Isa Spahiu

Ligjëron lëndët:

Pasqyrë përkthimi

Shkathtësi gjuhësore dhe ushtrime lektorale

Kurs i avancuar i teorisë së përkthimit

INSTITUTI AAB
APLIKO