Prof. dr.

Mersel Bilalli

Ligjëron lëndën:

  • E drejta europiane,
  • Institucionet e BE-se (MA)

CV