AAB Publishing House

The AAB publishing house was founded in 2002, at the same time as the AAB University. It is closely linked with researchers, academicians, student community and all its readership not only at the AAB University but also wider in Kosovo and abroad.

The AAB Publishing House is dedicated to publishing and republishing books from various fields of study such as law, economics, journalism, social science, public administration and almost all fields of study.

AAB Publishing House mainly publishes academic books, which directly support the curricula at AAB College and all other universities in Kosovo and abroad.

The AAB Publishing House has already published more than 60 books from different fields of studies and it continues with an ambitious publication plan also in 2015.

Chairman of the Publishing Council,
Dr. Sc. Hasan Saliu
[email protected]
+381 38 601 019
+381 38 555 444>
+377 45 284 797
lok. 176

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19