Konferencat

Konferencë
Titulli i konferencës “FAMILJET, JETË E SHËNDETSHME DHE E ARDHME E QËNDRUESHME”
Koha e mbajtjes 13 maj 2016
Organizator Shoqata Kosovare e Terapisë Familjare nën patronatin e Fakultetit të Psikologjisë të Kolegjit AAB dhe Qendrës për Shërbime Humane dhe Zhvillim
Informata shtesë Konferenca zhvillohet në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Familjes dhe ka për qëllim që të nxjerrë në pah funksionimin e familjes në Republikën e Kosovës, sfidat me të cilat përballet ajo dhe të nxisë debatin për nocionet që prekin në thelb familjen, individët brenda saj, dhe shoqërinë.

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare
Titulli i konferencës “INFORMACIONI MASIV GLOBAL DHE KULTURAT KOMBËTARE”
Koha e mbajtjes 29-30 maj 2015
Organizator - Fakulteti i Komunikimit Masiv i Kolegjit AAB,
- Departamenti e Gazetarisë dhe Komunikimit të Universiteti (publik) të Tiranës,
- IPAG Shool të Parisit dhe
- Ecole Superieure de Journalisme të Parisit
Informata shtesë Kjo konferencë ka pas për qëllim që të bëjë bashkë studiuesit e komunikimit masiv dhe mediave nga viset mbarëshqiptare dhe më gjerë, për të prezantuar gjetjet e kërkimeve të tyre mediatike, të shtojë diskutimet për sfidat dhe dinamikat e tregut mediatik, të shkëmbejë përvoja, ide dhe të diskutojë për çështje të tjera relevante profesionale, duke i parë ato nga perspektiva holistike. Shqetësimet kulturore, ndëretnike, financiare, mjedisore, ekonomike, sociale, transformimet dhe mediat online, gjithashtu paraqesin çështje relevante te të cilat do të foskuohet kjo konferencë.

Konferenca ngre të paktën tri pyetje kryesore kërkimore?
- Cili është roli i identiteteve kombëtare, sociale, etnike e kulturore në funksionimin e mediave?
- Cila është lidhja e mediave masive me kulturën kombëtare?
- Si ndërveprojnë informacionet lokale/globale në audiencën mbarëshqiptare?

More: http://konferencat.aab-edu.net/iccms/

 
http://aab-edu.net/news/121/24/Ne-Kolegjin-AAB-u-mbajt-konferenca-shkencore-per-gazetari-me-e-madhja-ne-rajon

 
https://www.youtube.com/watch?v=Z5Iw8sGoZYQ

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare
Titulli i konferencës “ARKITEKTURA DHE IDENTITETI- Çështjet kritike në diskursin bashkëkohor në qasje rajonale”
Koha e mbajtjes 23-24 prill 2015
Organizator Organizuar nga Kolegji AAB, Prishtinë
Informata shtesë Konferenca ka zgjuar interesim të jashtëzakonshëm te akademikët, studiuesit dhe profesionistët e kësaj fushe jo vetëm nga vendi dhe rajoni, por edhe nga shtetet tjera si: Kroacia, Sllovenia, Austria, Italia, Greqia, Turqia, etj., ndërsa pjesëmarrës në Konferencë përmes prezantimeve virtuale janë edhe studiues dhe arkitektë të njohur nga Gjermania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Temat që u shtjelluan në konferencë janë nga fusha e arkitekturës, urbanizmit, identitetit, trashëgimisë, rajonalizmit, arkeologjisë dhe globalizmit.

More: http://konferencat.aab-edu.net/icau/

 
http://aab-edu.net/news/92/24/Filluan-punimet-e-Konferences-se-Trete-Shkencore-Nderkombetare-per-Arkitekture-IAC-KNA-2015

 
https://www.youtube.com/watch?v=hSw5Liyw-1o

Konferencë Shkencore
Titulli i konferencës “Mediologjia si pjesë e edukimit qytetar të rinisë shkollore dhe vendi i saj në kurrikulat e arsimit të mesëm”
Koha e mbajtjes 24 dhjetor 2013
Organizator Departamenti i Gazetarisë, FHF, Universiteti i Tiranës dhe Kolegji AAB, Prishtinë
Informata shtesë Më 24 dhjetor 2013 Konferenca Shkencore me temë: “Mediologjia si pjesë e edukimit qytetar të shkollore dhe vendi i saj në kurrikulat e arsimit të mesëm”
Konferenca ishte e organizuar nga Departamenti i Komunikimit dhe Gazetarisë të Universitetit të Tiranës dhe nga Fakulteti i Komunikimit Masiv i Universitetit AAB.  
Mediologjia si pjesë e edukimit qytetar të rinisë shkollore dhe vendi i saj në kurrikulat e arsimit të mesëm ishte tema boshte ku u përqendruarn kumtesat e pedagogëve nga Tirana dhe Prishtina. Nga kjo konference doli rekomandimi që në planet mesimore të arsimit parauniversitar në Shqipëri e Kosovë të hartohet një tekst shkollor i harmonizuar. 

