English Language

The mission of the Faculty of English is to successfully prepare the enrolled students for the labor market and for the advanced studies at AAB College or abroad

English Language Program at the AAB College offers a curriculum that suits the demands and needs of today’s society. Recognition of language represents a cornerstone in the development of Kosovo towards a western society. Due to the increasing mobility of the population and escalating international contacts, Kosovo’s path towards European integration, competence in English and language skills in more than one language have become valuable strengths in the labor market in Kosovo.

The program has also provided scientific and practical guidance. The overall profile of English Language it is offered throughout philological performance. Knowledge and skills gained through this profile until graduation are distributed not only in traditional disciplines, but can also be considered as general competencies that facilitate employment of students after leaving AAB College.

Through offered courses in this regard, students develop solving competence problems and superior communication skills, which are applicable in a wide range of careers and provide excellent prospects for employment.

Faculty of English Language at AAB College it is geographically distributed at three campuses, in Pristina, Ferizaj and Gjakova.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19