Senato

Üniversite Senatosu, Üniversitenin en yüksek profesyonel organıdır. Bu organ, Üniversitenin öğretim, bilimsel araştırma ve sanat alanındaki tüm önemli konuları hakkında kararlar alır.

 

Senato, en yüksek akademik organ olarak aşağıdakilerden oluşur:

 • Rektör;
 • Rektör Yardımcıları;
 • Tüm akademik birimleri dekanları;
 • Her akademik birimdeki akademik personeli tarafından seçilen bir üye;
 • Bir öğrenci temsilcisi;
 • Teknik – idari personelden bir üye;
 • Üniversite Genel Sekreteri, Senatonun daimi üyesidir.

 

Rektör, Senatoya başkanlık yapar. Rektörün yokluğunda, Rektör tarafından tayin edilen Rektör Yardımcısı Senatoya başkanlık yapar.

 

Kurulun genel sorumlulukları ve Rektör ile Rektör Yardımcıları sorumluluklarına bağlı olarak, Senato aşağıdaki yetkilere sahiptir:

 1. Üniversitede araştırma, inceleme, öğretim ve kurslarla ilgili genel stratejik konular;
 2. Üniversitenin akademik gelişimine dair stratejinin hazırlanması;
 3. Üniversite Kurulu onayını temin ettikten sonra, Üniversite Statüsünü onaylamak;
 4. Üniversitenin eğitim, bilimsel ve sanatsal çalışmaları hakkında karar almak;
 5. Öğrenci alım kriterlerini belirlemek;
 6. Kalifiyelerde kaliteyi ve veriliş usullerini temin etmek;
 7. Logo, mühür ve kabartmalı mührün şekli ve içeriğini önermek;
 8. Öğrencilere dair önlemlerin değerlendirilmesi usullerine ilişkin Yönetmeliği onaylamak;
 9. Personel ve öğrenci haklarının korunması konularını değerlendirmek;
 10. Eğitim müfredatlarını onaylamak;
 11. Komisyon üyelerine ilişkin Rektörün verdiği öneriler hakkında karar almak;
 12. Tüzük ile belirlenen diğer görevleri de yerine getirmek.

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE