PhD. c. Saranda Shatri

Saranda Shatri
lok. 188

saranda.shatri@aab-edu.net

Prodekane
Përgjegjëse për punë praktike, për mentorimin e studentëve dhe për aktivitetet studentore


Saranda Shatri studimet themelore i ka përfunduar në Fakultetin Filozofik – dega Pedagogji speciale, kurse ato  pasdiplomike i ka përfunduar në Fakultetin e Edukimit  në Universitetin  e Prishtinës “Hasan Prishtina”, tani vijon studimet e doktoratës në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës.

Që nga tetori i vitit 2014 është punësuar si ligjëruese e rregullt në Fakultetin e Shkencave Sociale në Kolegjin AAB, dhe aktualisht është prodekane në këtë fakultet.

Vlen të përmendet se deri më tani ka botuar një varg punime shkencor, po ashtu ka botuar librin studimor me titull “Qasja e arsimtarëve të shkollave të rregullta, shkollave speciale dhe shkollave me klasë të bashkëngjitura drejt gjithpërfshirjes”.