Me gjerësisht: http://www.reporteriut.al/konfernece-shkencore-24-dhjetor-2013/
Konferencë Shkencore
Titulli i konferencës “Reforma zgjedhore në Kosovë”
Koha e mbajtjes 31 maj 2013
Organizator Fakulteti i Administratës Publike, Kolegji AAB, Prishtinë
Konferencë Shkencore Ndërkombëtare
Titulli i konferencës “Euroshkenca në Kosovë 2013”
Koha e mbajtjes 29-30 maj 2013
http://konferencat.uniaab.com/euroshkenca/
Organizator Kolegji AAB, Prishtinë
Konferencë Shkencore Ndërkombëtare
Titulli i konferencës “HISTORIA E MEDIAS DHE MEDIATIZIMI I HISTORISË”
Koha e mbajtjes 15 nëntor 2012
Organizator Organizuar nga Universitetit të Tiranës, Kolegji AAB
Informata shtesë Konferenca shkencore ndërkombëtare në organizimin të Universitetit të Tiranës- Departamenti i Komunikimit dhe Universitetit AAB-Fakulteti i Komunikimit si partnerë akademikë si dhe nga aktorë të tjerë mediatikë, u mbajt më 15 nëntor 2012 në Sallën e Kuvendit të Shqipërisë në vigjilje të 100-vjetorit të Shtetit Shqiptar. http://radiout.e-shkolla.com/radioReporteri/100-vjetori-pavaresise-dhe-konferenca- shkencore-mbi-mediat/
Koncferenca u mbajt në salla të ndryshme të Kuvendit, ku u vendosen panelet e diskutimit shkencor me temë: “Evoluime historike në media: Një apo shumë histori?”, “Historia nëpërmjet mediave: Mes të vërtetës dhe manipulimit”, “Prirje dhe evoluime aktuale në media: Midis informimit mediatik dhe krizës të mediave”, dhe “Teknologjitë e reja të komunikimit: Si po ndryshon hapësira publike?” Me gjerësisht për këtë, ndiqni në kronikën e TVSH-së:
https://www.youtube.com/watch?v=hy6MAKcWrc0

http://www.reporteriut.al/konference-shkencore-nderkombetare-ne-prag-te-100-vjetorit-te-pavaresise/
Konferencë Arsimore Shkencore
Titulli i konferencës “Zhvillimi i programeve studimore në arsimin e lartë”
Koha e mbajtjes 01 nëntor 2012
Organizator Fakulteti i Shkencave Sociale, BPrAL AAB, Prishtinë
Konferencë Shkencore
Titulli i konferencës “Investimete e huaja ne Kosovë dhe roli i Institucioneve financiare karshi investimeve “
Koha e mbajtjes 29 maj 2012
Organizator Fakulteti Ekonomik, BPrAL AAB, Prishtinë
Konferencë Shkencore
Titulli i konferencës “Ngritja e efikasitetit në luftën kundër korrupsionit”
Koha e mbajtjes 25 maj 2012
Organizator Fakulteti Juridik, BPrAL AAB, Prishtinë
Konferencë Shkencore
Titulli i konferencës “TELEVIZIONI PËRBALLË AUDIENCAVE”
Koha e mbajtjes 10 maj, 2012
Organizator Organizuar nga Universiteti Europian i Tiranes dhe Kolegji AAB, Tiranë
Informata shtesë Konferenca e organizuar nga departamenti i Marrëdhënieve Publike dhe Komunikimit i UET Tiranë në bashkëpunim me Universitetin AAB të Prishtinës, ku ishin të ftuar emra të njohur të medias dhe akademikë të fushës së komunikimit, u cilësua si nisja e një debati mbi mediat dhe sfidat që has në kontekstin shqiptar.
Kjo konferencë, ku referuan studiues dhe profesionistë të ndryshëm nga Tirana dhe Prishtina ishte hapi i parë drejt debatit  mbi këtë tematikë të medieve, me një kontribut akademik hulumtimesh teorike dhe empirike mbi raportin e ndërsjellë dhe ploblematikat e mundshme ndërmjet audiencave dhe televizionit si medium në kontekstin shqiptar dhe më gjerë.
Konferenca u mbajt në Tiranë, më 10 maj, 2012. Më gjerësisht

shih:http://www.uet.edu.al/index.php/sq/evente/148-10-maj-2012-televizioni-perballe-audiencave-sfidat- mediatike-te-realitetit-shoqeror-shqiptar-1997-2012
Konferencë Shkencore
Titulli i konferencës “Përvojat e vendeve të reja në ndërkombëtarizimin e sportit”
Koha e mbajtjes 12 maj 2010
Organizator Fakulteti i Kulturës Fizike, Kolegji AAB, Prishtinë
Konferencë Shkencore
Titulli i konferencës “Luftimi i korrupsionit në Kosovë: Nga retorika në veprim”
Koha e mbajtjes 04 mars 2010
Organizator Fakulteti Juridik, Kolegji AAB Riinvest, Prishtinë
Konferencë Ndërkombëtare për Urbanizëm
Titulli i konferencës KNUP-“Prishtina, metropol ose...!?”
Koha e mbajtjes 23 maj 2008
Organizator Fakulteti i Arkitekturës, Kolegji AAB, Prishtinë
Konferenca e Dytë Regjionale Shkencore
Titulli i konferencës „Kriminaliteti i organizuar dhe siguria e qytetarëve në vendet në tranzicion “
Koha e mbajtjes 28 shtator 2007
Organizator FKN, University of Sarajevo dhe Kolegji AAB, Prishtinë
Konferencë e Parë Regjionale Shkencore
Titulli i konferencës “Kriminaliteti i organizuar – faktor destabiliteti në vendet në tranzicion”e
Koha e mbajtjes 30 tetor 2006
Organizator FKN, University of Sarajevo dhe Kolegji AAB, Prishtinë

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE