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 14 Prill, 2017 14:06
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 14 Prill, 2017 14:06
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 13 Prill, 2017 12:19
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 13 Prill, 2017 07:14
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 13 Prill, 2017 07:13
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 12 Prill, 2017 12:07
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 12 Prill, 2017 12:06
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 12 Prill, 2017 11:41
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 11 Prill, 2017 13:54
Ferizaj-Ekonomik-78-Viti II.xlsx 11 Prill, 2017 09:57
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti II.xlsx 11 Prill, 2017 09:57
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 11 Prill, 2017 08:35
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 11 Prill, 2017 08:34
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 08 Prill, 2017 09:44
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti II.xlsx 07 Prill, 2017 08:59
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 07 Prill, 2017 08:57
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti II.xlsx 07 Prill, 2017 08:57
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 07 Prill, 2017 08:47
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 04 Prill, 2017 12:41
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 04 Prill, 2017 11:14
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xls 04 Prill, 2017 11:14
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xls 04 Prill, 2017 11:13
Prishtine-Ekonomik-63-Diferencial.xls 04 Prill, 2017 08:19
Prishtine-Ekonomik-62-Diferencial.xls 04 Prill, 2017 08:19
Prishtine-Ekonomik-61-Diferencial.xls 04 Prill, 2017 08:19
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 04 Prill, 2017 07:43
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 04 Prill, 2017 07:43
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 04 Prill, 2017 07:43
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 04 Prill, 2017 06:52
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 03 Prill, 2017 13:55
Prishtine-Arte-45-Viti III.xls 03 Prill, 2017 13:02
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 03 Prill, 2017 09:49
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 03 Prill, 2017 09:48
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti II.xls 01 Prill, 2017 15:48
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti I.xls 01 Prill, 2017 15:48
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti I.xls 01 Prill, 2017 15:47
Prishtine-Arte-93-Viti I.xls 01 Prill, 2017 15:46
Prishtine-Arte-43-Viti III.xls 01 Prill, 2017 15:45
Prishtine-Arte-43-Viti II.xls 01 Prill, 2017 15:45
Prishtine-Arte-43-Viti I.xls 01 Prill, 2017 15:45
Prishtine-Arte-41-Viti III.xls 01 Prill, 2017 15:42
Prishtine-Arte-41-Viti II.xls 01 Prill, 2017 15:41
Prishtine-Arte-41-Viti I.xls 01 Prill, 2017 15:41
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xls 01 Prill, 2017 15:34
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xls 01 Prill, 2017 15:34
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xls 01 Prill, 2017 15:34
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xls 01 Prill, 2017 14:51
Prishtine-Arte-45-Viti III.xls 01 Prill, 2017 14:50
Prishtine-Arte-45-Viti II.xls 01 Prill, 2017 14:50
Prishtine-Arte-45-Viti I.xls 01 Prill, 2017 14:49
Prishtine-Arte-42-Viti III.xls 01 Prill, 2017 13:45
Prishtine-Arte-42-Viti II.xls 01 Prill, 2017 13:45
Prishtine-Arte-42-Viti I.xls 01 Prill, 2017 13:44
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 01 Prill, 2017 13:26
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 01 Prill, 2017 13:25
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 01 Prill, 2017 13:25
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 01 Prill, 2017 08:12
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 31 Mars, 2017 08:38
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 31 Mars, 2017 08:35
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 30 Mars, 2017 09:36
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 29 Mars, 2017 06:48
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 28 Mars, 2017 10:53
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 28 Mars, 2017 10:53
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 25 Mars, 2017 15:07
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 25 Mars, 2017 15:07
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 25 Mars, 2017 15:05
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 25 Mars, 2017 15:04
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 25 Mars, 2017 11:37
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 25 Mars, 2017 11:35
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 25 Mars, 2017 11:35
Prishtine-Juridik-68-Diferencial.xlsx 25 Mars, 2017 08:07
Prishtine-Administratë Publike-60-Diferencial.xlsx 25 Mars, 2017 07:58
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 24 Mars, 2017 14:38
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 24 Mars, 2017 12:59
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 24 Mars, 2017 11:42
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 24 Mars, 2017 08:29
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 24 Mars, 2017 08:29
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xlsx 24 Mars, 2017 07:49
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xlsx 24 Mars, 2017 07:49
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 24 Mars, 2017 07:48
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 23 Mars, 2017 17:11
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 23 Mars, 2017 17:11
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 23 Mars, 2017 17:11
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 23 Mars, 2017 17:11
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 23 Mars, 2017 15:55
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 23 Mars, 2017 15:55
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 23 Mars, 2017 15:55
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 23 Mars, 2017 14:48
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 23 Mars, 2017 14:48
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 23 Mars, 2017 14:48
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 23 Mars, 2017 14:31
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 23 Mars, 2017 14:30
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 23 Mars, 2017 14:30
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 23 Mars, 2017 14:30
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 23 Mars, 2017 14:30
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 23 Mars, 2017 14:30
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 23 Mars, 2017 14:05
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 23 Mars, 2017 14:02
Gjakove-Ekonomik-84-Viti III.xls 23 Mars, 2017 13:59
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 23 Mars, 2017 13:50
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 23 Mars, 2017 13:50
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 23 Mars, 2017 13:50
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 23 Mars, 2017 13:23
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xls 23 Mars, 2017 12:59
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 23 Mars, 2017 12:59
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 23 Mars, 2017 12:58
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xls 23 Mars, 2017 12:53
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 23 Mars, 2017 12:53
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 23 Mars, 2017 12:52
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 23 Mars, 2017 12:51
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 23 Mars, 2017 12:48
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 23 Mars, 2017 12:48
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 23 Mars, 2017 12:47
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 23 Mars, 2017 11:22
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 23 Mars, 2017 11:22
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 23 Mars, 2017 11:21
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 23 Mars, 2017 11:21
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 23 Mars, 2017 11:21
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 23 Mars, 2017 11:21
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 16:12
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xls 22 Mars, 2017 16:10
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 22 Mars, 2017 16:10
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 16:10
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xls 22 Mars, 2017 16:08
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 22 Mars, 2017 16:08
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 16:07
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 15:27
Gjakove-Ekonomik-84-Viti II.xls 22 Mars, 2017 15:20
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 22 Mars, 2017 15:20
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xls 22 Mars, 2017 15:20
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 22 Mars, 2017 15:19
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 22 Mars, 2017 15:17
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 22 Mars, 2017 15:13
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 15:13
Prishtine-Juridik-67-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 15:11
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 22 Mars, 2017 15:04
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 22 Mars, 2017 15:03
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 22 Mars, 2017 15:02
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 22 Mars, 2017 15:02
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 15:02
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 22 Mars, 2017 14:59
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 22 Mars, 2017 14:58
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 22 Mars, 2017 14:58
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 22 Mars, 2017 14:58
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 22 Mars, 2017 14:58
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 22 Mars, 2017 14:57
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 22 Mars, 2017 13:53
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 22 Mars, 2017 13:53
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 22 Mars, 2017 13:53
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 13:53
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 22 Mars, 2017 13:26
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 22 Mars, 2017 13:19
Gjakove-Ekonomik-84-Viti II.xls 22 Mars, 2017 13:19
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xls 22 Mars, 2017 13:19
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 22 Mars, 2017 13:11
Gjakove-Ekonomik-84-Viti III.xls 22 Mars, 2017 13:11
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 22 Mars, 2017 13:10
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 22 Mars, 2017 13:10
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 22 Mars, 2017 13:10
Gjakove-Ekonomik-84-Viti II.xls 22 Mars, 2017 13:10
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xls 22 Mars, 2017 13:10
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xls 22 Mars, 2017 13:10
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 22 Mars, 2017 11:53
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 22 Mars, 2017 11:53
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 11:53
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 22 Mars, 2017 11:53
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 11:52
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 22 Mars, 2017 11:23
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xls 22 Mars, 2017 11:16
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xls 22 Mars, 2017 11:14
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 11:12
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 22 Mars, 2017 11:10
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 11:01
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 11:01
Prishtine-Infermieri-92-.xlsx 22 Mars, 2017 11:00
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 22 Mars, 2017 10:57
Prishtine-Juridik-49-Diferencial.xls 22 Mars, 2017 10:36
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 22 Mars, 2017 10:36
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 22 Mars, 2017 10:35
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 22 Mars, 2017 10:35
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 22 Mars, 2017 10:34
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 22 Mars, 2017 10:34
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 22 Mars, 2017 10:33
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 22 Mars, 2017 10:31
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 22 Mars, 2017 10:31
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 22 Mars, 2017 10:31
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 22 Mars, 2017 10:30
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 22 Mars, 2017 10:09
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 10:08
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 22 Mars, 2017 10:05
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 22 Mars, 2017 09:59
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 22 Mars, 2017 09:59
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 22 Mars, 2017 09:59
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 22 Mars, 2017 09:58
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 22 Mars, 2017 09:46
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Diferencial.xls 22 Mars, 2017 09:28
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Diferencial.xls 22 Mars, 2017 09:28
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 22 Mars, 2017 09:21
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 22 Mars, 2017 09:21
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 22 Mars, 2017 09:20
