Revista Colloquium

Gazeta "COLLOQUIUM", studentët e vitit të dytë të Gazetarisë paraqesin intervista me personazhe jopolitikë. Qëllimi i kësaj gazete është që studentët të ushtrojnë teknikat e intervistimit.

Gazeta COLLOQUIUM

Gazeta COLLOQUIUM

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE