Dr. sc. Fatmir Pireva

Dr. sc. Fatmir Pireva

+381 38 601 019
+381 38 555 444
+377 45 284 797
lok. 171

fatmir.pireva@aab-edu.net

Dekan
Përgjegjës për shkencë


Fatmir Pireva studimet themelore dhe ato të magjistraturës i ka përfunduar në Fakultetin e Kulturës Fizike dhe të Sportit në Universitetin publik të Prishtinës “Hasan Prishtina”, kurse studimet e doktoratës i ka përfunduar në Universitetin “Djemajl Bjedic” në Bosjne e Hercegovinë, dhe ka doktoruar me disertacionin “Zhvillimi i aftësive të ndjeshme motorike, koordinimi, preciziteti e ekuilibri, si dhe fazat e ndjeshme të zhvillimit”.

Vlen të përmendet se deri më tani Fatmir Pireva ka botuar një varg punime shkencor në revista vendore dhe ndërkombëtare.

Përndryshe, Fatmir Pireva është anëtar i bordit redaktues të revistës shkencore “Sport Science” në Travnik të Bosnjës e Hercegovinës, që nga viti 2013. Në fakt, ai në vitin 2012 është emëruar ligjërues në Fakultetin e Kulturës Fizike dhe të Sportit në Kolegjin AAB, kurse nga ky vit (2015) është emëruar edhe dekan i këtij fakulteti.