https://aab-edu.net/uploads/images/person/administrata/Brikena Purthi Informata.JPG brikena.pruthi@aab-edu.net+381 390 327 444, lok. 305+37745100792

Dega në Gjakovë