Social Sciences

Faculty of social sciences management and staff are dedicated to provide the best services in the field of social sciences. In this process, we regard students and social partners as part of our organization. Only through such cooperation we can guarantee quality instruction and research to the best interest and benefit for our students.

Welfare and Child Care program involves education of children in early childhood and following up on their psycho-physical development and socialization.

In a transition country such as Kosovo, professionals of this profile are necessary to overcome more easily and with less pain the process of social transformation, where the child is the most precious wealth and most vulnerable at the same time. Early childhood care and education have been proven by numerous researches to be critical for a successful life and career and a healthy society.

Welfare and Child Care builds the needed expertise and skills for professional child care. Graduates are prepared to work with children of different levels, first of all, as educators, as supervisor of child-care facilities, as well as experts for various social programs within the institutions that deal with child care.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19