İktisat

Sadece Kosova’da değil, aynı zamanda bölgede de en iyi fakültelerden biri olan İktisat Fakültesinin AAB’deki başlıca amacı, kendi eğitim programları aracılığıyla öğürencilerin küresel ekonomiyle ilişki içerisinde işleyen ve işletmeler ile diğer kuruluşlar için temel becerilerin oluşturulmasında temel rolü oynayan başlıca alanlar olarak iktisat, işletme, idare ve bilgi teknolojilerini ilişkilendirecek yeteneklerini geliştirmektir.

Öğretim görevlisi – öğrenci, yeni teknolojilere ve çevrimiçi kaynaklara erişimin ve öğrencilere yönelik desteklerin etkili bir ilişkisinin mevcut olması üzerinden mümkün olabilecek nitelikli öğretim ve araştırma bizim önceliğimizdir. Programlarımız, sadece ilk ve orta eğitim sisteminin getirdiği eksiklikleri düzeltmeyi değil, fakat aynı zamanda da öğrencileri rekabetçi bir küresel piyasaya hazırlamayı hedeflemektedir.

Araştırma yönü ve eğitim programlarımızın kalitesini garanti etmeye yönelik olan adanmışlığımız, AAB Üniversite Eğitim Kurumu için bir rekabet avantajıdır.

Öğrenciler özel modüllere katılacaktır ve onların yaratıcılık kabiliyetlerini teşvik eden bir esneklikle teorik ve pratik becerilerini geliştirecektir. Mevcut durumda, AAB’deki İktisat Fakültesinde şu programlar sunulmaktadır:

 

Bachelor

  • Bankacılık, Maliye ve Muhasebe
  • Yönetim ve Enformatik
  • Pazarlama ve İşletme Yönetimi

Yüksek Lisans

  • Banka ve Maliye
  • Pazarlama ve İşletme Yönetimi
  • Yönetim ve Enformatik

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE