https://aab-edu.net/uploads/images/person/administrata/albana-pasjaqa.jpg albana.pasjaqa@aab-edu.net+381 38 601 019, lok. 104+37745100706

Përgjegjëse administrative për studime master