Donik Sallova

Donik Sallova
donik.sallova@aab-edu.net

Përgjegjës për punë praktike dhe për mentorimin e studentëve


Është Doktorant i Shkencave Politike në Universitetin e Europës Jug-Lindore në Maqedoni (2014). Studimet postdiplomike (Master Shkencor) në Teori Politike i ka përfunduar në Universitetin e Tiranës në Shqipëri (2012), kurse në Universitetin e Prishtinës – Departamenti i Shkencave Politike ka mbaruar studimet themelore për Shkenca Politike (2009). Nga viti 2013 është angazhuar si Ligjërues në Kolegjin AAB – Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Fakulteti i Administratës Publike. Ka qenë kolumnist i rregullt politik i Gazetës Tribuna (qershor 2013 – dhjetor 2014). Në vitet 2010-2012 ka qenë i angazhuar si hulumtues shkencor në Institutin e Kosovës për Marrëdhënie me Publikun në Prishtinë. Fusha kryesore studimore i ka teoritë politike, teoritë e shtetit dhe kombit dhe çështjet e identitetit.