AAB Yayınevi

AAB yayınevi, AAB Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte kurulmuştur. Sadece AAB Üniversitesindeki öğrenciler, okuyucular ve araştırmacılarla değil, fakat ülke içinde daha geniş alandaki tüm araştırmacılarla yakından ilişkilidir.

AAB yayınevi hukuk, iktisat, gazetecilik, sosyal bilimleri kamu idaresi ve neredeyse tüm eğitim alanları gibi diğer birçok eğitim alanında kitaplar yayınlamak ve yeniden yayınlamaya kendini adamıştır.

AAB yayınevi, genel olarak AAB Üniversitesi ile Kosova içinde ve Kosova dışındaki tüm üniversitelerin müfredatlarına doğrudan destek veren akademik alanlarda kitaplar basmaktadır.

Böylece, onun yayıncılık çalışmaları, bu Üniversite öğrencilerinin özel ilgi göstermiş oldukları ve sınav hazırflıklarını yaptıkları tüm alanlara yayılmaktadır.

AAB yayınevi, kendi Tüzüğüne göre çalışan Yayın Kuruluna sahiptir.

AAB yayınları bir kitap yayınlamanın doğal kriterlerine uymaktadır. AAB Üniversitesi fakültelerinde eğitimi verilenler haricinde herhangi bir tercih alanına sahip değildir ve bunların yayınlanmasına ilişkin standart akademik ciddiyet olan standart dil, yapı, metodoloji ve bilimsel araçlar, AAB yayınları tarfından kitabın yayınlanmasına ilişkin en düşük kriterleri teşkil eder.

Benzer bir şekilde, AAB Üniversitesi sonradan objektif nedenlerden dolayı ismi Thesis olarak değiştirilen, son birkaç yıldır Uluslararası Araştırma Dergisi olan Thesis Kosova’yı da yayınlamaktadır.

Yayın Kurulu Başkanı,
Prof. Dr. Masar Stavileci

AAB yayınevi şimdiye kadar farklı alanlarda 60 kitap yayınlamış ve bunları yayınlamaya devam edecektir.

KONTRASTE LETRARE

BUJAR TAFA

MATERIA E ZEZË

BUJAR TAFA

HISTORIA E SHTETIT DHE E SË DREJTËS

MUHAMET KELMENDI

FJALORI SHPJEGUES LATINISHT - SHQIP

ASLLAN BILALLI

KOMUNIKIMI NË DIPLOMACINË PUBLIKE

HASAN SALIU

MANAXHIMI (BAZAT E MENAXHIMIT)

BAKI KOLECI & NERITAN TURKESHI

PARAPOEZI

BUJAR TAFA

GJYQËSIA KUSHTETUESE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

BESARD BELEGU

SISTEMI KUSHTETUES I REPUBLIKËS SË KOSOVËS

ARSIM BAJRAMI

SHKRIMI AKADEMIK

VEHBI MIFTARI

MIKROEKONOMIA

MUSA LIMANI

E DREJTA CIVILE (Pjesa e përgjithshme)

ABDULLA ALIU

ROLI I PROKURORIT TË SHTETIT NË PROCEDURËN PENALE

HASHIM ÇOLLAKU

BANKAT DHE MENAXHIMI I BANKAVE

TEFIK HALILI

E DREJTA KUSHTETUESE

MERSIM MAKSUTI

SJELLJA ORGANIZATIVE

TEFIK HALILI

EDUKIMI MENDOR E MORAL I FËMIJËS

RIZA BRADA

EDUKATA PARASHKOLLORE

VAXHID NUREDINI

MODERATORI DHE MODERIMI NË TELEVIZION

RESUL SINANI

KOSOVA NË KRIZËN JUGOSLLAVE

RAMË BUJA

PENOLOGJIA

RAGIP HALILI

KRIMINOLOGJIA

RAGIP HALILI

NATO INTERVENTION IN KOSOVA

NUSTRET PLLANA

VEPRA PENALE E DHUNIMIT ...