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 09:19
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Diferencial.xls 22 Mars, 2017 09:08
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Diferencial.xls 22 Mars, 2017 09:08
Prishtine-Ekonomik-63-Diferencial.xls 22 Mars, 2017 09:04
Prishtine-Ekonomik-62-Diferencial.xls 22 Mars, 2017 09:04
Prishtine-Ekonomik-61-Diferencial.xls 22 Mars, 2017 09:04
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 22 Mars, 2017 09:03
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 22 Mars, 2017 08:44
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 22 Mars, 2017 08:43
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 22 Mars, 2017 08:43
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 22 Mars, 2017 08:42
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xls 22 Mars, 2017 08:42
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 22 Mars, 2017 08:42
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 08:42
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 22 Mars, 2017 08:42
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 22 Mars, 2017 08:41
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 22 Mars, 2017 08:33
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 22 Mars, 2017 08:33
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xls 22 Mars, 2017 08:32
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 22 Mars, 2017 08:32
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 22 Mars, 2017 08:32
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 22 Mars, 2017 08:32
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 22 Mars, 2017 08:29
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 22 Mars, 2017 08:28
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 08:28
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 22 Mars, 2017 08:28
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti III.xlsx 22 Mars, 2017 08:28
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 22 Mars, 2017 08:28
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 08:28
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 22 Mars, 2017 08:04
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 22 Mars, 2017 07:56
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xls 21 Mars, 2017 17:08
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xls 21 Mars, 2017 17:08
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 21 Mars, 2017 15:42
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 21 Mars, 2017 15:42
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 21 Mars, 2017 15:41
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xls 21 Mars, 2017 15:41
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 21 Mars, 2017 15:22
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Diferencial.xlsx 21 Mars, 2017 15:22
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 21 Mars, 2017 15:22
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 21 Mars, 2017 15:21
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 21 Mars, 2017 15:20
Prishtine-Psikologji-95-Diferencial.xlsx 21 Mars, 2017 15:20
Prishtine-Psikologji-95-Diferencial.xlsx 21 Mars, 2017 15:19
Prishtine-Psikologji--Viti I.xlsx 21 Mars, 2017 15:17
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 21 Mars, 2017 15:17
Prishtine-Psikologji-95-Diferencial.xlsx 21 Mars, 2017 15:17
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 21 Mars, 2017 15:16
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 21 Mars, 2017 15:15
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 21 Mars, 2017 15:14
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 21 Mars, 2017 15:14
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 21 Mars, 2017 15:14
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 21 Mars, 2017 15:14
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 21 Mars, 2017 14:58
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 21 Mars, 2017 14:58
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 21 Mars, 2017 14:58
Ferizaj-Ekonomik-78-Viti II.xlsx 21 Mars, 2017 14:57
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti II.xlsx 21 Mars, 2017 14:56
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 21 Mars, 2017 14:56
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 21 Mars, 2017 14:56
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 21 Mars, 2017 14:55
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 21 Mars, 2017 14:55
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 21 Mars, 2017 14:55
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 21 Mars, 2017 14:55
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 21 Mars, 2017 14:52
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 21 Mars, 2017 14:52
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Diferencial.xlsx 21 Mars, 2017 14:50
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 21 Mars, 2017 14:50
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 21 Mars, 2017 14:50
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 21 Mars, 2017 14:42
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xls 21 Mars, 2017 14:42
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 21 Mars, 2017 14:42
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 21 Mars, 2017 14:41
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 21 Mars, 2017 14:41
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xls 21 Mars, 2017 14:41
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xls 21 Mars, 2017 14:39
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xls 21 Mars, 2017 14:39
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xls 21 Mars, 2017 14:39
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 21 Mars, 2017 14:39
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xls 21 Mars, 2017 14:39
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 21 Mars, 2017 14:38
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 21 Mars, 2017 14:37
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 21 Mars, 2017 14:37
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 21 Mars, 2017 14:36
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 21 Mars, 2017 14:32
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 21 Mars, 2017 14:32
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 21 Mars, 2017 14:32
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 21 Mars, 2017 14:32
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xls 21 Mars, 2017 14:31
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 21 Mars, 2017 14:31
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xlsx 14 Mars, 2017 08:59
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xlsx 14 Mars, 2017 08:59
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 10 Mars, 2017 12:41
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 10 Mars, 2017 12:40
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 10 Mars, 2017 12:39
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 28 Shkurt, 2017 08:29
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 23 Shkurt, 2017 12:08
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 23 Shkurt, 2017 12:07
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 18 Shkurt, 2017 14:07
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 18 Shkurt, 2017 10:14
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 16 Shkurt, 2017 15:16
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 16 Shkurt, 2017 15:16
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 16 Shkurt, 2017 15:16
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 15 Shkurt, 2017 11:56
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 15 Shkurt, 2017 09:21
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 15 Shkurt, 2017 09:21
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 15 Shkurt, 2017 09:21
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 15 Shkurt, 2017 09:21
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 15 Shkurt, 2017 09:20
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 15 Shkurt, 2017 09:20
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 15 Shkurt, 2017 09:20
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 15 Shkurt, 2017 09:20
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 15 Shkurt, 2017 09:20
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 14 Shkurt, 2017 10:41
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 14 Shkurt, 2017 10:41
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 11 Shkurt, 2017 14:11
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 11 Shkurt, 2017 12:39
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 11 Shkurt, 2017 12:38
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 10 Shkurt, 2017 15:11
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 10 Shkurt, 2017 15:03
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 10 Shkurt, 2017 11:22
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 10 Shkurt, 2017 11:22
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 10 Shkurt, 2017 11:20
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 09 Shkurt, 2017 14:07
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 09 Shkurt, 2017 14:07
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 09 Shkurt, 2017 14:07
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 08 Shkurt, 2017 14:11
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 08 Shkurt, 2017 08:58
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 07 Shkurt, 2017 13:26
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 07 Shkurt, 2017 13:23
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 07 Shkurt, 2017 13:22
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 04 Shkurt, 2017 15:12
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 04 Shkurt, 2017 08:13
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 03 Shkurt, 2017 14:51
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 03 Shkurt, 2017 13:07
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 03 Shkurt, 2017 13:07
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 03 Shkurt, 2017 13:07
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 03 Shkurt, 2017 12:00
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 03 Shkurt, 2017 10:16
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 03 Shkurt, 2017 10:13
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 03 Shkurt, 2017 10:13
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 03 Shkurt, 2017 10:13
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 03 Shkurt, 2017 10:12
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 03 Shkurt, 2017 10:12
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 03 Shkurt, 2017 10:12
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 03 Shkurt, 2017 10:12
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 03 Shkurt, 2017 07:59
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 03 Shkurt, 2017 07:58
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 02 Shkurt, 2017 15:22
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 02 Shkurt, 2017 15:22
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 02 Shkurt, 2017 15:21
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 02 Shkurt, 2017 15:21
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 02 Shkurt, 2017 15:21
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 02 Shkurt, 2017 15:21
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 02 Shkurt, 2017 13:50
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 02 Shkurt, 2017 13:50
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 02 Shkurt, 2017 12:43
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 01 Shkurt, 2017 15:25
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 01 Shkurt, 2017 15:25
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 01 Shkurt, 2017 11:21
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 01 Shkurt, 2017 11:21
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 01 Shkurt, 2017 11:19
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 01 Shkurt, 2017 10:46
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 01 Shkurt, 2017 10:45
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 31 Janar, 2017 14:00
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 31 Janar, 2017 08:38
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 30 Janar, 2017 15:03
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 30 Janar, 2017 13:39
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 30 Janar, 2017 10:15
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 30 Janar, 2017 10:15
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 30 Janar, 2017 10:15
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 30 Janar, 2017 10:15
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 28 Janar, 2017 10:31
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 28 Janar, 2017 10:17
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 28 Janar, 2017 10:16
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 28 Janar, 2017 08:20
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 28 Janar, 2017 08:18
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 28 Janar, 2017 08:17
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 28 Janar, 2017 08:17
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 27 Janar, 2017 14:25
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 27 Janar, 2017 14:25
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 27 Janar, 2017 13:54
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 27 Janar, 2017 13:47
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 27 Janar, 2017 13:46
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xls 27 Janar, 2017 11:45
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 27 Janar, 2017 11:37
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 27 Janar, 2017 10:59
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 27 Janar, 2017 10:59
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 27 Janar, 2017 10:59
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 27 Janar, 2017 10:37
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 27 Janar, 2017 10:36
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 27 Janar, 2017 10:36
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 27 Janar, 2017 10:33
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 27 Janar, 2017 10:33
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 27 Janar, 2017 10:33
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 27 Janar, 2017 09:34
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 26 Janar, 2017 11:47
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 26 Janar, 2017 11:08
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xls 26 Janar, 2017 09:41
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 26 Janar, 2017 09:33
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 25 Janar, 2017 15:36
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 25 Janar, 2017 15:35
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 25 Janar, 2017 15:18
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 25 Janar, 2017 15:10
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 25 Janar, 2017 15:08
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 25 Janar, 2017 14:01
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 25 Janar, 2017 11:51
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 25 Janar, 2017 11:51
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 25 Janar, 2017 11:51
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 25 Janar, 2017 11:50
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 25 Janar, 2017 11:50
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 25 Janar, 2017 10:14
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 25 Janar, 2017 10:14
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 25 Janar, 2017 10:14
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 25 Janar, 2017 10:14
Prishtine-Arte-43-Viti III.xls 24 Janar, 2017 15:43
Prishtine-Arte-43-Viti II.xls 24 Janar, 2017 15:43
Prishtine-Arte-43-Viti I.xls 24 Janar, 2017 15:42
Prishtine-Arte-41-Viti III.xls 24 Janar, 2017 15:38
Prishtine-Arte-41-Viti II.xls 24 Janar, 2017 15:38
Prishtine-Arte-41-Viti I.xls 24 Janar, 2017 15:38
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xls 24 Janar, 2017 15:33
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xls 24 Janar, 2017 15:33
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xls 24 Janar, 2017 15:32
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 24 Janar, 2017 14:39
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 24 Janar, 2017 14:39
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 24 Janar, 2017 14:39
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 24 Janar, 2017 11:50
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 24 Janar, 2017 08:38
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 23 Janar, 2017 11:31
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 23 Janar, 2017 11:27
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 23 Janar, 2017 09:30
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 23 Janar, 2017 09:30
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 23 Janar, 2017 08:46
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 23 Janar, 2017 08:28
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 23 Janar, 2017 08:19
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 23 Janar, 2017 08:12
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 23 Janar, 2017 08:00
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 23 Janar, 2017 07:38
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 23 Janar, 2017 07:20
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 23 Janar, 2017 07:20
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 23 Janar, 2017 07:20
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 23 Janar, 2017 07:14
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 23 Janar, 2017 07:14
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 23 Janar, 2017 07:13
Prishtine-Juridik-49-Diferencial.xls 21 Janar, 2017 13:21
Prishtine-Juridik-49-Diferencial.xls 21 Janar, 2017 13:20
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 21 Janar, 2017 10:28
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 21 Janar, 2017 10:27
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 21 Janar, 2017 10:17
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 21 Janar, 2017 10:17
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 21 Janar, 2017 10:01
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 21 Janar, 2017 10:01
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 21 Janar, 2017 09:45
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 21 Janar, 2017 08:32
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 21 Janar, 2017 08:31
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 21 Janar, 2017 08:14
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 21 Janar, 2017 08:14
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 21 Janar, 2017 08:13
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 21 Janar, 2017 07:47
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 20 Janar, 2017 15:43
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 20 Janar, 2017 15:43
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 20 Janar, 2017 15:08
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 20 Janar, 2017 15:08
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 20 Janar, 2017 14:06
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xls 20 Janar, 2017 10:52
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 20 Janar, 2017 09:04
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 19 Janar, 2017 13:13
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 19 Janar, 2017 13:02
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 19 Janar, 2017 13:01
Prishtine-Juridik-67-Viti I.xlsx 19 Janar, 2017 13:01
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 19 Janar, 2017 08:35
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 18 Janar, 2017 08:42
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 17 Janar, 2017 12:34
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 17 Janar, 2017 12:34
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 17 Janar, 2017 12:34
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 17 Janar, 2017 10:48
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xls 17 Janar, 2017 10:20
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xls 17 Janar, 2017 10:09
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xls 17 Janar, 2017 10:08
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xls 17 Janar, 2017 10:08
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 17 Janar, 2017 09:22
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 17 Janar, 2017 07:54
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 17 Janar, 2017 07:54
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 17 Janar, 2017 07:54
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 16 Janar, 2017 13:23
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 16 Janar, 2017 13:23
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 14 Janar, 2017 13:27
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 14 Janar, 2017 10:52
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 14 Janar, 2017 09:01
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 14 Janar, 2017 08:30
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 14 Janar, 2017 08:30
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 14 Janar, 2017 08:29
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xls 13 Janar, 2017 14:02
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 13 Janar, 2017 12:00
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 13 Janar, 2017 11:31
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 12 Janar, 2017 09:24
Gjakove-Ekonomik-84-Viti III.xls 12 Janar, 2017 09:24
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 12 Janar, 2017 09:23
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 12 Janar, 2017 09:23
Gjakove-Ekonomik-84-Viti II.xls 12 Janar, 2017 09:23
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xls 12 Janar, 2017 09:23
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xls 12 Janar, 2017 09:23
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xls 12 Janar, 2017 09:23
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 11 Janar, 2017 08:57
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 11 Janar, 2017 08:31
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Diferencial.xls 10 Janar, 2017 12:44
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 10 Janar, 2017 12:12
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 10 Janar, 2017 12:10
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 10 Janar, 2017 12:10
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xls 10 Janar, 2017 10:38
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xls 10 Janar, 2017 10:37
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Diferencial.xls 10 Janar, 2017 09:02
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Diferencial.xls 10 Janar, 2017 09:02
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 10 Janar, 2017 09:02
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Diferencial.xls 10 Janar, 2017 08:55
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 10 Janar, 2017 08:30
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Diferencial.xls 10 Janar, 2017 08:07
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Diferencial.xls 10 Janar, 2017 08:05
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Diferencial.xls 10 Janar, 2017 08:04
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 06 Janar, 2017 10:45
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 05 Janar, 2017 13:02
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 05 Janar, 2017 13:01
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 05 Janar, 2017 13:01
Prishtine-Ekonomik-63-Diferencial.xls 04 Janar, 2017 14:54
Prishtine-Ekonomik-63-Diferencial.xls 04 Janar, 2017 14:52
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 04 Janar, 2017 12:57
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 04 Janar, 2017 12:57
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 04 Janar, 2017 12:56
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 04 Janar, 2017 09:55
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 04 Janar, 2017 09:54
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 29 Dhjetor, 2016 08:49
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 29 Dhjetor, 2016 08:49
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 29 Dhjetor, 2016 08:00
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 28 Dhjetor, 2016 08:02
Ferizaj-Ekonomik-78-Viti II.xlsx 27 Dhjetor, 2016 12:40
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti II.xlsx 27 Dhjetor, 2016 12:39
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 27 Dhjetor, 2016 12:38
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 27 Dhjetor, 2016 12:38
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 27 Dhjetor, 2016 12:38
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 27 Dhjetor, 2016 12:38
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 27 Dhjetor, 2016 12:37
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 27 Dhjetor, 2016 08:09
Prishtine-Arte-93-Viti I.xls 26 Dhjetor, 2016 21:27
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti II.xls 26 Dhjetor, 2016 21:27
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti I.xls 26 Dhjetor, 2016 21:26
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xls 26 Dhjetor, 2016 21:23
Prishtine-Arte-45-Viti III.xls 26 Dhjetor, 2016 21:23
Prishtine-Arte-45-Viti II.xls 26 Dhjetor, 2016 21:23
Prishtine-Arte-45-Viti I.xls 26 Dhjetor, 2016 21:22
Prishtine-Arte-44-Viti III.xlsx 26 Dhjetor, 2016 21:15
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 26 Dhjetor, 2016 21:15
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 26 Dhjetor, 2016 21:14
Prishtine-Arte-43-Viti III.xls 26 Dhjetor, 2016 21:09
Prishtine-Arte-43-Viti II.xls 26 Dhjetor, 2016 21:09
Prishtine-Arte-43-Viti I.xls 26 Dhjetor, 2016 21:08
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Diferencial.xlsx 24 Dhjetor, 2016 11:47
Prishtine-Psikologji-95-Diferencial.xlsx 24 Dhjetor, 2016 11:47
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 24 Dhjetor, 2016 09:44
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 24 Dhjetor, 2016 08:42
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 24 Dhjetor, 2016 08:36
Prishtine-Ekonomik-63-Diferencial.xls 24 Dhjetor, 2016 08:35
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 24 Dhjetor, 2016 08:33
Prishtine-Ekonomik-62-Diferencial.xls 24 Dhjetor, 2016 08:33
Prishtine-Ekonomik-61-Diferencial.xls 24 Dhjetor, 2016 08:32
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 24 Dhjetor, 2016 08:29
Prishtine-Ekonomik-62-Diferencial.xls 24 Dhjetor, 2016 08:29
Prishtine-Ekonomik-61-Diferencial.xls 24 Dhjetor, 2016 08:29
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 23 Dhjetor, 2016 14:36
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 23 Dhjetor, 2016 14:18
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 23 Dhjetor, 2016 13:20
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 23 Dhjetor, 2016 13:18
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 23 Dhjetor, 2016 13:14
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 23 Dhjetor, 2016 13:14
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 23 Dhjetor, 2016 13:13
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 23 Dhjetor, 2016 13:13
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xls 23 Dhjetor, 2016 13:13
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 23 Dhjetor, 2016 13:13
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 23 Dhjetor, 2016 12:14
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 23 Dhjetor, 2016 10:57
Prishtine-Arte-41-Viti III.xls 23 Dhjetor, 2016 10:53
Prishtine-Arte-41-Viti II.xls 23 Dhjetor, 2016 10:52
Prishtine-Arte-41-Viti I.xls 23 Dhjetor, 2016 10:52
Prishtine-Arte-42-Viti III.xls 23 Dhjetor, 2016 10:51
Prishtine-Arte-42-Viti II.xls 23 Dhjetor, 2016 10:51
Prishtine-Arte-42-Viti I.xls 23 Dhjetor, 2016 10:51
