Policies and Regulations

 1. Statute
 2. Study Regulation- AAB
 3. Regulation for organizing master studies
 4. Regulation for promotion of academic staff
 5. Regulation for internal communication
 6. Regulation for students’ transfer
 7. Regulation for the regular calendar of annual activities
 8. Regulation disciplinary proceedings
 9. Regulation for travel expenses abroad
 10. Working regulation about Architecture and Arts’ center
 11. Working regulation for the Centre of justice, criminology, and security studies
 12. Working Regulation for Public Opinion Research Center
 13. Working Regulation about Linguistics and Cultural Research Centre
 14. Working regulation for the Centre of Research in sport
 15. Working regulation for the Centre of Development and Economic Forecast
 16. Regulation of Procedure of the Standing Committee for evaluation
 17. Regulation of Procedure of the Permanent Commission for Habilitation
 18. Regulation of Procedure of the Permanent Commission for Curricula
 19. Regulation of Procedure of the Standing Committee for Students
 20. Working regulation of the Senate
 21. Regulation about publications
 22. The regulation about the tutorial system
 23. Regulation on the use of official vehicles
 24. Manual proposals on working Master’s thesis
 25. Diploma paper guide-Master program
 26. Dissertation Study Guide – Bachelor Programs
 27. Manual and Regulation for academic misconduct
 28. Guidelines for academic references and bibliography writing
 29. Code of conduct
 30. Regulation on the procedure and conditions for obtaining the diploma
 31. Regulation for the operation of the archive
 32. Regulation on the criteria for awarding scholarships to outstanding students
 33. Regulation report on exam results
 34. Work regulation of the Steering Council
 35. Regulation- for procedures of initiating, drafting and signing cooperation agreements
 36. Code of Ethics 2019
 37. Student Code of Conduct
 38. Regulation for publications
 39. Code of Ethics for Scientific Research
 40. AAB Development Plan

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

 • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
 • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
 • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
 • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19