Alberita Bytyqi

Alberita Bytyqi
lok. 188

alberita.bytyqi@aab-edu.net

Përgjegjëse për gjenerim të mjeteve e për projekte


Studimet e Magjistraturës i kam të përfunduar në Norvegji për Pedagogji speciale - Testim dhe këshillim. Gradat shkencore MSc. Master i special pedagogjik Høgskolen i Lillehammer. Norway

Studimet për gjuhë dhe kulturë norvegjeze (2012)- Norwegian language and culture for international students.  Høgskolen i Hedmark - Hedamark University College. Norway. Studimet Bachelor -  Pedagogji special. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik. Është duke punuar në projekt propozim për doktoraturë.

Në Kolegjin AAB ligjëron lëndët Edukimi special dhe Teoria e mësimit me punë praktik.