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xls 23 Dhjetor, 2016 10:50
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xls 23 Dhjetor, 2016 10:50
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xls 23 Dhjetor, 2016 10:50
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 23 Dhjetor, 2016 10:19
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 23 Dhjetor, 2016 10:19
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 23 Dhjetor, 2016 09:32
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 23 Dhjetor, 2016 09:32
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 23 Dhjetor, 2016 08:40
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 23 Dhjetor, 2016 08:40
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 23 Dhjetor, 2016 08:40
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 23 Dhjetor, 2016 08:39
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 23 Dhjetor, 2016 08:39
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 23 Dhjetor, 2016 08:39
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 23 Dhjetor, 2016 08:14
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 23 Dhjetor, 2016 08:13
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 23 Dhjetor, 2016 08:13
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 23 Dhjetor, 2016 08:02
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 23 Dhjetor, 2016 08:01
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 23 Dhjetor, 2016 08:01
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 23 Dhjetor, 2016 08:01
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 23 Dhjetor, 2016 08:01
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 23 Dhjetor, 2016 08:01
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 22 Dhjetor, 2016 14:19
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 22 Dhjetor, 2016 13:51
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 22 Dhjetor, 2016 13:50
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 22 Dhjetor, 2016 13:50
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 22 Dhjetor, 2016 13:50
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 22 Dhjetor, 2016 13:50
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 22 Dhjetor, 2016 13:50
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 22 Dhjetor, 2016 13:28
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 22 Dhjetor, 2016 13:28
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 22 Dhjetor, 2016 13:27
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 22 Dhjetor, 2016 13:27
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 22 Dhjetor, 2016 13:26
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 22 Dhjetor, 2016 13:26
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 22 Dhjetor, 2016 13:26
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 22 Dhjetor, 2016 13:25
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 22 Dhjetor, 2016 13:25
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 22 Dhjetor, 2016 13:24
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 22 Dhjetor, 2016 11:53
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 22 Dhjetor, 2016 11:53
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Diferencial.xlsx 22 Dhjetor, 2016 11:50
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 22 Dhjetor, 2016 11:49
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 22 Dhjetor, 2016 11:49
---Viti II.xlsx 22 Dhjetor, 2016 11:49
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 22 Dhjetor, 2016 11:49
Prishtine-Psikologji-95-Diferencial.xlsx 22 Dhjetor, 2016 11:47
Prishtine-Psikologji-95-Viti I.xlsx 22 Dhjetor, 2016 11:47
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 22 Dhjetor, 2016 10:47
Prishtine-Juridik-67-Viti I.xlsx 22 Dhjetor, 2016 10:22
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xls 22 Dhjetor, 2016 10:15
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 22 Dhjetor, 2016 10:15
Prishtine-Administratë Publike-60-Diferencial.xlsx 22 Dhjetor, 2016 10:12
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 22 Dhjetor, 2016 10:11
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 22 Dhjetor, 2016 10:11
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 22 Dhjetor, 2016 09:53
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 22 Dhjetor, 2016 09:52
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 22 Dhjetor, 2016 09:09
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 22 Dhjetor, 2016 09:09
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 22 Dhjetor, 2016 09:09
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 22 Dhjetor, 2016 09:00
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 22 Dhjetor, 2016 09:00
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 22 Dhjetor, 2016 08:59
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 22 Dhjetor, 2016 08:58
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 22 Dhjetor, 2016 08:58
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 22 Dhjetor, 2016 08:58
Prishtine-Juridik-49-Diferencial.xls 22 Dhjetor, 2016 08:58
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 22 Dhjetor, 2016 08:58
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 22 Dhjetor, 2016 08:57
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 22 Dhjetor, 2016 08:57
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 22 Dhjetor, 2016 08:57
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 22 Dhjetor, 2016 08:57
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 22 Dhjetor, 2016 08:57
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 22 Dhjetor, 2016 08:56
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 22 Dhjetor, 2016 08:56
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 22 Dhjetor, 2016 08:56
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 22 Dhjetor, 2016 08:56
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 22 Dhjetor, 2016 08:55
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 22 Dhjetor, 2016 08:55
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 22 Dhjetor, 2016 08:55
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 22 Dhjetor, 2016 08:55
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 22 Dhjetor, 2016 08:54
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xls 22 Dhjetor, 2016 08:54
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 22 Dhjetor, 2016 08:54
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 22 Dhjetor, 2016 08:54
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 22 Dhjetor, 2016 08:36
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 22 Dhjetor, 2016 08:36
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 22 Dhjetor, 2016 08:35
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 22 Dhjetor, 2016 08:35
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 22 Dhjetor, 2016 08:35
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 22 Dhjetor, 2016 08:34
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 22 Dhjetor, 2016 08:12
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 21 Dhjetor, 2016 15:36
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 21 Dhjetor, 2016 15:36
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 15:36
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 21 Dhjetor, 2016 15:16
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 21 Dhjetor, 2016 15:15
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 21 Dhjetor, 2016 15:15
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 15:15
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 15:15
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 21 Dhjetor, 2016 15:11
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 21 Dhjetor, 2016 15:11
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 15:11
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 21 Dhjetor, 2016 15:01
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 21 Dhjetor, 2016 14:19
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 14:18
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 21 Dhjetor, 2016 14:07
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 14:07
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 21 Dhjetor, 2016 14:07
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 13:40
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 13:40
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 21 Dhjetor, 2016 13:33
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 21 Dhjetor, 2016 13:31
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 21 Dhjetor, 2016 13:30
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 13:30
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 21 Dhjetor, 2016 13:12
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti II.xlsx 21 Dhjetor, 2016 12:46
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti III.xlsx 21 Dhjetor, 2016 12:34
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti II.xlsx 21 Dhjetor, 2016 12:33
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 12:33
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 21 Dhjetor, 2016 11:28
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Diferencial.xlsx 21 Dhjetor, 2016 11:28
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 21 Dhjetor, 2016 11:25
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 11:24
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 21 Dhjetor, 2016 11:23
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 11:23
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 21 Dhjetor, 2016 10:59
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 21 Dhjetor, 2016 10:59
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 10:58
Prishtine-Infermieri-94-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 10:44
Prishtine-Infermieri-92-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 10:44
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xls 21 Dhjetor, 2016 10:33
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 21 Dhjetor, 2016 10:32
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 21 Dhjetor, 2016 10:32
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 10:32
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xls 21 Dhjetor, 2016 10:31
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 21 Dhjetor, 2016 10:31
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 10:26
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 21 Dhjetor, 2016 10:08
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 21 Dhjetor, 2016 10:07
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 21 Dhjetor, 2016 10:07
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 21 Dhjetor, 2016 10:06
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 10:06
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 21 Dhjetor, 2016 09:25
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 21 Dhjetor, 2016 09:25
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 09:24
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 21 Dhjetor, 2016 09:19
Gjakove-Ekonomik-84-Viti III.xls 21 Dhjetor, 2016 09:19
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 21 Dhjetor, 2016 09:19
Gjakove-Ekonomik-84-Viti II.xls 21 Dhjetor, 2016 09:19
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 21 Dhjetor, 2016 09:18
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xls 21 Dhjetor, 2016 09:18
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xls 21 Dhjetor, 2016 09:18
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xls 21 Dhjetor, 2016 09:18
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti IV.xlsx 21 Dhjetor, 2016 09:09
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 21 Dhjetor, 2016 09:09
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 21 Dhjetor, 2016 09:08
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 21 Dhjetor, 2016 09:08
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 21 Dhjetor, 2016 08:43
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 20 Dhjetor, 2016 15:20
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 20 Dhjetor, 2016 15:20
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 20 Dhjetor, 2016 15:20
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 20 Dhjetor, 2016 15:19
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 20 Dhjetor, 2016 15:13
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 20 Dhjetor, 2016 15:12
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 20 Dhjetor, 2016 15:12
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xls 20 Dhjetor, 2016 14:06
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xls 20 Dhjetor, 2016 13:57
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xls 20 Dhjetor, 2016 13:55
Ferizaj-Ekonomik-78-Viti I.xlsx 20 Dhjetor, 2016 13:50
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 20 Dhjetor, 2016 13:50
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti I.xlsx 20 Dhjetor, 2016 13:50
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 20 Dhjetor, 2016 13:50
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 20 Dhjetor, 2016 13:49
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 20 Dhjetor, 2016 13:48
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 20 Dhjetor, 2016 13:48
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xls 20 Dhjetor, 2016 13:48
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xls 20 Dhjetor, 2016 13:47
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 20 Dhjetor, 2016 13:47
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 20 Dhjetor, 2016 13:47
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 20 Dhjetor, 2016 13:47
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xls 20 Dhjetor, 2016 13:46
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 20 Dhjetor, 2016 13:46
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 20 Dhjetor, 2016 13:46
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 20 Dhjetor, 2016 13:46
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 20 Dhjetor, 2016 13:46
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 20 Dhjetor, 2016 13:45
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 20 Dhjetor, 2016 13:45
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xls 20 Dhjetor, 2016 13:44
