Besim Gashi

Besim Gashi

045 573 073
lok. 171

besim.gashi@aab-edu.net

Prodekan
Përgjegjës për sigurimin e cilësisë & Përgjegjës për gjenerim të mjeteve e për projekte


Fusha kryesore e studimit Gjimnastika Sportive.
Sudimet në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Kulturës Fizike në vitin 2003, ndërsa studimet pasdiplomike në vitin 2008.

Prejvitit 2000 deri në vitin 2007 ka punuar profesor në shkollën e mesme "Skënder Luarasi" në Suharekë, njëkohësisht gjatë kësaj periudhe ka punuar edhe në Qendren Rinore "Shtëpia e Fellbahut" ku ka mbajtur kurse të Gjimnastikës Aerobike, notit dhe ping-pongut.

Në Kolegjin AAB prej vitit 2008 punon si asistent për lëndën Gjimnastikë Sportive dhe lëndën Akrobatikë. Nga viti 2010 në kuadër të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit është përgjegjës për sigurimin e cilësisë dhe hulumtimet shkencore.