4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOREIGN LANGUAGE EDUCATION AND CULTURE

Durrës - Albania: 07.06.2019 - 07.06.2019

Type: Konferencë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare

Organizer:

"Aleksandër Moisiu" University, Durrës
"Kolegji AAB" Kosovo
"University of Tirana", Albania
"Qerem Cabej” University, Albania
"Aleksander Xhuvani” University, Albania
"Bharathiar University", India
"Taganrog Institute", Russia