Scientific Review “Thesis”

Thesis

Thesis është revistë shkencore ndërkombëtare e Kolegjit AAB, me ISSN 1848-4298. Revista del dy herë brenda vitit, edicioni i qershorit dhe edicioni i dhjetorit. Aplikon recensionin e dyfishtë anonim, që do të thotë se recensenti nuk e di identitetin e autorit dhe as autori nuk e di se kush është vlerësuesi i artikullit të tij.

Autori nuk ngarkohet me tarifa për dërgimin apo publikimin e artikullit.

Publisher

MST PLUS d.o.o. – Nova Cesta 52, 10000 Zagreb, Croatia, in cooperation with
AAB PPoHE, Prishtinë, Kosovë

Editor-in-chief

Hasan Saliu, AAB PPoHE

Editorial Board

 • Artan Fuga, University of Tirana, Albanian Academy of Sciences, Tirana, Albania
 • Cécile Vrain, Ecole Supérieure de Journalisme, Paris, France
 • Denis Poniž, University of Ljubljana, Slovenia
 • Derek Elzein, Université Paris Descartes, Paris, France
 • Duško Modly, University of Zagreb
 • Ivo Banac, Yale University, USA
 • Jožef Kunić, Slovenian Association for International Relations, Slovenia
 • Letizia Materassi, University of Florence, Italy
 • Lulzim Tafa, AAB College, Pristina, Kosovo
 • Margarita Kefalaki, Communication Institute of Greece, Hellenic Open University, Greece
 • Nedžad Korajlić – University of Sarajevo, Bosnia and Hercegovina
 • Pierluigi Musarò, University of Bologna & London School of Economics, Italy
 • Ramo Masleša, University of Sarajevo, Bosnia and Hercegovina
 • Rolando Marini, University for Foreigners, Perugia, Italy
 • Rubin Zemon, Balkan University, Skopje, Macedonia
 • Samir Arnautović, University of Sarajevo, Bosnia and Hercegovina
 • Šerbo Rastoder, University of Montenegro, Montenegro
 • Silvia Pezzoli, University of Florence, Italy
 • Huseyin Uzunboylu, Near East University, Turkey
 • Teuta Arifi, SEEU, Tetovo, Macedonia
 • Valentina Gulevska, “St. Kliment Ohridski” University, Bitola, Macedonia.

Editorial Office

AAB PPoHE
Zona Industriale Prishtinë-Fushë Kosovë
10000 Prishtina, Republic of Kosova
Tel.: +381(0) 38 600 005, ext. 158; 176
url. www.aab-edu.net
e-mail: [email protected]
[email protected]

Proof reader: Albert Paçarizi
Copy Editor and Cover Design: Besfort Mehmeti

All texts should be sent to editorial office in electronic version!

Copyright Notice

Copyright for all articles published in Thesis Kosova is held by individual authors.

Subscription

Annual subscription:

Individual rate………………………… 40.00 EUR
Institutional rate………………………..80.00 EUR
Single issue…………………………….15.00 EUR

Prices include postage

Credit please AAB University account
att. Thesis Kosova subscription

For international customers only!!!
Intermediary Bank
LJBASI2X
Nova Ljubljanska Banka d.d.
Ljubljana, Slovenia

Beneficiary Bank

SI56029130253418174
NLB Prishtina

Rr. Rexhep Luci no.5
Prishtina, Kosova

Final Beneficiary

17-00-2000000843.53
UNIVERSITETI AAB

Prishtine KOSOVE
The domestic customers should credit only the final beneficiary!!!

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

 • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
 • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
 • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
 • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19