Mission and Vision

Mission:

AAB contributes to society through:

  • Provision of quality and diversified programs in higher education and applied science for Kosovo’s labour market, region and beyond;
  • Advancement, creation, and dissemination of the knowledge through scientific research with the aim to improve the welfare and health of the population, as well as through cultural, societal and economic development;
  • Ensuring an environment which results with social mobility and personal development of individuals, a responsible citizen.

Vision:

AAB is a leading university institution in the region in applying an innovative approach towards higher education, science and technology. AAB sets new trends in the area of higher education in Kosovo and in the region and is part of the most relevant networks of institutions of higher education in Europe and wider. AAB is a leader towards the country’s European integration processes and is a promoter of economic and societal development.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19