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xls 20 Dhjetor, 2016 13:44
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xls 20 Dhjetor, 2016 13:43
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xls 20 Dhjetor, 2016 13:43
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 20 Dhjetor, 2016 12:20
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 20 Dhjetor, 2016 12:20
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 20 Dhjetor, 2016 12:20
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 20 Dhjetor, 2016 12:16
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 20 Dhjetor, 2016 12:16
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:38
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:37
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:34
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:33
Ferizaj-Ekonomik-78-Viti I.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:33
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti I.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:32
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:32
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:32
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:32
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:31
Ferizaj-Ekonomik--Viti I.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:31
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:25
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:25
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:25
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:23
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:23
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:23
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:20
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:20
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 20 Dhjetor, 2016 11:19
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xls 20 Dhjetor, 2016 11:19
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti IV.xls 20 Dhjetor, 2016 11:14
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xls 20 Dhjetor, 2016 11:14
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xls 20 Dhjetor, 2016 11:14
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xls 20 Dhjetor, 2016 11:14
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 20 Dhjetor, 2016 10:14
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti IV.xlsx 20 Dhjetor, 2016 09:51
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 20 Dhjetor, 2016 09:51
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 20 Dhjetor, 2016 09:51
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 20 Dhjetor, 2016 09:50
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 15 Dhjetor, 2016 17:08
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 15 Dhjetor, 2016 17:08
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 08 Dhjetor, 2016 08:23
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 08 Dhjetor, 2016 08:13
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 08 Dhjetor, 2016 08:09
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 08 Dhjetor, 2016 08:08
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 07 Dhjetor, 2016 15:58
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 07 Dhjetor, 2016 08:34
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 06 Dhjetor, 2016 15:30
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 06 Dhjetor, 2016 15:30
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 06 Dhjetor, 2016 11:23
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 06 Dhjetor, 2016 07:53
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 06 Dhjetor, 2016 07:41
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 06 Dhjetor, 2016 07:41
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 03 Dhjetor, 2016 15:03
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xlsx 03 Dhjetor, 2016 13:16
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xls 03 Dhjetor, 2016 12:41
Prishtine-Arte-45-Viti III.xls 03 Dhjetor, 2016 12:41
Prishtine-Arte-42-Viti III.xls 03 Dhjetor, 2016 10:44
Prishtine-Arte-42-Viti II.xls 03 Dhjetor, 2016 10:44
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xls 03 Dhjetor, 2016 10:42
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xls 03 Dhjetor, 2016 10:41
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 02 Dhjetor, 2016 08:41
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 01 Dhjetor, 2016 12:45
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 01 Dhjetor, 2016 12:44
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 01 Dhjetor, 2016 12:44
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 30 Nëntor, 2016 14:14
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 30 Nëntor, 2016 13:57
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xls 30 Nëntor, 2016 13:08
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xls 30 Nëntor, 2016 12:58
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 30 Nëntor, 2016 12:57
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 30 Nëntor, 2016 12:57
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 30 Nëntor, 2016 11:22
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 30 Nëntor, 2016 11:22
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 30 Nëntor, 2016 11:22
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 30 Nëntor, 2016 11:19
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 30 Nëntor, 2016 11:14
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 30 Nëntor, 2016 11:14
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 30 Nëntor, 2016 10:24
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 30 Nëntor, 2016 10:19
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 30 Nëntor, 2016 10:18
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 30 Nëntor, 2016 10:18
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 30 Nëntor, 2016 09:33
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 30 Nëntor, 2016 09:33
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 30 Nëntor, 2016 09:33
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 30 Nëntor, 2016 09:32
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 30 Nëntor, 2016 09:32
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 30 Nëntor, 2016 09:32
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 29 Nëntor, 2016 13:30
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 29 Nëntor, 2016 10:57
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 29 Nëntor, 2016 10:53
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 29 Nëntor, 2016 10:52
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 29 Nëntor, 2016 10:52
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 29 Nëntor, 2016 10:43
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 29 Nëntor, 2016 10:43
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 29 Nëntor, 2016 10:43
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 29 Nëntor, 2016 10:20
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 29 Nëntor, 2016 10:19
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 29 Nëntor, 2016 09:54
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 29 Nëntor, 2016 09:54
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 29 Nëntor, 2016 09:40
Ferizaj-Administratë Publike-82-.xlsx 29 Nëntor, 2016 09:35
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 29 Nëntor, 2016 09:13
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 29 Nëntor, 2016 09:06
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 29 Nëntor, 2016 09:06
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 29 Nëntor, 2016 09:04
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 29 Nëntor, 2016 09:04
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 29 Nëntor, 2016 08:53
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 29 Nëntor, 2016 08:23
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 29 Nëntor, 2016 08:23
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 29 Nëntor, 2016 08:23
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 29 Nëntor, 2016 08:21
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 29 Nëntor, 2016 08:21
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 29 Nëntor, 2016 08:21
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 29 Nëntor, 2016 08:20
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xls 29 Nëntor, 2016 08:19
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 29 Nëntor, 2016 08:19
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xls 29 Nëntor, 2016 07:54
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xls 29 Nëntor, 2016 07:54
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 26 Nëntor, 2016 15:10
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 26 Nëntor, 2016 13:59
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 26 Nëntor, 2016 13:59
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 26 Nëntor, 2016 13:25
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 26 Nëntor, 2016 13:25
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 26 Nëntor, 2016 12:25
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 26 Nëntor, 2016 12:19
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 26 Nëntor, 2016 12:18
Prishtine-Juridik-67-Viti I.xlsx 26 Nëntor, 2016 12:18
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 26 Nëntor, 2016 10:20
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 26 Nëntor, 2016 08:29
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 26 Nëntor, 2016 08:25
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 26 Nëntor, 2016 07:48
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 25 Nëntor, 2016 16:00
Gjakove-Ekonomik-84-Viti III.xls 25 Nëntor, 2016 16:00
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 25 Nëntor, 2016 16:00
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 25 Nëntor, 2016 15:12
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 25 Nëntor, 2016 14:03
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 25 Nëntor, 2016 14:03
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 25 Nëntor, 2016 13:56
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 25 Nëntor, 2016 13:56
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 25 Nëntor, 2016 13:05
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 25 Nëntor, 2016 13:05
Prishtine-Juridik-67-Viti I.xlsx 25 Nëntor, 2016 12:38
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 25 Nëntor, 2016 12:37
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 25 Nëntor, 2016 12:37
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 25 Nëntor, 2016 11:56
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 25 Nëntor, 2016 11:09
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 25 Nëntor, 2016 11:06
Prishtine-Juridik-67-Viti I.xlsx 25 Nëntor, 2016 11:06
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 25 Nëntor, 2016 11:03
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 25 Nëntor, 2016 10:08
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 25 Nëntor, 2016 10:08
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 25 Nëntor, 2016 09:25
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 25 Nëntor, 2016 09:25
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 25 Nëntor, 2016 09:24
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 25 Nëntor, 2016 09:17
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 25 Nëntor, 2016 09:17
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 25 Nëntor, 2016 09:16
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 25 Nëntor, 2016 09:16
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 25 Nëntor, 2016 09:16
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 25 Nëntor, 2016 08:52
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 24 Nëntor, 2016 14:58
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 24 Nëntor, 2016 14:58
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 23 Nëntor, 2016 14:07
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 23 Nëntor, 2016 14:07
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xlsx 22 Nëntor, 2016 09:59
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 19 Nëntor, 2016 11:02
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 18 Nëntor, 2016 14:30
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 18 Nëntor, 2016 14:30
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 18 Nëntor, 2016 14:29
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 18 Nëntor, 2016 11:28
Prishtine-Juridik-51-Viti III.xls 18 Nëntor, 2016 11:28
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 18 Nëntor, 2016 11:27
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 18 Nëntor, 2016 11:27
Prishtine-Juridik-51-Viti II.xls 18 Nëntor, 2016 11:27
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 18 Nëntor, 2016 11:27
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 18 Nëntor, 2016 11:26
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 18 Nëntor, 2016 11:26
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 18 Nëntor, 2016 11:26
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 18 Nëntor, 2016 11:16
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 18 Nëntor, 2016 11:07
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 18 Nëntor, 2016 10:08
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 18 Nëntor, 2016 10:08
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 18 Nëntor, 2016 10:08
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 18 Nëntor, 2016 10:08
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 18 Nëntor, 2016 09:59
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 18 Nëntor, 2016 09:58
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 18 Nëntor, 2016 09:58
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 18 Nëntor, 2016 09:58
Prishtine-Juridik-51-Viti III.xls 17 Nëntor, 2016 11:58
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 17 Nëntor, 2016 11:58
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 17 Nëntor, 2016 11:57
Prishtine-Juridik-51-Viti II.xls 17 Nëntor, 2016 11:57
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 17 Nëntor, 2016 11:57
