IT Service

One of the most important organizational sectors of AAB is also the Information Technology Service.
AAB, besides the ongoing commitments to ensure the most qualitative studies, it also gives a particular importance to the improvement of technology. AAB, as the leader in the private higher education, also has the primacy in the development of the infrastructure technology in the institutions of university education.
The IT Service at AAB is responsible for digitalizing all the services, commencing from the administrative services, giving particular priority to digitalizing the academic activity through electronic platforms.

The IT Service at AAB consists of these departments:

  • Department of network
  • Department of software development, and
  • Department of maintenance

Department of the network – deals with the infrastructure and the maintenance of the network in all campuses of AAB, in Prishtina, Ferizaj, and Gjakova.

The person responsible for this department is:

Department for software development,

consists of two offices:
The Office for Development of Systems for Managing of Services, and
The Office for web-development

The Office for Development of Systems for Managing of Services, are engaged:

Shkëlqim Miftari, developer

[email protected]
Tel.: +381 38 600 005, loc. 102

Samir Dalipi, developer

[email protected]
Tel.: +381 38 600 005, loc. 102

 

Within the Office for web-development, are engaged:

Besfort Mehmeti, full stack developer

[email protected]
Tel.: +381 38 600 005, loc. 182

Department of maintenance of the IT Service,

deals with the maintenance of all technical equipment in all campuses of AAB, in Prishtina, Ferizaj, and Gjakova.

A person responsible for this department is:

Armend Nuredini

[email protected]
Tel.: +381 38 600 005, loc. 119

Rrahman Drenica

[email protected]
Tel.: +381 38 600 005, loc. 119

Bunjamin Ahmeti

[email protected]
Tel.: +381 38 600 005, loc. 119

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19