VJOSA JONUZI

EKONOMIA KOMBËTARE

REFIK KRYEZIU

BIOGRAFEMAT DHE IDEOGRAFEMAT

BUJAR TAFA

MEDIA AGJENSËT E KOMUNIKIMEVE

IBRAHIM BERISHA

THE STATE SOVEREIGNTY AND THE EUROPEAN INTEGRATION

AVNI MAZREKU

POEZIA E AGIM SPAHIUT

BUJAR TAFA

KRIJIMTARIA LETRATE E MIRKO GASHIT

BUJAR TAFA

RADIO GAZETARIA

RRAHMAN PAÇARIZI

BAZAT E TË DHENAVE NË ACCESS

NAIM BRAHA & ARTAN BERISHA

MARKETINGU NËRKOMBËTAR

ALI JAKUPI

STUDIME LETRARE

ISAK SHEMA

MARKETING (BAZAT)

ALI JAKUPI

SHËRBIMET E MARKETINGUT

LILJANA ELMAZI & SHAIP BYTYCI

MEDIA DHE TRANZICIONI

IBRAHIM BERISHA

ÇËSHTJA E KOSOVËS DHE SHKATËRRIMI I JUGOSLLAVISË

RAMË BUJA

MENAXHMENTI DHE MENAXHIMI I BIZNESIT ...

ZEKI BEJTULLAHU

DREJTIMI DHE STRATEGJIA MARKETING

LILJANA ELMAZI & SHAIP BYTYCI

E DREJTA KONTARKTUESE – PRAKTIKUM

NERXHIVANE DAUTI

E DREJTA E DETYRIMEVE

NERXHIVANE DAUTI

BAZAT E MENAXHIMIT MODERN

ISA TAHIRI & AFRIM GOVORI

ANALIZA MATEMATIKORE I

NAIM BRAHA & ISLAM SHEHU

Historia e shtetit dhe së drejtës në Kosovë gjatë sundimit serbo- jugosllav

Muhamet Kelmendi

Kendimi koral në edukimin e përgjithshëm muzikor

Adhurim Rasimi

Krestomaci Sociologjike

Prof. dr. Hidajet Pepovac

Siguria nacionale

Prof.Dr. Mirsad D. Abazoviq

BAZAT E KRIMINALITETIT EKONOMIK

Dr. Mersida SUÇESKA

Të drejtat dhe liritë e njeriut

Dr. Mersida SUÇESKA

E DREJTA PENALE

Borisllav Petroviq

STRATEGJIA KRIMINALISTIKE

Dr. Ramo Masllesha

Hyrje ne Drejtesi

Dr. sc. ZENAID XHELMO

ETIKA ME BAZAT E ETIKES KRIMINALISTIKE

Dr. Muslija Muhoviq

TEMA TË ZGJEDHURA NGA PATOLOGJIA SOCIALE

Dr. sc. Alisabri Shabani

POLITIKA E LUFTIMIT TE KRIMINALITETIT- M. ABAZOVIQ- E. MURATBEGOVIQ

H.HALILOVIQ-M.BUDIMLIQ-E. BEQIREVIQ

PSIKOLOGJI

Mujo Haskoviq

RREGULLIMI SHTETËROR DHE SHOQËROR

Nusret Agiq

HYRJE NË KRIMINALISTIKË

Doc.Dr. Borislav Petroviq

METODIKA KRIMINALISTIKE

Nexhad Korajlic

METODIKA

Nexhad Korajlic

Ekspertizat kriminalistike

Nebojsa Bojanic

Kriminalistika Mjekesore

Alija Ramljak

E Drejta e Procedures Penale

Prof. dr. sc. Hajrija Sijerçiq – Çoliq- Mr. sc. Haris Haliloviq

PARANDALIMI I KRIMINALITETIT

Elmedin MURATBEGOVIQ

Kriminologjia

Alisabri ŠABANI & Muhamed BUDIMLIÆ

PSIKOPATOLOGJIA GJYQESORE

Slobodan LOGA

DREJTËSIA RESTORATIVE

Përgatitur nga Mr. Sc. Azra ADŽAJLIÃ-DEDOVIÃ

POLICIA DHE SHOQËRIA

Ramo Masleša

E DREJTA POLICORE

Haris Haliloviq & Elmedin Muratbegoviq

KRIMINALITETI FINANCIAR

Doc. Dr. Mersida Suæeska

BIOANTROPOLOGJIA

Doc. dr. Damir Marjanoviq

BAZAT E KRIMINALISTIKES ME TAKTIKEN KRIMINALISTIKE

Doc. Dr. Borislav Petroviq

Kontakti:
Masar Stavileci
[email protected]

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE