Qatip Arifi

Qatip Arifi
qatip.arifi@aab-edu.net

Përgjegjës për shkencë (Master)


Prof. Qatip Arifi është bartës i titullit Doktor në Shkencat Filologjike dhe i titullit Master, të fituar ne Universitetin e Indianës, SHBA në fushën e mësimdhënies se gjuhës. Ai është specialist në fushën e mësimdhënies dhe vlerësimit të njohurisë së gjuhës. Disertacioni i tij ishte i lidhur me zbatimin e standardeve evropiane në arsim, si dhe me nxitjen e autonomisë të nxënies te studentët në universitete sipas standardeve për integrim Evropian te bazuar ne deklaraten e procesit te Bolonjës.

Aktualisht, është i angazhuar si profesor i rregullt në departamentin e Gjuhës Angleze në Kolegjin AAB në Prishtinë. Z. Arifi ka një interes të fortë në zbatimin e standardeve evropiane në arsim dhe ka qenë në gjendje të bëjë kërkime dhe të zbatojë këtë njohuri në shumë projekte të ndryshme.

Si një punëtor akademik ai ka qenë i përfshirë në shumë aktivitete që kërkojnë hulumtime dhe bashkëpunim, aktivitete të koordinuara në fushën e arsimit dhe ka vendosur kontakte me shumë institucione ndërkombëtare në shumë konferenca, seminare dhe punëtori në mbarë botën. Ai ka zhvilluar me sukses shumë instrumente kërkimore dhe te njetat i ka prezentuar nëpër forume te akademikëve dhe praktikuesve në shumë konferenca dhe gazeta ndërkombëtare.

Ai ka fituar gjithashtu disa bursa prestigjioze në fushën e arsimit, të tilla si të programit JFDP të kryer në Universitetin Iowa ne SHBA, ku ka audituar dhe vëzhguar proceset e mësimdhënies dhe i ka krahasuar rezultatet me proceset e njëjta në vendin e tij; është fitues i programit kërkimor të doktoraturës ne Oksford; fitues i bursës së BASILEUS programit për Hulumtim, në Zagreb, etj.