https://aab-edu.net/uploads/images/person/administrata/vlora-lupci.jpg vlora.lupci@aab-edu.net+381 38 601 019, lok. 184+37745100825

 Përgjegjëse administrative për studime master