Economics

AAB Faculty of Economics, as one of the best faculties not only in Kosovo but also in the region, has a primary purpose to develop students competencies linking economics, business, management and information technology. With these competencies they will be able to interact and compete in the global economy and play a key role in the creation and building of businesses and other organizations.

Our priority is quality teaching and research that can be made possible only through implementation of an effective teacher-studentrelation, access to the new technology and on-line resources, and support for the student. Our programs aim not only to repair the deficiencies inherited from the primary and secondary education, but also to prepare students for a competitive global market.

Research component and dedication to ensure the quality of our study programs presents a competitive advantage for the higher education institution, AAB.

Students will attend individual modules and will be endowed with theoretical and practical skills and a flexibility that stimulates their creative skills.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19