Phd. cand. Zenel Metaj

Phd. cand. Zenel Metaj

+381 38 601 019
+381 38 555 444
+377 45 284 797
lok. 171

zenel.metaj@aab-edu.net

Prodekan
Përgjegjës për aktivitete studentore


Zenel Metaj është prodekan i Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit në AAB.
Ka mbaruar arsimin parauniversitar në Pejë në vitin 1994, ka diplomuar në Fakultetin e Kulturës Fizike në Universitetin e Prishtinës në vititn 2003 dhe ka mbaruar studimet dhe ka fituar titullin master po në Universitetin e Prishtinës në vitin 2009 në fushën e skijimit.

Prej vitit 2009 jep mësim në lëndët e skijimit dhe aktiviteteve në natyrë dhe punon si asistent i lëndës së volejbollot në Fakultetin e Kulturës Fizike dhe Sportit në AAB. Njëkohësisht është drejtues i Qendrës për Studime dhe Kërkime Sportive të Fakultetit të njëjtë. Pos kësaj, ai është drejtor i Klubit Volejbollistik të Femrave "AAB" që garon në ligën e parë të Kosovës dhe ka fitua disa tituj dhe kupa kombëtare.

Prej vitit 2010 deri në 2013, ka botuar shumë artikuj shkencor kryesisht në fiushën e basketbollit në revista vendore dhe ndërkombëtare (Thesis Kosova dhe "Mont Sport", Mal i Zi) dhe ka marrë pjesë në konferenca e simpoziume në temën e planifikimit dhe implementimit të projekteve kërkimore.
Flet gjuhën shqipe, ate serbe / boshnjake dhe angleze.