Student’s service

The first steps at AAB University, for you as a new student will be to request general information regarding the application, registration and curriculum and other additional information concerning your status of a new student. For this issue the Student’s Service is responsible. 

Located on the first floor of the building, the administrative assistants of each faculty are always ready to help and answer every request of yours.
The Student’s Service is at your disposal from Monday to Saturday starting from 08:30 am up to 08:00 pm.

Administrative services which the Student’s Service provides are:

 • Entrance examination
 • Semester registration
 • Schedules of lectures, assessment tests
 • Exam submission
 • Study evidence
 • Certificates for the passed exams
 • Application for carrying the exams in case of transfer
 • Announcement of exam results
 • Organization of consultations with professors
 • Providing other information regarding the activities at AAB University, etc.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

 • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
 • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
 • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
 • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19