Registration

Terms of registration

AAB University, according to its tradition organizes two terms of registration for the new students.
First-term usually starts on the 1st of June and lasts until the 15th of July.
The second term usually starts on the 1st of September and lasts until the end September month.

How to apply ?

Each person who has completed secondary school and has passed the Matura exam is eligible for enrollment at AAB University.
The candidate should provide this necessary documentation: secondary school diploma, birth certificate, a copy of ID, 2 photos (format 4X6) and to fill the application form which can be obtained at the AAB University.
AAB Offers the following discounts:

 • 20% discount for all the students who have finished the secondary school with the excellent results.
 • AAB family offer: 10 % discount for 2 family members
 • Scholarships for all the candidates who reach the average grade over 9.5

Depending on education costs at AAB, students have the following payment possibilities:

 • Monthly installments possibility
 • Payment in six installments
 • Payment in four installments
 • Payment in two installments

The AAB University has created other easiness for its students according to the agreements with various bank institutions, where students can take loans for the payment rates.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

 • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
 • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
 • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
 • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19