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 17 Nëntor, 2016 11:57
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 17 Nëntor, 2016 10:17
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 17 Nëntor, 2016 10:16
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 16 Nëntor, 2016 14:08
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 16 Nëntor, 2016 14:07
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 13:55
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 13:55
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xlsx 16 Nëntor, 2016 09:11
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2016 15:41
Prishtine-Juridik-67-Viti I.xlsx 15 Nëntor, 2016 14:44
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 15 Nëntor, 2016 10:48
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 15 Nëntor, 2016 10:48
Prishtine-Juridik-51-Viti II.xls 15 Nëntor, 2016 10:46
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 15 Nëntor, 2016 10:45
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 15 Nëntor, 2016 10:45
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 15 Nëntor, 2016 09:38
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 15 Nëntor, 2016 08:23
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 14 Nëntor, 2016 12:02
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 12 Nëntor, 2016 13:47
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 12 Nëntor, 2016 13:46
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 11 Nëntor, 2016 17:05
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 11 Nëntor, 2016 17:05
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 11 Nëntor, 2016 14:26
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 11 Nëntor, 2016 13:28
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 11 Nëntor, 2016 10:15
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 11 Nëntor, 2016 10:14
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 11 Nëntor, 2016 10:14
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 11 Nëntor, 2016 10:12
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 11 Nëntor, 2016 10:12
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 10 Nëntor, 2016 14:25
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 10 Nëntor, 2016 14:24
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 10 Nëntor, 2016 14:01
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 10 Nëntor, 2016 13:52
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 10 Nëntor, 2016 13:52
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 10 Nëntor, 2016 13:36
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 10 Nëntor, 2016 13:36
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti III.xls 10 Nëntor, 2016 12:47
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 10 Nëntor, 2016 12:47
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 10 Nëntor, 2016 12:47
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 10 Nëntor, 2016 12:47
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 10 Nëntor, 2016 12:46
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 10 Nëntor, 2016 08:28
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 09 Nëntor, 2016 09:08
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 09 Nëntor, 2016 09:08
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 08 Nëntor, 2016 09:10
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 08 Nëntor, 2016 09:10
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 08 Nëntor, 2016 09:10
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 08 Nëntor, 2016 09:10
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xls 08 Nëntor, 2016 09:09
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 08 Nëntor, 2016 09:09
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 08 Nëntor, 2016 08:48
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 08 Nëntor, 2016 08:43
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 08 Nëntor, 2016 08:43
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 08 Nëntor, 2016 08:43
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 08 Nëntor, 2016 08:42
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 08 Nëntor, 2016 08:42
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 08 Nëntor, 2016 08:41
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 08 Nëntor, 2016 08:32
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 08 Nëntor, 2016 08:32
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 08 Nëntor, 2016 08:32
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 08 Nëntor, 2016 08:31
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 08 Nëntor, 2016 08:04
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 08 Nëntor, 2016 07:52
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 07 Nëntor, 2016 15:43
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 07 Nëntor, 2016 15:43
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 07 Nëntor, 2016 15:42
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 07 Nëntor, 2016 15:42
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 07 Nëntor, 2016 11:29
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 07 Nëntor, 2016 11:29
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 07 Nëntor, 2016 11:28
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 07 Nëntor, 2016 11:28
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 07 Nëntor, 2016 11:28
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 07 Nëntor, 2016 11:27
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 07 Nëntor, 2016 10:08
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 07 Nëntor, 2016 10:07
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 07 Nëntor, 2016 10:03
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 07 Nëntor, 2016 10:02
Prishtine-Juridik-51-Viti II.xls 07 Nëntor, 2016 10:01
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 07 Nëntor, 2016 10:01
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 07 Nëntor, 2016 10:00
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 07 Nëntor, 2016 10:00
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 07 Nëntor, 2016 10:00
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 07 Nëntor, 2016 09:59
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 07 Nëntor, 2016 08:02
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 05 Nëntor, 2016 15:36
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 05 Nëntor, 2016 15:36
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 05 Nëntor, 2016 15:36
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 05 Nëntor, 2016 15:36
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 05 Nëntor, 2016 15:35
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 05 Nëntor, 2016 15:35
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 05 Nëntor, 2016 09:25
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 05 Nëntor, 2016 08:55
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 05 Nëntor, 2016 08:55
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 05 Nëntor, 2016 08:55
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 05 Nëntor, 2016 08:54
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 04 Nëntor, 2016 09:14
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 04 Nëntor, 2016 09:14
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 03 Nëntor, 2016 15:48
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 03 Nëntor, 2016 15:47
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 03 Nëntor, 2016 15:47
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 03 Nëntor, 2016 15:08
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 03 Nëntor, 2016 15:08
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 03 Nëntor, 2016 14:44
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 02 Nëntor, 2016 10:16
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 02 Nëntor, 2016 10:15
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 02 Nëntor, 2016 10:15
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 02 Nëntor, 2016 10:15
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 02 Nëntor, 2016 10:14
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 02 Nëntor, 2016 07:53
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 31 Tetor, 2016 14:28
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 31 Tetor, 2016 14:28
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 31 Tetor, 2016 14:28
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 31 Tetor, 2016 14:27
Prishtine-Arte-42-Viti I.xls 29 Tetor, 2016 14:07
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 29 Tetor, 2016 10:57
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 29 Tetor, 2016 07:45
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 29 Tetor, 2016 07:45
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 29 Tetor, 2016 07:45
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 29 Tetor, 2016 07:45
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 29 Tetor, 2016 07:44
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 29 Tetor, 2016 07:44
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 28 Tetor, 2016 14:27
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2016 14:27
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 28 Tetor, 2016 10:14
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 28 Tetor, 2016 09:36
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 28 Tetor, 2016 09:35
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 28 Tetor, 2016 09:33
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 28 Tetor, 2016 09:32
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 28 Tetor, 2016 09:32
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 27 Tetor, 2016 11:56
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 26 Tetor, 2016 08:42
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 26 Tetor, 2016 08:42
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 26 Tetor, 2016 08:42
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 26 Tetor, 2016 07:45
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 25 Tetor, 2016 15:37
Gjakove-Ekonomik-84-Viti II.xls 25 Tetor, 2016 15:37
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xls 25 Tetor, 2016 15:36
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 25 Tetor, 2016 15:36
Gjakove-Ekonomik-84-Viti III.xls 25 Tetor, 2016 15:36
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 25 Tetor, 2016 15:35
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 25 Tetor, 2016 14:16
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 25 Tetor, 2016 14:16
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xls 25 Tetor, 2016 14:16
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xls 25 Tetor, 2016 14:15
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xls 25 Tetor, 2016 13:56
Prishtine-Arte-45-Viti III.xls 25 Tetor, 2016 13:55
Prishtine-Arte-45-Viti II.xls 25 Tetor, 2016 13:55
Prishtine-Arte-45-Viti II.xls 25 Tetor, 2016 13:55
Prishtine-Arte-45-Viti I.xls 25 Tetor, 2016 13:55
Prishtine-Arte-44-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2016 13:55
Prishtine-Arte-44-Viti I.xlsx 25 Tetor, 2016 13:54
Prishtine-Arte-43-Viti III.xls 25 Tetor, 2016 13:54
Prishtine-Arte-43-Viti II.xls 25 Tetor, 2016 13:53
Prishtine-Arte-43-Viti I.xls 25 Tetor, 2016 13:53
Prishtine-Arte-43-Viti I.xls 25 Tetor, 2016 13:53
Prishtine-Arte-42-Viti III.xls 25 Tetor, 2016 13:52
Prishtine-Arte-42-Viti II.xls 25 Tetor, 2016 13:52
Prishtine-Arte-42-Viti I.xls 25 Tetor, 2016 13:52
Prishtine-Arte-41-Viti III.xls 25 Tetor, 2016 13:52
Prishtine-Arte-41-Viti II.xls 25 Tetor, 2016 13:52
Prishtine-Arte-41-Viti I.xls 25 Tetor, 2016 13:51
Prishtine-Arkitekturë-91-Viti I.xls 25 Tetor, 2016 13:51
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xls 25 Tetor, 2016 13:50
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xls 25 Tetor, 2016 13:50
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti I.xls 25 Tetor, 2016 13:49
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 25 Tetor, 2016 12:59
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 25 Tetor, 2016 11:36
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 25 Tetor, 2016 11:36
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2016 11:35
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 25 Tetor, 2016 11:35
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 25 Tetor, 2016 07:33
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2016 07:28
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 25 Tetor, 2016 07:20
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 25 Tetor, 2016 07:19
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 25 Tetor, 2016 07:19
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 25 Tetor, 2016 07:19
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 24 Tetor, 2016 16:51
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 24 Tetor, 2016 16:33
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 24 Tetor, 2016 16:32
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 24 Tetor, 2016 16:32
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 24 Tetor, 2016 16:32
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 24 Tetor, 2016 16:32
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 24 Tetor, 2016 16:31
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 24 Tetor, 2016 11:50
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 24 Tetor, 2016 11:50
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 24 Tetor, 2016 09:50
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 24 Tetor, 2016 09:50
Ferizaj-Ekonomik-78-Viti II.xls 24 Tetor, 2016 09:17
Ferizaj-Ekonomik-78-Viti I.xls 24 Tetor, 2016 09:17
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti II.xls 24 Tetor, 2016 09:16
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti I.xls 24 Tetor, 2016 09:16
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 24 Tetor, 2016 09:08
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 24 Tetor, 2016 09:08
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 24 Tetor, 2016 09:07
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 15:59
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 15:59
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 15:59
