Qëllimi:

Kolegji AAB fillon me sesione trajnuese, me qëllim të aftësimit profesional të kandidatëve për provim të Jurisprudencës. Trajnimet do të ofrojnë qasje cilësore dhe përgatitje të juristëve që janë në proces për t’ u bërë kandidatë potencialë për dhënien e provimit të Jurisprudencës.

Trajnimi do të bazohet në lëmitë profesionale të Jurisprudencës, me qëllim të thellimit të njohurive në fushën e jurisprudencës dhe ngritja e aftësive të kandidatëve në ato fusha të kërkuara.

Trajnimi u dedikohet të gjithë juristëve të diplomuar por edhe atyre që punojnë në institucione të ndryshme si gjykata, prokurori, zyra të avokatisë, zyrtarë të ndryshëm ligjorë, etj..

Trajnimi përbëhet nga programet themelore të specializuara, duke përfshirë profesorë, ekspertë-prakticientë dhe profesionistë të fushave, për të cilat ata janë përgjegjës në ushtrimin e profesioneve juridike.

Ndjekësit e trajnimit do të përfitojnë edukim cilësorë dhe njohuri përkatëse për të kaluar provimin e jurisprudencës.

Programi:

Kohëzgjatja:

Trajnimi do të jetë intensiv dhe do të zgjasë:
Programi 1 (zgjatë) - 4 javë
Programi 2 (zgjatë) - 2 javë

Kush mund të aplikojë:

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë të interesuarit.

Afati i aplikimit:

Afati i aplikimit është i hapur nga 07.06.2019 dhe zgjat deri në plotësimin e grupit.

Fillimi i trajnimit:

Trajnimi do të fillojë së shpejti.

Trajnerët:

Zenel Leku, Gjyqtar në Gjykatën e Apelit
Avni Mehmeti, Gjyqtar
Burim Ademi, Gjyqtar
Florim Vërtopi, Avokat

Prof.dr. Avdulla Aliu

Prof.ass.dr. Emrush Kastrati

Prof.ass.dr. Veton Vula

Prof.dr. Mirlinda Batalli

Prof.ass.dr. Skender Gojani

Dr.sc. Driton Muharremi, gjyqtar

Dr.sc. Mentor Lecaj

Dr.sc. Besard Belegu

Phd.c. Granit Curri

Phd.c. Artan Fejzullahu

Orari:

Së shpejti...

Materiali:

Publikimet e materialeve do jenë në dispozicion së shpejti...


Kontakti

  • Rr. ”Elez Berisha”, nr. 56
    Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë
    10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
  • 038 600 005
  • [email protected]
    Personi kontaktues: Ganimete Ismajli

Social Address

Regjistrohu këtu: