Radiology

Bachelor studies for radiology technicians enable vocational training with the aim of creating a competent expert for work in medicine, dentistry and veterinary in public and private institutions as part of specialized services. It includes equipment work with radiological diagnostic and radiation therapeutic services, radiopharmaceutical scintigraphic apparatus for diagnostic and therapeutic purposes, as well as in radiology interventions.

Being a field influenced by scientific and technological achievements, radiology is a dynamic field of medicine, which is constantly growing and digitized.

The purpose of these studies is to achieve theoretical and practical knowledge to be used in the routine application of diagnostic and therapeutic ionizing and non-ionizing imaging methods.

The curriculum of accredited researches for radiology in AAB is contemporary, interesting, varied and intertwined between knowledge of body anatomy and physiology, physics, imaging techniques currently in routine use in contemporary medicine, knowledge on the use of computers and practical work with these devices.

AAB is the only educational institution in the region and beyond that in the classroom for radiology technicians has installed the functional x-ray apparatus dedicated solely for the purpose of practical training for its students.

AAB provides students of radiology technicians modern training opportunities and the creation of skilled experts at home and abroad to work with all the imaging techniques in everyday practice.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19