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 22 Tetor, 2016 15:58
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 15:58
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 22 Tetor, 2016 15:58
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 15:57
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 22 Tetor, 2016 15:57
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 15:57
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 14:27
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 14:27
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 14:27
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 22 Tetor, 2016 14:26
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 14:05
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 13:39
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 22 Tetor, 2016 13:11
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 13:06
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 13:06
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 13:06
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 12:45
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 22 Tetor, 2016 12:43
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 12:43
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 12:42
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 12:21
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 12:20
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 22 Tetor, 2016 12:17
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 12:17
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 12:17
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 12:15
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 12:15
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 22 Tetor, 2016 12:15
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 12:15
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 12:15
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 12:15
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 12:15
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 22 Tetor, 2016 12:14
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 12:14
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 12:14
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 12:14
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 12:14
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 22 Tetor, 2016 12:07
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti III.xls 22 Tetor, 2016 12:07
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 22 Tetor, 2016 12:06
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 12:06
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 12:06
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 12:05
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 12:05
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 12:05
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 12:05
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-58-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 12:04
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 12:04
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-56-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 12:04
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 12:04
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 22 Tetor, 2016 11:53
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 22 Tetor, 2016 11:52
Prishtine-Juridik-51-Viti III.xls 22 Tetor, 2016 11:52
Prishtine-Juridik-51-Viti III.xls 22 Tetor, 2016 11:50
Prishtine-Juridik-50-Viti III.xls 22 Tetor, 2016 11:50
Prishtine-Juridik-49-Viti III.xls 22 Tetor, 2016 11:49
Prishtine-Juridik-51-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 11:49
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 11:48
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 11:47
Prishtine-Juridik-50-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 11:46
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 11:45
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 22 Tetor, 2016 11:44
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 11:44
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 22 Tetor, 2016 11:43
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 11:43
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 11:43
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 11:43
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 11:43
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 11:31
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 22 Tetor, 2016 11:30
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 11:30
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 11:06
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 11:05
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 11:05
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 11:05
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 10:34
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 10:34
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 10:33
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 10:33
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 22 Tetor, 2016 10:32
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 10:32
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 10:32
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 22 Tetor, 2016 10:32
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 10:32
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 10:31
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 22 Tetor, 2016 10:25
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 10:24
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 10:24
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 22 Tetor, 2016 10:24
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 10:23
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 10:23
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 22 Tetor, 2016 07:55
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 07:55
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 07:54
Prishtine-Juridik-67-Viti I.xlsx 22 Tetor, 2016 07:54
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 22 Tetor, 2016 06:39
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti I.xls 22 Tetor, 2016 06:39
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 21 Tetor, 2016 16:19
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 21 Tetor, 2016 16:19
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 21 Tetor, 2016 16:19
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti I.xls 21 Tetor, 2016 16:19
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 16:12
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 21 Tetor, 2016 15:36
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 15:36
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 21 Tetor, 2016 15:36
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 15:07
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 21 Tetor, 2016 15:05
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 21 Tetor, 2016 15:04
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 15:04
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 21 Tetor, 2016 15:04
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 14:06
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xls 21 Tetor, 2016 13:42
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xls 21 Tetor, 2016 13:42
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti I.xls 21 Tetor, 2016 13:41
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 21 Tetor, 2016 13:37
Gjakove-Ekonomik-84-Viti III.xls 21 Tetor, 2016 13:37
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 21 Tetor, 2016 13:37
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 21 Tetor, 2016 13:37
Gjakove-Ekonomik-84-Viti II.xls 21 Tetor, 2016 13:37
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xls 21 Tetor, 2016 13:37
Gjakove-Ekonomik-85-Viti I.xls 21 Tetor, 2016 13:36
Gjakove-Ekonomik-83-Viti I.xls 21 Tetor, 2016 13:36
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 21 Tetor, 2016 13:21
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 13:20
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti I.xlsx 21 Tetor, 2016 13:20
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xls 21 Tetor, 2016 13:17
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 21 Tetor, 2016 12:56
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 12:56
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 21 Tetor, 2016 12:56
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 21 Tetor, 2016 12:54
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 12:53
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 21 Tetor, 2016 12:53
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti I.xlsx 21 Tetor, 2016 12:53
Ferizaj-Juridik-81-Viti III.xlsx 21 Tetor, 2016 12:53
Ferizaj-Juridik-81-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 12:52
Ferizaj-Juridik-81-Viti I.xls 21 Tetor, 2016 12:52
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 21 Tetor, 2016 12:50
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 12:50
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 21 Tetor, 2016 12:50
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 21 Tetor, 2016 12:50
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 12:49
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 21 Tetor, 2016 12:49
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xls 21 Tetor, 2016 12:42
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xls 21 Tetor, 2016 12:40
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xls 21 Tetor, 2016 12:36
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 12:36
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 21 Tetor, 2016 12:35
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xls 21 Tetor, 2016 12:35
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 12:35
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 21 Tetor, 2016 12:35
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 12:34
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 21 Tetor, 2016 12:34
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 21 Tetor, 2016 12:34
Gjakove-Juridik-88-Viti III.xlsx 21 Tetor, 2016 12:34
Gjakove-Juridik-88-Viti II.xlsx 21 Tetor, 2016 12:33
Gjakove-Juridik-88-Viti I.xlsx 21 Tetor, 2016 12:33
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2016 14:16
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 19 Tetor, 2016 11:18
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 17 Tetor, 2016 15:55
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 17 Tetor, 2016 10:41
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 17 Tetor, 2016 08:52
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 13 Tetor, 2016 08:18
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 12:14
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 12 Tetor, 2016 10:25
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 08:24
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 12 Tetor, 2016 08:24
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 08:24
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 12 Tetor, 2016 08:24
Prishtine-Pravni Fakultet-90-Viti III.xlsx 11 Tetor, 2016 09:50
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xlsx 11 Tetor, 2016 09:46
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xlsx 11 Tetor, 2016 09:45
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 10 Tetor, 2016 09:53
Prishtine-Arte-45-Viti IV.xls 09 Tetor, 2016 19:32
Prishtine-Arte-45-Viti III.xls 09 Tetor, 2016 19:32
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xls 07 Tetor, 2016 15:34
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 06 Tetor, 2016 16:48
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 06 Tetor, 2016 16:32
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 06 Tetor, 2016 15:07
Prishtine-Juridik-49-Viti I.xlsx 06 Tetor, 2016 08:46
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 05 Tetor, 2016 13:27
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2016 13:26
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 05 Tetor, 2016 13:25
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 05 Tetor, 2016 13:24
Prishtine-Arte-42-Viti III.xls 04 Tetor, 2016 13:38
Prishtine-Arte-42-Viti II.xls 04 Tetor, 2016 13:38
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xls 04 Tetor, 2016 13:37
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti II.xls 04 Tetor, 2016 13:37
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 03 Tetor, 2016 14:04
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 03 Tetor, 2016 14:03
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 03 Tetor, 2016 14:03
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 03 Tetor, 2016 09:50
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 03 Tetor, 2016 09:49
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 30 Shtator, 2016 08:59
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-57-Viti III.xls 30 Shtator, 2016 08:59
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 30 Shtator, 2016 08:59
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 30 Shtator, 2016 07:50
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 29 Shtator, 2016 14:41
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti III.xls 29 Shtator, 2016 12:19
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 29 Shtator, 2016 11:52
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 29 Shtator, 2016 11:24
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 29 Shtator, 2016 11:24
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 29 Shtator, 2016 10:25
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 29 Shtator, 2016 10:15
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti III.xlsx 29 Shtator, 2016 10:14
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 29 Shtator, 2016 09:52
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 28 Shtator, 2016 15:47
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 28 Shtator, 2016 15:47
Prishtine-Ekonomik-47-Viti III.xls 28 Shtator, 2016 15:47
Prishtine-Ekonomik-47-Viti II.xls 28 Shtator, 2016 15:46
Prishtine-Ekonomik-46-Viti III.xls 28 Shtator, 2016 15:46
Prishtine-Ekonomik-46-Viti II.xls 28 Shtator, 2016 15:45
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 28 Shtator, 2016 15:33
Gjakove-Ekonomik-84-Viti III.xls 28 Shtator, 2016 15:33
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 28 Shtator, 2016 15:32
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xls 28 Shtator, 2016 14:23
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti III.xls 28 Shtator, 2016 14:23
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 28 Shtator, 2016 14:22
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 28 Shtator, 2016 14:22
Gjakove-Juridik-88-Viti IV.xlsx 28 Shtator, 2016 14:14
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 28 Shtator, 2016 14:06
Prishtine-Psikologji-59-Viti III.xlsx 28 Shtator, 2016 13:55
Prishtine-Psikologji-59-Viti II.xlsx 28 Shtator, 2016 13:55
Prishtine-Juridik-50-Viti IV.xls 28 Shtator, 2016 13:52
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 28 Shtator, 2016 13:52
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 28 Shtator, 2016 13:39
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 28 Shtator, 2016 13:38
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 28 Shtator, 2016 13:38
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 28 Shtator, 2016 13:35
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 28 Shtator, 2016 13:28
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 28 Shtator, 2016 13:27
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 28 Shtator, 2016 13:21
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 28 Shtator, 2016 13:21
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 28 Shtator, 2016 13:20
Gjakove-Ekonomik-84-Viti III.xls 28 Shtator, 2016 10:42
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 28 Shtator, 2016 10:14
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti II.xls 28 Shtator, 2016 09:21
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-55-Viti III.xls 28 Shtator, 2016 09:21
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 28 Shtator, 2016 09:17
Gjakove-Ekonomik-84-Viti III.xls 28 Shtator, 2016 09:16
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 28 Shtator, 2016 09:16
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti II.xlsx 28 Shtator, 2016 08:53
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 28 Shtator, 2016 08:53
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 28 Shtator, 2016 07:31
Prishtine-Juridik-68-Viti I.xlsx 27 Shtator, 2016 16:14
Prishtine-Juridik-67-Viti I.xlsx 27 Shtator, 2016 16:14
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti II.xls 27 Shtator, 2016 15:26
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 27 Shtator, 2016 15:25
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti II.xlsx 27 Shtator, 2016 15:25
Prishtine-Komunikim Masiv -69-Viti I.xlsx 27 Shtator, 2016 15:25
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 27 Shtator, 2016 15:25
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 27 Shtator, 2016 15:25
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 27 Shtator, 2016 15:24
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 27 Shtator, 2016 15:24
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 27 Shtator, 2016 14:33
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 27 Shtator, 2016 14:33
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 27 Shtator, 2016 13:59
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti III.xlsx 27 Shtator, 2016 12:09
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 27 Shtator, 2016 11:12
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 27 Shtator, 2016 11:11
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti III.xlsx 27 Shtator, 2016 10:55
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 27 Shtator, 2016 10:55
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti III.xlsx 27 Shtator, 2016 08:42
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 27 Shtator, 2016 08:42
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 27 Shtator, 2016 08:42
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 27 Shtator, 2016 08:41
Prishtine-Juridik-51-Viti II.xls 27 Shtator, 2016 08:05
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 27 Shtator, 2016 08:05
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 27 Shtator, 2016 08:05
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 24 Shtator, 2016 07:45
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 24 Shtator, 2016 07:45
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 24 Shtator, 2016 07:44
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 24 Shtator, 2016 07:44
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 24 Shtator, 2016 07:44
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 24 Shtator, 2016 07:44
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xls 24 Shtator, 2016 07:42
Prishtine-Administratë Publike-39-Viti I.xlsx 23 Shtator, 2016 13:13
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti III.xlsx 23 Shtator, 2016 13:13
Prishtine-Administratë Publike-38-Viti I.xlsx 23 Shtator, 2016 13:12
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 22 Shtator, 2016 11:06
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 21 Shtator, 2016 09:56
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti III.xlsx 20 Shtator, 2016 14:02
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 20 Shtator, 2016 07:13
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xls 20 Shtator, 2016 07:13
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 20 Shtator, 2016 07:13
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 20 Shtator, 2016 07:13
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 19 Shtator, 2016 14:20
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 19 Shtator, 2016 14:20
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 19 Shtator, 2016 14:20
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 19 Shtator, 2016 14:16
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 19 Shtator, 2016 14:16
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 19 Shtator, 2016 14:15
Prishtine-Shkenca Kompjuterike-71-Viti I.xls 17 Shtator, 2016 10:08
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 17 Shtator, 2016 10:01
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 17 Shtator, 2016 10:01
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 17 Shtator, 2016 10:00
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 17 Shtator, 2016 09:59
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 17 Shtator, 2016 09:59
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 17 Shtator, 2016 09:58
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 17 Shtator, 2016 09:41
Prishtine-Ekonomik-74-Viti III.xls 17 Shtator, 2016 09:35
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 15 Shtator, 2016 12:24
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 15 Shtator, 2016 12:22
Prishtine-Juridik-51-Viti II.xls 15 Shtator, 2016 10:53
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 15 Shtator, 2016 10:53
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 15 Shtator, 2016 10:52
Prishtine-Juridik-49-Viti IV.xls 15 Shtator, 2016 10:03
Prishtine-Juridik-51-Viti II.xls 15 Shtator, 2016 10:01
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 15 Shtator, 2016 10:01
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 15 Shtator, 2016 10:01
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 15 Shtator, 2016 09:38
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti II.xls 14 Shtator, 2016 09:48
Ferizaj-Ekonomik-77-Viti I.xls 14 Shtator, 2016 09:48
Prishtine-Menaxhim Sektorial-64-Viti II.xls 13 Shtator, 2016 14:22
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 13 Shtator, 2016 13:47
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 13 Shtator, 2016 13:46
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 13 Shtator, 2016 13:46
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 13 Shtator, 2016 09:01
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 13 Shtator, 2016 05:56
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 10 Shtator, 2016 14:17
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 10 Shtator, 2016 14:13
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 09 Shtator, 2016 12:22
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 09 Shtator, 2016 08:45
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 09 Shtator, 2016 08:44
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 09 Shtator, 2016 08:43
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 09 Shtator, 2016 08:40
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 09 Shtator, 2016 08:39
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 09 Shtator, 2016 08:35
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 09 Shtator, 2016 08:34
Prishtine-Psikologji-59-Viti I.xlsx 09 Shtator, 2016 06:57
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti II.xlsx 08 Shtator, 2016 13:01
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 08 Shtator, 2016 13:01
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti II.xlsx 08 Shtator, 2016 12:40
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 08 Shtator, 2016 12:39
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xls 08 Shtator, 2016 10:10
Prishtine-Arkitekturë-40-Viti III.xls 08 Shtator, 2016 10:08
Prishtine-Gjuhë Angleze-66-Viti I.xlsx 08 Shtator, 2016 08:35
Ferizaj-Juridik-81-Viti IV.xlsx 08 Shtator, 2016 07:39
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti III.xlsx 07 Shtator, 2016 13:47
Prishtine-Komunikim Masiv -53-Viti I.xlsx 07 Shtator, 2016 13:47
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti III.xlsx 07 Shtator, 2016 13:45
Prishtine-Komunikim Masiv -52-Viti I.xlsx 07 Shtator, 2016 13:45
Prishtine-Ekonomik-74-Viti I.xls 07 Shtator, 2016 10:33
Prishtine-Ekonomik-46-Viti I.xls 07 Shtator, 2016 10:33
Prishtine-Ekonomik-47-Viti I.xls 07 Shtator, 2016 10:33
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 07 Shtator, 2016 07:29
Prishtine-Juridik-51-Viti II.xls 07 Shtator, 2016 07:27
Prishtine-Juridik-50-Viti II.xls 07 Shtator, 2016 07:27
Prishtine-Juridik-49-Viti II.xls 07 Shtator, 2016 07:27
Ferizaj-Administratë Publike-82-Viti I.xlsx 06 Shtator, 2016 10:35
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 06 Shtator, 2016 09:48
Prishtine-Shkenca Sociale-73-Viti I.xlsx 06 Shtator, 2016 08:35
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 06 Shtator, 2016 06:58
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 02 Shtator, 2016 14:27
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 01 Shtator, 2016 15:57
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti II.xlsx 01 Shtator, 2016 09:19
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 01 Shtator, 2016 09:19
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 01 Shtator, 2016 09:18
Gjakove-Ekonomik-84-Viti III.xls 01 Shtator, 2016 09:03
Prishtine-Gjuhë Angleze--Viti III.xlsx 01 Shtator, 2016 08:35
Ferizaj-Shkenca Sociale-80-Viti II.xls 31 Gusht, 2016 14:49
Gjakove-Ekonomik-85-Viti III.xls 31 Gusht, 2016 13:49
Gjakove-Ekonomik-85-Viti II.xls 31 Gusht, 2016 13:49
Gjakove-Ekonomik-83-Viti III.xls 31 Gusht, 2016 13:49
Gjakove-Ekonomik-83-Viti II.xls 31 Gusht, 2016 13:49
Gjakove-Ekonomik-84-Viti II.xls 31 Gusht, 2016 13:49
Gjakove-Ekonomik-84-Viti III.xls 31 Gusht, 2016 13:48
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti III.xlsx 31 Gusht, 2016 10:30
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti II.xlsx 31 Gusht, 2016 10:30
Ferizaj-Ekonomik-76-Viti I.xlsx 31 Gusht, 2016 10:29
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 31 Gusht, 2016 10:29
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 31 Gusht, 2016 10:29
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti I.xlsx 31 Gusht, 2016 10:29
Prishtine-Ekonomik-74-Viti II.xls 31 Gusht, 2016 09:56
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 31 Gusht, 2016 08:43
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 30 Gusht, 2016 11:25
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 30 Gusht, 2016 09:22
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 30 Gusht, 2016 09:22
Prishtine-Ekonomik-63-Viti II.xls 30 Gusht, 2016 08:50
Prishtine-Ekonomik-62-Viti II.xls 30 Gusht, 2016 08:49
Prishtine-Ekonomik-61-Viti II.xls 30 Gusht, 2016 08:49
Prishtine-Ekonomik-63-Viti I.xls 30 Gusht, 2016 08:49
Prishtine-Ekonomik-62-Viti I.xls 30 Gusht, 2016 08:49
Prishtine-Ekonomik-61-Viti I.xls 30 Gusht, 2016 08:48
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 30 Gusht, 2016 08:27
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti III.xlsx 30 Gusht, 2016 08:21
Prishtine-Gjuhë Angleze-48-Viti II.xlsx 30 Gusht, 2016 08:21
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xls 30 Gusht, 2016 06:08
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 30 Gusht, 2016 06:08
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti I.xlsx 30 Gusht, 2016 06:08
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti II.xlsx 30 Gusht, 2016 06:04
Gjakove-Gjuhë Angleze-86-Viti I.xlsx 30 Gusht, 2016 06:04
Ferizaj-Gjuhë Angleze-79-Viti III.xlsx 27 Gusht, 2016 13:48
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-54-Viti II.xlsx 25 Gusht, 2016 14:57
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti I.xlsx 24 Gusht, 2016 10:58
Prishtine-Administratë Publike-60-Viti II.xlsx 24 Gusht, 2016 10:57
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 24 Gusht, 2016 07:49
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 24 Gusht, 2016 07:45
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 24 Gusht, 2016 07:44
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti II.xlsx 24 Gusht, 2016 07:34
Prishtine-Shkenca Sociale-72-Viti I.xlsx 24 Gusht, 2016 07:34
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti II.xlsx 24 Gusht, 2016 07:33
Prishtine-Kulturë Fizike dhe Sport-70-Viti I.xlsx 24 Gusht, 2016 07:33
Ferizaj-Ekonomik-75-Viti II.xlsx 24 Gusht, 2016 07:17
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti III.xls 23 Gusht, 2016 11:44
Gjakove-Shkenca Sociale-87-Viti II.xlsx 23 Gusht,